Pasākumi un aktivitātes Liepājas Diakonijas centrā

Pirmdienās:

 

18:00 AA (Anonīmo alkoholiķu) tikšanās

 

No otrdienas līdz ceturtdienai

Drēbju kamera plkst. 11:00 – 13:00

 

Trešdienās:


11:00 Svētbrīdis


15:00 Pārrunas par Bībeli un dzīvi

 

Ceturtdienās:


12. un 26. janvārī plkst. 14:00 Senioru kopas “Atvasara”

tikšanās

 

Piektdienās:


11:00 Tikšanās atbalsta grupai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

“Dvēseles enkurs”

 

• Palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 


Kontakttālrunis: 634 26 707

Adrese: F. Brīvzemnieka 54-2