Zigr1

Par savu darbu LDC Dienas centrā attālināti, Covid-19 ierobežojumu laikā, - stāsta Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele. Strādājot neklātienē, viņa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV) organizēja LDC projektu norises un citus pasākumus kā līdz šim, koordinējot tos telefoniski. Pastāvīgi zvanīja interesenti un viņai jautāja, kad atsāksies nodarbības.

Tāpat Z. Ābele uzklausīja CĪV vajadzības - par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par nepieciešamo atbalstu no drēbju kameras u.tml.

Lasīt tālāk...

RVP

 

2020. gada 31. jūlijā VK dalībnieces ēnoja biedrību “Radi Vidi Pats”. Ar biedrību iepazīstināja Linda Ulāne. Viņa pastāstīja, ka biedrība nesen nosvinēja 15 gadu pastāvēšanu. Runājot par darbību, Linda teica, ka ļoti svarīgi ir veidot komandas kodolu, to nostiprināt un tad piesaistīt klāt citus kopīgajā darbā. Viņa arī uzsvēra, ka ir svarīgi laiku pa laikam apstāties, izvērtēt, padomāt, kā trūkst. Sadarbību veicināšanu izveidot kā pamatu.

Lasīt tālāk...

LDCen

M. Urdze, K. Krieviņa, V. Kāpostiņa, V. Lībeķe, D. Šukste - "SEMPRE Accelerators" proj. Ēnu dienā "Domino" tirdziņā/ Foto: LDC

2020. gada 21. jūlijā trīs VK dalībnieces ēnoja Liepājas Diakonijas centra darbu. Viņas piedalījās svētbrīdī un tam sekojošajā Diakonijas  paplašinātajā valdes  un darbinieku sapulcē, kurā tika pārrunāti iepriekšējās un jaunās nedēļas darbi, pasākumi un darbinieku pienākumi.

Lasīt tālāk...

Zl3

 

2020. gada 5. jūlijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē viesojās LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols. Svētrunā viņš rosināja pārdomas par bērnu īstumu - iepretī pieaugušu cilvēku dažkārt neīstumam. Pēc dievkalpojuma K. Žols draudzi informēja par iemesliem, kādēļ nolēmis atkāpties no prāvesta pienākumu pildīšanas. Bet arī turpmāk viņš piedalīsies LELBĀL organizatorisku jautājumu risināšanā, tikai citā statusā. Par Krusta draudzi  prāvestsacīja, ka tā pieņēmusi ļoti drosmīgus lēmumus, ko citas draudzes nav uzdrīkstējušās un, ja viņš būtu liepājnieks, tad noteikti stātos šajā draudzē.

Lasīt tālāk...

VKtik212020. gada 3. jūlijā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros Sikšņos Dunikas Sociālā dienesta telpās notika veicinātāju komandas (VK) dalībnieku tikšanās.  Sakarā ar to, ka mikroprojekta mērķis ir galarezultātā nodibināt biedrību, tika mainīti plāni ar sākotnēji iecerētajām ēnošanas vietām. Pārrunājot situāciju, dalībnieki piekrita, ka daudz noderīgāk būtu apmeklēt un ēnot aktīvas biedrības, kas darbojas jau ilgāku laiku, tāpēc tiks ēnotas biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” (21.07.2020.) un “Radi Vidi Pats” (31.07.2020.). 

Prezentācijas brokastīm piemērotākās dienas būtu trešdienas vai piektdienas, jo tad Rucavas Sociālajam dienestam ir vieglāk nodrošināt VK dalībnieces ar transportu. Tika nolemts semināru pašvaldībām un NVO rīkot septembrī.  

Kopīgi aizpildot un domājot par vācu vadošās partneres sagatavoto cilvēku izturēšanās un attieksmju sarakstu  un kompetences prasmju  kontrolsarakstu, VK dalībniekiem radās dažādas idejas: atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ietvaros rīkot Ideju sapulci, kurā pieraksta un pārrunā idejas, tām nepiecie- šamās lietas - materiālus u.tml.; jautāt atbalstu pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem; praktiskās darbošanās ziņā: tā kā sociālajā dienestā saņem humāno palīdzību apģērbu veidā, varētu no lupatām tamborēt vai aust tepiķīšus; organizēt grupu, lai mācītos datorprasmes.

Lasīt tālāk...

IntMr1

Šā mēneša intervija ir ar Māri. Viņš ir viens no mūsu pirmajiem biedriem. Māris dzīvo Liepājā. Bet neskatoties uz kustību traucējumiem, viņš brauc palīdzēt brālim strādāt uz laukiem, Otaņķos. Mārim patīk strādāt ar koku un tāpēc viņš katru pirmdienu piedalās [LDC projekta “Talantu darbnīca”] koku apstrādes grupiņā.

 

Kā atnāci uz atbalsta grupu? Kas uzaicināja?


Biju izvēlēts intervijai. Mani konsultēja par dzīves apstākļiem, tad mani uzaicināja atnākt uz atbalsta grupu.


Ko iegūsti/ ieguvi no atbalsta grupas?


Apmeklējot grupu, iegūstu labu garastāvokli un draugus, ar kuriem kopā ir interesanti. Svinam kopā svētkus – dzimšanas dienas, vārda dienas.

 

Foto no LDC arhīva 

Lasīt tālāk...

2020. gada 17. jūnijā Rucavā notika veicinātāju komandas 1. tikšanās pēc Covid-19 ārkārtas situācijas izsludināšanas. Iepriekšējā tikšanās klātienē bija 26. februārī. Katrs komandas dalībnieks dalījās pieredzē par to, kā piedzīvots un pavadīts pandēmijas laiks, ar kādām grūtībām vajadzēja saskarties, kas palīdzēja sagaidīt publiskas tikšanās aizlieguma beigas.

