sempre

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

Sempre logo

Interreg Baltic Sea Region oficiālā mājas lapa internetā: www.interreg-baltic.eu   

Vietējā sadarbības tīkla Grobiņas atbalsta grupas tikšanās 2017.gada 19.jūlijā notika Grobiņā, Grobiņas nodaļas Latvijas Sarkanā Krusta telpās, Lielajā ielā 78. Sapulci vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās: Grobiņas Sociālā dienesta darbinieki, Grobiņas Sarkanā Krusta darbinieki, atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieki un interesenti; Liepājas Diakonijas centra darbinieki (par dalībnieku sarakstu interesēties LDC)

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 16. jūnijā, plkst. 11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas telpās, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. 

Pielikums:
Download this file (Ielūgums 16.06.pdf)Ielūgums 16.06.pdf

2017. gada 8. jūnijā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Rucavas pagasta mājā Sociālā dienesta telpās. Liepājas Diakonijas centra pārstāvji tikās ar Rucavas Sociālā dienesta darbiniecēm un pārstāvi no atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

2017. gada 29. maijā SEMPRE projekta ietvaros notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Grobiņā. Tikšanās notika Grobiņas cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas entuziasta un atbalstītāja  A.  Leimanta saimniecībā “Purvičos”. Sākumā bija iepazīšanās ar “Purvičos” izstādītajām A.  Leimanta no koka un citiem materiāliem darinātajām un veidotajām vides objektu ekspozīcijām. Pēc tam notika pārrunas par atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tālāku virzību un par idejām, kas varētu būt noderīgas mikroprojekta uzsākšanai  Grobiņā. Tika nolemts veidot sadarbību ar jauniešiem no biedrības “Radi Vidi Pats”, kas ar savām idejām un brīvprātīgo darbu varētu palīdzēt realizēt vairākas A. Leimanta ieceres, rosinot iesaistīties arī atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībniekiem.

Prezentācija par tikšanos - pielikumā.

 

Publicēja biedrība "Kristīga Atbalsta Apvienība", 30.05.2017.

 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1

29. maijā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Grobiņā. Tikšanās notika Grobiņas cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas entuziasta un atbalstītāja  A.  Leimanta saimniecībā “Purvičos”. Sākumā bija iepazīšanās ar “Purvičos” izstādītajām A.  Leimanta no koka un citiem materiāliem darinātajām un veidotajām vides objektu ekspozīcijām. Pēc tam notika pārrunas par atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tālāku virzību un par idejām, kas varētu būt noderīgas mikroprojekta uzsākšanai  Grobiņā. Tika nolemts veidot sadarbību ar jauniešiem no biedrības “Radi Vidi Pats”, kas ar savām idejām un brīvprātīgo darbu varētu palīdzēt realizēt vairākas A. Leimanta ieceres, rosinot iesaistīties arī atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībniekiem.

Pielikums:
Download this file (Leimants. Lprp.pdf)Leimants. Lprp.pdf

pasakums Priekule 2017.gada 27.aprīlī SEMPRE projekta ietvaros Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika kārtējā konference "Stiprinot sadarbību". 

 

Pēc dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafijas, konferenci atklāja Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere. Ievadu SEMPRE projektā sniedza Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Sekoja īss ieskats Latvijas Universitātes SEMPRE projekta pētījumā.

Lasīt tālāk ...

2017.gada 31.janvārī Liepājas Diakonijas centra telpās notika Vietējā sadarbības tīkla (VST) mazās darba grupas tikšanās. To vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās: Ģirts Kronbergs (Liepājas pilsētas dome), Jānis Neimanis (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde (LPPI) “Komunālā pārvalde”), cilvēki ratiņkrēslos: Jānis Kupšis un Zigrīda Ābele. Darba kārtības jautājumi bija par vides pieejamības problēmām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - problemātiskās vietas pilsētas centrā.

Lasīt tālāk ...

phoca thumb m dsc 0879 small

Medzes kultūras namā 2017.gada 25.janvārī norisinājās konference "Stiprinot sadarbību", ko organizēja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Grobiņas novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference bija veltīta tēmai, kā veicināt līdzdarbošanos, kāds atbalsts nepieciešams sociālajā sfērā, kā uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību.

Lasīt tālāk ...

Projekta ietvaros paredzēts organizēt konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks 2017.gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekules novadā, Priekulē. Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences laikā. 

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Nākamo konferenci “Stiprinot sadarbību” paredzēts organizēt Medzes kultūras namā, Grobiņas nov., Medzes pag., Kapsēdē 2017.gada 25.janvārī.

Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences “Stiprinot sadarbību” laikā. Cenu aptaujas veidlapu atvērt pielikumā.

2017.gada 10.janvārī

Rucava

Konferenci atklāja Rucavas Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Grenovska un novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, uzrunājot pasākuma dalībniekus. Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze turpināja mērķauditoriju un interesentus iepazīstināt ar SEMPRE projektu, sniedzot ievadu tajā. Sekoja īss ieskats Latvijas Universitātes pētījumā šī projekta ietvaros. Labās prakses piemērus sniedza Liepājas Reimatiķu biedrība, Neredzīgo biedrība un Diakonijas centra “Domino” tirdziņš. Skaistu muzikālu sveicienu dāvāja Austras bērni. Pēc pusdienām tika sniegta informācija par mikroprojektu, un sekoja grupu darbs par to, ko darīt, lai uzlabotu savu dzīvi?  

Lasīt tālāk ...

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

Pielikums:
Download this file (SEMPRE.pdf)SEMPRE projekts
Lasīt tālāk ...

Liepājā sāk īstenot projektu “SEMPRE”, kura laikā veiks pētījumu par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti Liepājā un trīs novados – Grobiņā, Priekulē, Rucavā. Šodien, klātesot arī vairākiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas Diakonijas centra vadītājs un Latvijas Universitātes pārstāvji iepazīstināja ar projektu.

Info no liepajniekiem.lv, 30.04.2016.