Latviešu Evaņģēliski Luteriskā BaznīcAmerikā (LELBA) - ārkārtas situācijā piedāvā: Tev un Tavai ģimenei dievkalpojumus Klusā nedēļā un Kristus Augšāmcelšanās svētkos, kurus var noskatīties savās mājās videoierakstos un mājās svētīt un baudīt Dievgaldu. Vairāk informācijas pielikuma pavadvēstulē un TE>

Krdr

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze  aicina 2020.gada 5.aprīlī kopā svinēt kārtējo neklātienes dievkalpojumu, sākot no plkst. 15.00 -  lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu un Svētā Vakarēdiena liturģiju. Ja jums nav iespējas pievienoties dievkalpojuma laikā, tad citā jums piemērotā laikā.  

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem (dziesmas, introits, Bībeles lasījumi, lūgšana) - pielikumā 

 

 

Foto: K. Krieviņa

LZ1

Pārdomas atveseļojoties

 

Droši, ka katram no mums tā noticis - tu uzmosties un zini, nebūs labi.  Paaugstinātā temperatūra dara savu. Ir sāpes, absolūts pārgurums. Taču, kad tas notiek ļaunā Covid-19 aptumšotā laikā, parādās vēl viens simptoms - bailes. Pagājušajā otrdienā piedzīvoju tādu rītu. Dienās pēc tam vairākas reizes man prasīja: vai Tev ir kādi no simptomiem, kas raksturo Covid-19?  Bailes var gandrīz likt iedomāties, ka ir! Bet, paldies Dievam, nebija. Jūtos arvien labāk.

Lasīt tālāk...

Dienu ierāmējot lūgšanās. Aicinājums maziem un lieliem Dieva bērniem!

 

LZ

Arhībīskapes Laumas Zušēvicas zīmējums

 

Ir sestdiena diena, ko daudzi parasti gaidījuši, lai atpūstos no smagas darba nedēļas. Šodiena daudziem, kam jau visu nedēļu bijis lemts no mājām strādāt, kamēr bērni ap viņiem rosās, jo skolas slēgtas, vienkārši saplūst ar pārējām dienām, jo tā īsti nu vairs neatšķiras no citām. Nav arī kurp doties. Koncerti nenotiek, spēļu laukumus apmeklēt nedrīkst. Gudrojam, kā palīdzēt ‘nodedzināt’ bērnos uzkrājušo enerģiju, skatāmies internetā, kā citi lūdz un aicina virtuālā pasaulē pulcēties pārrunās. Kā šī diena izskatītos, ja mēs to ierāmētu lūgšanās?

Lasīt tālāk...

Tad sieva Jēzum saka: "Kungs, es redzu, ka Tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz." Jēzus viņai saka: "Tici Man, sieva: nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā.  Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā."  Jāņa ev. 4,19-24

 

Labdien, mīļie draudzes locekļi! 

Ārkārtas laiki prasa ārkārtas risinājumus. Šo teikumu tagad var dzirdēt vienmēr atkal. Tā kā mēs kādu laiku nevarēsim noturēt kopīgu dievkalpojumu, arī šeit ir jāmeklē citi risinājumi, jo  tieši šajā laikā mums ir nepieciešams garīgs atbalsts un savstarpējā vienotība.

Lasīt tālāk...

Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. /Jāņa ev. 14: 16-18

Krdr

Šis ir laiks, kad nevaram tikties, nākt un pulcēties dievnamā. Bet… vienmēr esot jādara tas, kas ir iespējams, ar to, kas tev tajā brīdī ir, tāpēc piedāvāju apmeklēt Neklātienes baznīcu: vienā laikā saslēgties lūgšanās, svinēt dievkalpojumu, lasot un domās izdzīvojot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, Svētā Vakarēdiena liturģiju (tas viss Jums tiks tuvākajā laikā aizsūtīts no Fēliksa). 

Lasīt tālāk...

No 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā Ministru kabinets sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību izsludināja ārkārtas situāciju valstī. Līdz ar to 16. un 17. martā tika atcelti projekta “SEMPRE Accelerators” Liepājas Diakonijas centra Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas dalībnieču 2 dienu plānotie Ēnošanas pasākumi Liepājas pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem un Atkarību profilakses centrā.

Lasīt tālāk...