Lasīt tālāk...

BR fotoSirdīs brūces vēl nav sadzijušas. Arī pēc daudziem gadiem rētas vēl paliek tiem, kam Aizvesto piemiņas diena, 14. jūnijs, vienmēr saistīsies ar briesmām, teroru un ļaunuma brutālo varu.


1948. gadā, Vācijas bēgļu nometnē, Latvijas ev. lut. Baznīcas Virsvalde, archibīskapa Dr. theol. T. Grīnberga vadībā, izdeva grāmatu “Gaisma Tumsībā”. Grāmatā katrai dienai tika dots savs Bībeles pants. Vēlāk, kad 14. jūnijs pārtapa par Tautas sēru un Aizvesto piemiņas dienu, tai tika izvēlēts cits Bībeles teksts, lai vēl pilnīgāk varētu iedrošināt daudz cietušo sirdis. Citēju mācītāja Valda Mežezera vārdus, kas rakstīti zem šai dienai izmeklētā Bībeles panta:


“Tiešām, mana dvēsele ir klusu uz Dievu, no Viņa nāk man pestīšana.
Tiešām, Viņš ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums,
ka es daudz nešaubīšos.” (Ps 62:2,3)

Lasīt tālāk...

Tiek atsāktas projekta "Talantu darbnīca 2020" Rokdarbu nodarbības", kas notiks Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.
2020. gada jūnija nodarbību grafiks pielikumā. 

Pieteikties Liepājas Diakonijas centrā pie Zigrīdas Ābeles, tālr.: 27762182
Nodarbības notiek ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu.

Projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros 2020. gada 27. maijā notika Vidzemes Augstskolas organizētais starptautiskais vebinārs “Par pūļa finansējumu”, kurā piedalījās 14 dalībnieki. Ar savu pieredzi dalījās diakonijas darbinieces no Valdeses Diakonijas Itālijā: Mirjama Morglija (Miriam Mourglia), projektu vadītāja, un Viktorija Munseja (Victoria Munsey), kas kopš 2019. gada ir arī Eirodiakonijas viceprezidente. Tika sniegts ieskats pūļa finansējuma pamatprincipos, kā arī stāstīts par iespējām izmantot šāda veida finansējuma apgūšanu iecerēto projektu aktivitātēm.

Lasīt tālāk...

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12.  marta rīkojuma Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas darbība maijā vēl arvien bija ierobežota.

Neklātienē telefoniski tika turpināta pēc Action Learning parauga sagatavotā aptauja. Tajā piedalījās veicinātāju komandas dalībnieces no Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”.

Lasīt tālāk...

Līga 30.06.2019.GdaņskaPolija

 

Šā mēneša intervija ir ar Līgu. Viņa ir viena no mūsu jaunajiem biedriem. Katru piektdienu Līga brauc no Cīravas uz Liepāju, lai piedalītos atbalsta grupā. Iepazinām viņu kā radošu, strādīgu personu. Līga strādā ar koku, izgatavo virtuves piederumus. Viņa aktīvi piedalās korī un iesaistījās teātra pulciņā.

 

Pastāsti par sevi: vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs, hobiji – ko patīk darīt?

 

Līga, 39 gadi, neprecējusies, nestrādāju, patīk nodarboties ar koku:  izgatavot lāpstiņas, karotītes, nazīšus, krustiņus.

 

 Foto no Līgas personīgā arhīva: 30.06.2019. Gdskā, Polijā

Lasīt tālāk...

PV1

Foto: M. Urdze (no kreisās puses) 31.05.2020. Kopsapulcē nolasa  savu ziņojumu par 2019. gada darbību, protokolē F. Kovaļišins. 

2020. gada 31. maija svētdienā pēc Vasarsvētku dievkalpojuma notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kopsapulce un padomes vēlēšanas. Pirmo reizi tās noritēja neierastāk. Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, iepriekš paredzētā Draudzes kopsapulce šī gada 22. martā tika pārcelta uz šī gada 31. maiju. Draudzes kopsapulci sasauca valde, paziņojot draudzes locekļiem par sapulci 2020. gada 25. aprīlī elektroniskā un telefoniskā veidā un dievkalpojumu ziņojumos. 

Lasīt tālāk...

Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara svētkus! 

Redm1
Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs mierīgi protesti pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas bailes, lūdzu no sirds, lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem cits citu varam stiprināt, un Gara vadību ne tikai mūsu Baznīcai, bet itin visiem, kas tagad tik ļoti strādā, lai piepildītos Dāvida senās lūgšanas vārdi: “Rādi mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, - Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, - godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm." (Ps 85:8-11)Lasīt tālāk...

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, pagājušās nedēļas otrajā pusē projektā "Talantu darbnīca 2020" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV), ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, atsākās tās nodarbības, kur ir mazāk dalībnieku - lietišķās mākslas pamati, rotaļlietu šūšana, bet šo pirmdien, 25.05.2020., atsākās aušana. 

Lasīt tālāk...

0003 11

"SEMPRE Accelerators" apmācību nodarbības "Budžets" mentore Dace Šukste Dunikas jauniešu centrā 18.02.2020.

Tā kā valstī saistībā ar Covid-19 noteiktās ārkārtas situācijas laikā no 2020. gada marta nenotiek arī "SEMPRE Accelerators" projekta apmācību "Lēti, garšīgi, veselīgi" paredzētās nodarbības, jautājam to dalībniekiem, kā apmācībās sniegtās zināšanas noder ikdienā. Šoreiz izvaicājam Daci Šuksti, kas ir gan apmācību Veicināšanas komandas dalībniece, gan 2020. gada 18. februāra nodarbības "Budžets" mentore.

Lasīt tālāk...