Aktion Mensch logotips

Konference "Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" notika 2016.gada 15.aprīlī. Tā tika īstenota ar “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu.

Aktion Mensch logotips

Šeit tiek apkopoti konferenču materiāli par iespējām uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Konference tika īstenota Domino projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Aktion Mensch.

2015.gada 27. novembrī LDC organizēja konferenci "Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Tās mērķis: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.

Pasākumu atbalstīja Vācijas fonds “Aktion Mensch”.

aktion mensch1

2014.gadā ar fonda “Aktion Mensch” un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas centra atbalstu uzsākts projekts. Saistībā ar to, 30.maijā un 28.novembrī notika kārtējās konferences,

2014. gada 28. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi  iepazīt esošo situāciju invalīdu izglītības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt risinājumus, lai palielinātu iespēju  cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu izglītību. Vairāk informācijas, ieskaitot, prezentācijas, kas notika konferences laikā, lūdzam skatīt šajā sadaļā.

Aktion Mensch logotips

Konference "Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" notika 2010. gada 10. decembrī. Konference tika īstenota ar “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Aktion Mensch logotips

Konference "Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām" notika 2010. gada 19. augustā. Konference tika īstenota ar “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Aktion Mensch logotipsLiepājas dome

Šis ir apkopojums konferencei, kas notika 2009. gada 11. decembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā. Konference tika īstenota ar Liepājas domes un “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.