Logo1Logo2 Liepājas Diakonijas centrs

                                    

Par projektu. 2022. gada Liepājas pašvaldības izsludinātajā sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursā apstiprināti trīs projektu pieteikumi, no kuriem Liepājas Diakonijas centram ir piešķirts 10 000 eiro līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laikā paredzēts iesaistīt 70 cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistentus. Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti Liepājā. Šo problēmu ir saasinājušas Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas. Vairāk lasīt tīmekļa vietnē: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/socialas-ieklausanas-veicinasanas-projektos-sniegs-atbalstu-525-cilvekiem/

TD5

 

Liepājas Neredzīgo biedrības Liepājas filiālbibliotēkā no 7. septembra līdz 7. oktobrim ir apskatāma  projekta “Talantu darbnīca 2022” ietvaros tapušo radošo darbu izstāde “Atvasaras saulē”. Darbu autori ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, vientuļie pensionāri, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki. Rokdarbu un darinājumu klāstā ir sveces, mozaīkas. Rokdarbi ir austi, šūti, adīti, gleznoti, veidoti. Ir arī darinājumi no otrreizēja materiāla. Projektu atbalsta Liepājas valstspilsētas pašvaldība. 

 

Lasīt tālāk...

Liepājas Universitātē maijā 2 nedēļas ir skatāma projekta “Talantu darbnīca 2022“ mākslas terapijas  gleznošanas un zīmēšanas nodarbību laikā tapušo darbu izstāde. Nodarbības projekta ietvaros apmeklē cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, vientuļie pensionāri un bezdarbnieki, kas ir pirmspensijas vecumā, arī dažas Ukrainas bēgles. Daudzi dalībnieki iepriekš nekad nav nodarbojušies ar gleznošanu kopš skolas laika. Pateicoties pasniedzēju - profesores Intas Klāsones un Solvitas Spirģes-Sēnes profesionalitātei, dalībnieku paveiktais pārsteidz un priecē. Arī paši dalībnieki ir gandarīti par to, ka uzdrošinājušies izmēģināt ko jaunu. Nodarbības nomierina un sniedz pozitīvas emocijas, tāpēc dalībnieki tās labprāt apmeklē un jau gaida nākamās tikšanās reizes, kurās liela nozīme ir arī kopēji  radītajai radošajai atmosfērai. Projektu atbalsta Liepājas valstspilsētas pašvaldība.

Liepājas Diakonijas centrā
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, asistentiem un vientuļiem pensijas vecuma cilvēkiem ir iespēja pieteikties uz bezmaksas  rokdarbu nodarbībām:

• aušana: Pm. 10:00–12:00
• ārstnieciskā vingrošana: O. un C. 10:00 vai 15:00
• dizaina priekšmetu izgatavošana: O. 12:15–14:15
• floristika: Pm. 11:0013:00; Tr. 12:30–14:30
• keramika: C. 10:00–12:00
• lietišķās mākslas rokdarbi: O. 12:00–14:00
• mozaīku veidošana: O., T. 17:00–19:00
• mākslas terapija: gleznošana Pm. 12:00–14:00
• praktisko lietu šūšana: T. 10:00–12:00
• sveču un ziepju izgatavošana: Pm., O. 10:00–12:00
• zīmēšana: T. 10:00–12:00


Pieteikšanās: 26 778 690 (Fēlikss)
vai Liepājas Diakonijas centrs: 634 26 707


Projektu atbalsta Liepājas valstspilsētas pašvaldība. 

Logo1