blog b 217711Reformācijas gadadienā Pasaules Luterāņu federācija aicina ikvienu interesentu ceļojumā apkārt zemeslodei un pāri septiņiem PLF reģioniem, lai paši pārliecinātos par to, ka Reformācija ir kļuvusi par vispasaules pilsoni. Dievkalpojumu tiešraide notiks no plkst. 11:00-23:00 pēc Centrāleiropas laika [12:00 – 24:00 pēc Latvijas laika] un iezīmēs luterisko draudžu bagāto dažādību un vienotību Reformācijas 500. gadadienas svinēšanā. Šis ceļojums ietvers arī trīs ekumēniskus dievkalpojumus. Programmu sk. zemāk.

  

Lasīt tālāk ...

reformacijas dievkalpokums

Ar dievkalpojumu Rīgas Sv. Pētera baznīcā svinīgi tiks atzīmēta luteriskās reformācijas 500. jubileja. Svētku dievkalpojumā ikviens aicināts pārdomāt reformācijas nestās pārmaiņas ne tikai baznīcā, bet sabiedrībā kopumā.
Dr. Mārtiņa Lutera iesāktā baznīcas reformēšana pārauga no iekšēja disputa garīdznieku vidū līdz visplašākos sabiedrības slāņus aptverošai sociālai parādībai, attīstot valodas un izmainot skatījumu uz pasaulē notiekošo, īpaši zinātnē un kultūrā.
Centrālais svētku dievkalpojums notiks Sv. Pētera baznīcā, kas bija reformācijas norišu centrs Livonijā. Tur, strādājot Andreasam Knopkenam, Lutera idejas izplatījās straujāk kā citviet Eiropā, Rīgā pasludinot ticības brīvību jau 1525.gadā.
Par reformācijas jubilejas dievkalpojuma kredo izvēlēts Dr. Mārtiņa Lutera teiktais “Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki.”

Reformācijas atcerei šogad jau notikuši vairāki ievērojami pasākumi, zinātniskā konference Latvijas Universitātē, izstāde muzejā Rīgas Birža, tāpat sagaidāma vēl virkne zinātnisku un populāru priekšlasījumu Rīgā un citās Latvijas pislētās, kā arī vairāku izstāžu atklāšana. Daudzo pasākumu klāsts vien norāda uz reformācijas nezūdošo nozīmi kultūras vēsturē un arī šodienas sabiedrībā.

Svētku dievkalpojumā Sv. Pētera baznīcā piedalīsies arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, bīskape emerita Jāna Jēruma - Grīnberga, prāvesti Klāvs Bērziņš, Kārlis Žols un citi garīdznieki.

Ziņa no LELBĀL, portālā facebook.com

2017.gada 29. septembrī plkst. 16.00 Krusta baznīcā, Kr. Valdemāra ielā 7, Liepājā, paredzēta tikšanās ar LELB arhibīskapu Jāni Vanagu. Tā sāksies ar svētbrīdi. Sekos pārrunas ar J.Vanagu par tiesvedību starp LELB un Liepājas Krusta ev. lut. draudzi, sieviešu ordināciju u.c. Interesentiem būs iespējas dalīties arī savās pārdomās.

 

Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

Lasīt tālāk ...

Sestdien, 2017.gada 15. jūlijā Diakonijā plkst. 11. 00 notiks kārtējā Mozaīku darbnīca - visiem,  kas vēlas pievienoties. Tā ir brīnišķīga relaksācija, iespēja radoši izpausties, kā arī reizē krāsu  terapija. Dalības maksa, iekļaujot materiālus, 7 EUR. 

P5140030

Svētdien, 2017.gada 14.maijā arī Liepājas Krusta draudzē notika Mātes dienai veltīts svinīgs dievkalpojums. Ar mīļām, skaistām dziesmām draudzi priecēja Nīcas etnogrāfiskais ansamblis (video fragmentu sk. TE) un Kārlis Ikaunieks. Mārtiņš Urdze sveica svētkos visus klātesošos. Sprediķa teksts šajā svētdienā bija no Jāņa evaņģēlija 14.nodaļas. Mācītājs atgādināja, ka par vārdu: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani," būtību Jēzus visvairāk aicināja aizdomāties Savus mācekļus. Pēc dievkalpojuma notika svētku sadraudzība.

pasakums Priekule 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika konference “Stiprinot sadarbību”, ko rīkoja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference tika rīkota “Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā sadarbības projekta “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) ietvaros. Projekta uzsvars ir uz sociālo spēcināšanu reģionos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālajiem darbiniekiem, atbalsta un ieinteresētajām personām.

Lasīt tālāk ...

blog m 347497

DIVPADSMITĀ ASAMBLEJA

No 10. līdz 16. maijam Vindhukā, Namībijā notiks Pasaules Luterāņu Federācijas Divpadsmitā asambleja. Reizi sešos gados delegāti no 145 Pasaules Luterāņu Federācijas dalībbaznīcām pulcējas uz Asambleju un nosprauž kopienas vīzijas un prioritātes. Tā ir mūsu augstākā lēmējinstitūcija. 

Lasīt tālāk ...