Sadaļa neklātienes dievkalpojumiem, kuros tiekamies Zoom platformā.

"Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis." (2. kor. 6:16)

dt1

 

2020. gada 24. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienē (sk. noteikumus)gan  neklātienē svinēs kārtējo 

 

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

 

 

Foto: Karīna Krieviņa 

Mūsu draudzē ir daudzi cilvēki, kuriem ir paaugstināts risks nopietni saslimt ar Corona-19 vīrusu. Sākot ar 17. maiju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību, mēs atkal uzsākam dievkalpojumus. Lai pēc iespējas mazinātu jebkādu risku izplatīt vīrusu, ir Liepāja Krusta ev. lut. draudzē ir pieņemti noteikumi Dievkalpojumu svinēšanai - skatīt pielikumā.

KK

 

2020. gada 17. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienē (sk. noteikumus)gan  neklātienē svinēs kārtējo 

 

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

 

 

Foto: Karīna Krieviņa 

dt1

 

2020. gada 10. maijā

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze neklātienē svinēs kārtējo

 

DIEVKALPOJUMU

sākot no plkst. 15.00 vai citā individuāli piemērotā laikā

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīsim un domās izdzīvosim dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem:

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā

 

 

Foto: Karīna Krieviņa

KK2020.gada 3.maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze neklātienē svinēs kārtējo

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 vai citā individuāli piemērotā laikā 

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīsim un domās izdzīvosim dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā 

 

 

Foto: Karīna Krieviņa 

Sakarā ar valdības rīkojumu

par ārkārtas situāciju valstī

 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā

 

no 15. marta līdz 12. maijam

 

DIEVKALPOJUMI nenotiks

 

Individuālām lūgšanām

 

baznīca būs atvērta katru svētdienu

 

 

no plkst. 12:00 līdz 15:00

 

Draudzes locekļi tiek aicināti

 

saslēgties

 

kopīgā attālinātā lūgšanā

 

katru svētdienu no plkst. 15:00

 

Par aizlūgšanu un nepieciešamās palīdzības vajadzībām zvanīt draudzes

 

priekšniecei

 

pa tālruni: 26805090 vai mācītājam: 28254886

Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. /Jāņa ev. 14: 16-18

Krdr

Šis ir laiks, kad nevaram tikties, nākt un pulcēties dievnamā. Bet… vienmēr esot jādara tas, kas ir iespējams, ar to, kas tev tajā brīdī ir, tāpēc piedāvāju apmeklēt Neklātienes baznīcu: vienā laikā saslēgties lūgšanās, svinēt dievkalpojumu, lasot un domās izdzīvojot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, Svētā Vakarēdiena liturģiju (tas viss Jums tiks tuvākajā laikā aizsūtīts no Fēliksa). 

Lasīt tālāk...

Latviešu Evaņģēliski Luteriskā BaznīcAmerikā (LELBA) - ārkārtas situācijā piedāvā: Tev un Tavai ģimenei dievkalpojumus Klusā nedēļā un Kristus Augšāmcelšanās svētkos, kurus var noskatīties savās mājās videoierakstos un mājās svētīt un baudīt Dievgaldu. Vairāk informācijas pielikuma pavadvēstulē un TE>

kr

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze  aicina

2020.gada 10.aprīlī neklātienē

kopā noturēt Lielās Piektdienas dievkalpojumu 

sākot no plkst. 15.00   

lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

Ja jums nav iespējas pievienoties dievkalpojuma laikā, tad citā jums piemērotā laikā 

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem (introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri) - publikācijas pielikumā   

 

 

Foto: K. Krieviņa

Lield2

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze aicina

2020.gada 19.aprīlī neklātienē

kopā  svinēt Baltāsvētdienas dievkalpojumu,

sākot no plkst. 15.00 vai citā jums piemērotā laikā -

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā  

 

---

Baltā svētdiena ir pirmā svētdiena tūlīt pēc Kristuaugšāmcelšanāsvētkiem.  

 

 Foto: K. Krieviņa

Tad sieva Jēzum saka: "Kungs, es redzu, ka Tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz." Jēzus viņai saka: "Tici Man, sieva: nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā.  Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā."  Jāņa ev. 4,19-24

 

Labdien, mīļie draudzes locekļi! 

Ārkārtas laiki prasa ārkārtas risinājumus. Šo teikumu tagad var dzirdēt vienmēr atkal. Tā kā mēs kādu laiku nevarēsim noturēt kopīgu dievkalpojumu, arī šeit ir jāmeklē citi risinājumi, jo  tieši šajā laikā mums ir nepieciešams garīgs atbalsts un savstarpējā vienotība.

Lasīt tālāk...

Krdr

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze  aicina 2020.gada 5.aprīlī kopā svinēt kārtējo neklātienes dievkalpojumu, sākot no plkst. 15.00 -  lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu un Svētā Vakarēdiena liturģiju. Ja jums nav iespējas pievienoties dievkalpojuma laikā, tad citā jums piemērotā laikā.  

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem (dziesmas, introits, Bībeles lasījumi, lūgšana) - pielikumā 

 

 

Foto: K. Krieviņa

foto1

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze aicina

2020.gada 12.aprīlī neklātienē

kopā  svinēt Lieldienu dievkalpojumu

sākot no plkst. 6.00  vai 15.00, vai citā jums piemērotā laikā

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā  

 

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! 

 

Foto: K. Krieviņa

dt

 

2020.gada 26.aprīlī  

Liepājas Krusta ev. lut. draudze neklātienē svinēs kārtējo

 

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 vai citā individuāli piemērotā laikā 

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīsim un domās izdzīvosim dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā 

 

Foto: K. Krieviņa