Pr1

Sapulces dalībniekus informē Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālite Dace Mieme (vidū)/ foto: K. Krieviņa

 

2020. gada 7. oktobrī Dunikā Sikšņu Jauniešu centrā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku sapulce par biedrības veidošanu. Sapulcē piedalījās dalībnieki no atbalsta grupām “Cerību stariņš” Rucavā, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē un “Varavīksne” Sikšņos.

Lasīt tālāk...

DK8

Katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 12.00 Liepājas Krusta baznīcā tiekas biedrības "Izaicinājums liktenim" biedri - cilvēki, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem un skūteriem, kā arī viņu atbalstītāji. Diemžēl ārkārtas situācijas laikā šīs sapulces nevar notikt.Iepriekšējā tikšanās notika 2020. gada 13. oktobrī. Biedrība aicināja uz sarunu Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieku būvniecības jautājumos Didzi Jēriņu.

Lasīt tālāk...

Pl201

 

Pļaujas svētkus šogad svinējām 2020. gada 4. oktobrī. Dievkalpojums bija par tēmu no Jesajas grāmatas par vīnadārzu. Slavēšanas dziesmas ģitāras pavadījumā izpildīja Kintija Alpe. Par dievkalpojuma svētku noformējumu paldies Karīnai Krieviņai.

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķis - pielikumā.

 

Pielikums:
Download this file (Jes. 5,1-7.pdf)Jes. 5,1-7.pdf
Lasīt tālāk...

Edg4

 

Svētdien, 2020. gada 27. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudze svinēja Krusta baznīcas 92. gadskārtu. Dievkalpojums notika baznīcas dārzā. Svētku sprediķi lasīja viesmācītājs no Latvijas Apvienotās metodistu Baznīcas Liepājas draudzes - superintendants Edgars Šneiders. 

Lasīt tālāk...

ZK

 

Dzejas dienu laikā, 2020. gada 20. septembrī, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē pēc dievkalpojuma pasākumā "Debesis atvērtas lūdzējiem" savu kristīgo dzeju lasīja Ziedīte Kalna. Pasākuma ieskaņā klātesošos ar autori iepazīstināja Inga Audere. Z. Kalna arī nedaudz pastāstīja par sevi, ka uzaudzinājusi četrus bērnus, strādājot un mācoties. Teoloģijas studijas viņa turpina arī pašlaik. Par izdotajām grāmatām Z. Kalna sacīja, ka tā ir nozīmīga daļa viņas dzīves. Līdz šim klajā nākušas 14 grāmatas lieliem un maziem – dzeja, īsproza, garstāsti, romāni, pasakas. Autore tic, ka tās darbi Dieva Gara iedvesmoti. Visi romāni par dzīvi, kāda tā ir, un noslēdzas ar to, kā romānu galvenie tēli iepazīst Jēzu.

Lasīt tālāk...

Izt12

 

Biedrības "Mākslas kolēģi" un dzejnieku kopizstādē "MĀKSLA + DZEJA", kas bija skatāma Liepājas Latviešu Biedrības nama Izstāžu galerijā un Foajē - 08.09.-09.10.2020., piedalījās arī brīvprātīgie dzejnieki no Liepājas Krusta ev. lut. draudzes un Diakonijas centra: Inga Audere, Fēlikss Kovaļišins, Karīna Krieviņa, Iveta Liepa un Signe Paula, kam pievienojās Sergejs Abramovs. 

Izstādi atklāja 2020. gada 15. septembrī. Dalībniekus un viesus uzrunāja biedrības vadītāja un māksliniece, izstādes idejas autore Ilze Eniņa.

Lasīt tālāk...

AV10

 

2020. gada 6. septembrī Liepājas krusta ev. lut. draudzē dievkalpojumā viesojās un sprediķi lasīja Latvijas Apvienotās metodistu Baznīcas superintendants-emeritus Ārijs Vīksna. Sprediķa tēma bija no Lūkas evaņģēlija par Martu un Mariju, kad Jēzus viesojās Martas namā. Ā. Vīksna sacīja - ir labi, ja mums ir dievnams, bet svarīgi, ka mums ir Dievs, uz ko paļauties, tāpēc mēs, tāpat kā Marija, vairāk par visu vēlamies sev labo daļu - Jēzus mācību.

