Šajā sadaļā var iepazīties ar Liepājas Krusta ev. lut. draudzes grupu aktivitātēm.