Sadaļa neklātienes dievkalpojumiem, kuros tiekamies Zoom platformā.

"Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis." (2. kor. 6:16)

MUk1

2022. gada 20. novembrī plkst. 12.00

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks

 

 

Mūžības svētdienas dievkalpojums neklātienē

 

Pielikumā: mācītājas emeritas Gitas Putces sprediķis, ko viņa lasīs;

pateicībā pieminēsim draudzes piederīgos un mācītājus,

kas kalpojuši Liepājas Krusta baznīcā,
kā arī šajā gadā mirušos

 

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 /sk. Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...

Kbild

 

 2022. gada 13. novembrī plkst. 12.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks 

 

 

Dievkalpojums neklātienē  

 

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Signe Paula

 

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45

sk. Lasīt tālāk

Lasīt tālāk...

kanc

 

 2022. gada 23. oktobrī plkst. 12.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks

 

 

 

Dievkalpojums neklātienē  

 

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis "Kam ir vajadzīga Reformācija?"

no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva

 

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45

/ Lasīt tālāk>

Lasīt tālāk...

IMiezis

 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

2022. gada 11. septembrī no plkst. 15.00

 

Dievkalpojumu

 

 

 

neklātienē vadīs LELBP mācītājs Imants Miezis no Dublinas, Īrija

pielikumā: Dievkalpojuma kārtība un sprediķis, ko viņš lasīs

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45

(sk. Lasīt tālāk

Lasīt tālāk...