Sadaļa neklātienes dievkalpojumiem, kuros tiekamies Zoom platformā.

"Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis." (2. kor. 6:16)

luter

 

Reformācijas svētkos, 2021. gada 31. oktobrī Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā, kas notika neklātienē, Zoom tiešsaistē, piedalījās un sprediķi lasīja mācītāja emerita Gita Putce.

“/../ Dažreiz mēs idealizējam vienu otru notikumu, vai arī nogludinām asākas šķautnes, vai arī vienkārši nepieminam to, kas ir bijis negatīvs. Bet ir arī notikumi, kurus vēlākos gados atzīmējam ar pateicību, un arvien vēl saņemam kā dāvanu.

Lasīt tālāk...

altar

2021. gada 21. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

Mūžības svētdienas - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums neklātienē

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

 

 

Lasīt tālāk...

altar

2021. gada 14. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 

 

Dievkalpojums neklātienē

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Signe Paula

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)  

 

 

Lasīt tālāk...

2021. gada 17. oktobrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 

 

Dievkalpojums neklātienē

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, kuru lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde 

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk)

 

Lasīt tālāk...

Bild1

 

2021. gada 19. septembrī

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva.  Sprediķi lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde.

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Dievkcov21

2021. gada 12. septembrī

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. 

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). Sprediķi lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde. 

Lasīt tālāk...

Dievkcov21

 

2021. gada 22. augustā 

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. Lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde.

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Bild1

2021. gada 15. augustā 

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. Lasīs draudzes lektore Signe Paula.

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...