Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

Lasīt tālāk ...

Sestdien, 2017.gada 15. jūlijā Diakonijā plkst. 11. 00 notiks kārtējā Mozaīku darbnīca - visiem,  kas vēlas pievienoties. Tā ir brīnišķīga relaksācija, iespēja radoši izpausties, kā arī reizē krāsu  terapija. Dalības maksa, iekļaujot materiālus, 7 EUR. 

P5140030

Svētdien, 2017.gada 14.maijā arī Liepājas Krusta draudzē notika Mātes dienai veltīts svinīgs dievkalpojums. Ar mīļām, skaistām dziesmām draudzi priecēja Nīcas etnogrāfiskais ansamblis (video fragmentu sk. TE) un Kārlis Ikaunieks. Mārtiņš Urdze sveica svētkos visus klātesošos. Sprediķa teksts šajā svētdienā bija no Jāņa evaņģēlija 14.nodaļas. Mācītājs atgādināja, ka par vārdu: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani," būtību Jēzus visvairāk aicināja aizdomāties Savus mācekļus. Pēc dievkalpojuma notika svētku sadraudzība.

pasakums Priekule 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika konference “Stiprinot sadarbību”, ko rīkoja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference tika rīkota “Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā sadarbības projekta “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) ietvaros. Projekta uzsvars ir uz sociālo spēcināšanu reģionos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālajiem darbiniekiem, atbalsta un ieinteresētajām personām.

Lasīt tālāk ...

blog m 347497

DIVPADSMITĀ ASAMBLEJA

No 10. līdz 16. maijam Vindhukā, Namībijā notiks Pasaules Luterāņu Federācijas Divpadsmitā asambleja. Reizi sešos gados delegāti no 145 Pasaules Luterāņu Federācijas dalībbaznīcām pulcējas uz Asambleju un nosprauž kopienas vīzijas un prioritātes. Tā ir mūsu augstākā lēmējinstitūcija. 

Lasīt tālāk ...

Sestdien, 2017.gada 18. martā Liepājas dzimšanas dienā koncertzālē "Lielais dzintars" svinīgā ceremonijā jau četrpadsmito gadu pēc kārtas tika sveikti titulu "Gada liepājnieks 2016" un "Goda liepājnieks 2016" ieguvēji. Atzinības saņēma cilvēki, kuru veikums vai notikumi ar viņu līdzdalību pērn Liepājā bijuši īpaši spilgti un pamanāmi. Starp tiem arī Liepājas Diakonijas centra vadītājs un Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze - par uzņēmību, organizējot un vadot sociālos projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu integrāciju sabiedrībā. Vairāk par pasākumu sk. liepajniekiem.lv un te>

 P1081024

Svētdien, 2017.gada 8.janvārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika Zvaigznes dienai veltīts dievkalpojums. Tajā piedalījās arī draudzes svētdienas skola. Mācītājs Mārtiņš Urdze aicināja visus klātesošos, pēc vēlmes, iesaistīties nelielā skečā, kas tika piedāvāts ierastā sprediķa vietā. Viņš iejutās gan tā laika Jūdas ķēniņa Hēroda, gan gudro vīru no austrumiem lomās. 

Lasīt tālāk ...