 

MN31

 

Uz rezumējošu sarunu par LDC bezmaksas nodarbībām "Apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām [CĪV]" aicinājām to dalībniekus 2020. gada 24. septembrī, neilgi pirms apmācību programma tuvojas noslēgumam. Skaidrojām iemeslus, kādēļ viņi šīs nodarbības apmeklē un kāds ir ieguvums.

Lasīt tālāk...

F12

Foto no "Dvēseles enkurs"arhīva

Šā mēneša intervija ir ar Ivaru Mednieku. Ivars ir viens no mūsu pirmajiem biedriem. Dzīvo Liepājā un ir mākslinieks.

 

Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs, hobiji – ko patīk darīt).

 

Mani sauc Ivars. Man ir 56 gadi. Esmu precējies. Man ir 2 dēli. Strādāju Liepājas teātrī par apkopēju, nodarbojos ar krāsošanu (sienas, griesti, mēbeles).

Lasīt tālāk...

Zl1

 

Biedrība "Liepājas Diakonijas centrs" (LDC) - vieta, kur reālu palīdzību var saņemt cilvēki, kam tāda nepieciešama. Tās darbinieki gan pašaizliedzīgi iegulda savu darbu, gan pieaicina citas organizācijas, gan arī attīsta sociālus un diakoniskus projektus. Uz sarunu lūdzu to vadītājus un Darītājus - ar lielo burtu. Atbild LDC vadītājs un Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. 

 

- Kad un kā sajutāt aicinājumu - rūpēties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem, kas nonāk dzīves grūtībās? 

- Manā dzīvē nav nekad tāds īpašs aicinājums bijis. Katru reizi, kad iznāk iepazīties ar kādu cilvēku un ieraudzīt viņa sāpi, tas ir arī aicinājums: nestāvēt malā, būt atvērtam pret otru un darīt to, kas ir manās spējās, lai viņu atbalstītu.

 

- Lūdzu, nedaudz raksturojiet savu līdzšinējo darbību diakonijas nozarē.

- Es visu savu dzīvi vairāk vai mazāk esmu bijis saistīts ar sociālām un diakoniskām lietām. Uzaugu vidē, kur cilvēkiem bija daudz problēmas, atkarības u.c. Jaunībā darbojos pēcskolā, studiju laikā iesaistījos kādā atbalsta grupā, kas reizi nedēļā satikās ar kāda pansionāta iemītniekiem, vēlāk izmācījos par veco ļaužu kopēju un strādāju aprūpes nodaļā utt.

Lasīt tālāk...

Purv1

 

2020. gada 17. augustā Liepājas diakonijas (LDC) Dienas centra cilvēki ar īpašām vajadzībām (CĪV) devās paredzētajā ekskursijā pie Andra Leimanta uz "Purvičiem" - ievērojamo apskates objektu Grobiņas novadā. Dienas centra un šīs ekskursijas vadītāja Zigrīda Ābele pastāstīja, ka pasākums bija labi apmeklēts, piedalījās daudz cilvēku - gan ratiņnieki (ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos), gan citi.

Lasīt tālāk...

LDC Bezmaksas apmācības piederīgiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, no 06.08.2020. notiek katru ceturtdienu plkst. 18.00. Pieteikšanās pie Zigrīdas Ābeles - mob.: 27762182, 28255928 vai Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54-2, Liepājā, tālr.: 63426707. Nodarbību tēmas sk. te> 

2020. gada 29. jūlijā LDC notika kārtējā tikšanās par dzīvojamās mājas izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV). Tika pārrunāts, kā būtu labāk šo ideju realizēt. Viens no priekšlikumiem bija - rekonstruēt kādu no pamesto fabriku ēkām, piemērojot to CĪV nepieciešamajiem apstākļiem. Bet varbūt celt no jauna. Jāskatās, kā iecere virzīsies, cik lielu finansējumu izdosies iegūt. 

Lasīt tālāk...

Raivo
 
Foto no Raivo pers. arhīva
 
Šā mēneša intervija ir ar Raivo. Viņš ir viens no mūsu jaunākajiem biedriem. Raivo dzīvo Durbē, patlaban ir jauna dzīvokļa meklējumos un, pārcēlšanās uz Rīgu, posmā.  
 
 
Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs,  hobiji – ko patīk darīt).
 
 
- Mani sauc Raivo Ieviņš, man  ir 45 gadi. Pagaidām nestrādāju. Mans hobijs ir vēsture. Patīk darīt visu radošo.
Lasīt tālāk...