Sakarā ar Ministru kabineta pieņemto rīkojumu

 

 

par ārkārtējās situācijas pagarināšanu valstī līdz

 

2020.gada 12.maijam

 

 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes

 

 

šī gada 22.martā izsludinātā kopsapulce un

 

draudzes padomes vēlēšanas

 

atkārtoti tiek pārceltas no

 

 

26.04.2020. uz

 

 2020.gada 31.maiju plkst. 16:30

 

 

Km1

2020. gada 19. martā

Šorīt lasot ziņas, ka atcelta Lielbritānijā paredzētā Sinode, rakstīju, ka tā arī viņi palīdz ierobežot ļaunā vīrusa izplatīšanos. Jādara visiem, ko varam, lai nedotu iespēju Covid-19 plašāk izplesties. 

Kā varam palīdzēt ierobežot baiļu un panikas izplešanos? Domāju, arī atceroties, cik Dieva žēlastībai gara vēsture mūsu dzīvēs. To palīdz neaizmirst Dieva vīra Mozus reiz mācītais:
“Atceries vissenās dienas, apjēdz audžaudžu gadus, jautā savam tēvam, un viņš tev teiks,
saviem vecajiem, un tie tev pastāstīs!” (V Moz 32:7)

Jo reiz Dieva tauta bija nonākusi briesmās un bailēs, tā bija pazudusi tuksnešainā zemē, klajumā, plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū. Dievs to atrada un “Viņš to apkampa pasargādams, Viņš to pieņēma pie sevis, Viņš to sargāja kā acu raugu. Kā ērglis, kas savu perējumu vedina un lidinās pār saviem bērniem, kas izpleš sargādams savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem…” (V Moz 32:10b-11).

Lasīt tālāk...

Cov1Lūdzot un domājot par to, ko no mums prasa šis Covid-19 laiks, atkārtoti nonācu pie dažiem Kristus  dziedināšanas stāstiem. Vienā Jēzum notiek saruna ar vīru, kas bija augstā centuriona amatā. Viņa kalps bija smagi slims. Vīrs pazemībā neprasa, lai Jēzus Kristus dotos uz viņa māju, bet lai Jēzus dotu ‘tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts.”  Jēzus izbrīnā izceļ šī romieša ticību un viņam saka: “Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis!”  Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā.” (Mt. ev. 8:5-13). 

Otrā notiek debates starp Jēzu un drošsirdīgu kanaāniešu sievieti.  Viņa ir neatlaidīga un lūdz, lai Jēzus apžēlotos par viņu un palīdzētu viņas dēmona mocītai meitai.  Arī dēļ sievietes asprātības un pazemības, kā arī absolūtās pārliecības, ka Jēzus var izpildīt viņas lūgšanu, viņa sadzird Pestītāja vārdus:  “Ak, sieviete, tava ticība ir liela!  Lai notiek, kā tu vēlies.”  Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela.”  (Mt. ev. 15:21-28)

Lasīt tālāk...

Sakarā ar valdības rīkojumu

par ārkārtas situāciju valstī

 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā

 

no 15. marta līdz 12. maijam

 

DIEVKALPOJUMI nenotiks

 

Individuālām lūgšanām

 

baznīca būs atvērta katru svētdienu

 

 

no plkst. 12:00 līdz 15:00

 

Draudzes locekļi tiek aicināti

 

saslēgties

 

kopīgā attālinātā lūgšanā

 

katru svētdienu no plkst. 15:00

 

Par aizlūgšanu un nepieciešamās palīdzības vajadzībām zvanīt draudzes

 

priekšniecei

 

pa tālruni: 26805090 vai mācītājam: 28254886

Sakarā ar valstī izveidojušos ārkārtas situāciju laikā

no 16. marta līdz 12. maijam

Liepājas Diakonijas centrā

tiek atceltas visas aktivitātes un

nodarbības

 

 

Konsultāciju, jautājumu un palīdzības vajadzībām

Diakonija būs atvērta

darba dienās

no plkst.9:00 līdz 14:00,

ceturtdienās

no plkst.10:00 līdz 16:00

 

Nepieciešamības gadījumā zvanīt:

Zigrīdai T:27762182; Karīnai T: 26805090

 

Kristāmo un iesvētāmo apmācības Liepājas Krusta ev. lut. draudzē sāksies 2020. gada 26. martā plkst. 18.00. 

Lai apmācībās piedalītos, lūgums zvanīt pa tālruni: 26805090.

Tālmācības kurss kristāmiem un iesvētāmiem, kas pieteikušies, TE>

 

Informē: F. Kovaļišins