Logo1Logo2 Liepājas Diakonijas centrs

                                    

Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros ar Liepājas pašvaldības atbalstu Liepājas Diakonijas centrā no 2022. gada ir uzsākts projekts “Talantu darbnīca 2022”, kur paredzētas dažādas apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Informāciju publicējam šajā sadaļā.

Liepājas Diakonijas centrā, projektā “Talantu darbnīca 2022”, ar Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu, ir iespēja pieteikties uz šādām bezmaksas nodarbībām:

aušana
ārstnieciskā vingrošana
dizaina priekšmetu izgatavošana
floristika
keramika
lietišķās mākslas rokdarbi
mozaīku veidošana
mākslas terapija: gleznošana
praktisko lietu šūšana
stresa vadība: radoši pozitīvas nodarbības
sveču un ziepju izgatavošana
zīmēšana

Aicināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu asistenti, vientuļie pensijas vecuma cilvēki. 

Pieteikšanās: mob.t. 26778690 (Fēlikss) vai Liepājas Diakonijas centrs - t. 63426707