Par pasākumu Vides (ne-)pieejamība Liepājā 2019

TE> un Sižetā>