No 2020. gada marta LDC Dienas centrā sākas projekta "Talantu darbnīca 2020", ar Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu, nodarbības: kokapstrāde, keramika, sveču liešana, ziepju gatavošana, lietišķās mākslas pamati (adīšana, tamborēšana, šūšana), rotaļlietu šūšana, aušana, filcēšana, mozaīku veidošana, floristika, mākslas terapija (gleznošana),  zīmēšana, ārstnieciskā vingrošana. Projekta informācija un nodarbību grafiks drīzumā. Aicina pieteikties arī jaunus dalībniekus: cilvēkus ar īp. vajadzībām (Cīv) un pensijas gados.

Lasīt tālāk...

Projekta "SEMPRE Accelerators" apmācību "Lēti, garšīgi, veselīgi" kārtējā nodarbība notiks 2020. gada 10. martā plkst. 13.00-16.00 Rucavas pamatskolā. Tēma: Kā atrast informāciju par ēdienu gatavošanu un receptēm. Pasniedzējas: Aija Cinkmane, Daiga Gabrūna un Inta Pērkone. Apmācību programma pielikumā.

 

Krn1

 

 

 

2020. gada 1. martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē vārda dievkalpojumu vadīja lektore Karīna Krieviņa.

Dievkalpojuma tēma bija no Mateja evaņģēlija 4. nod.1-11 - Jēzus tuksnesī, pacēlumi un pārbaudījumi, harmonija un pasaules iziršana, zaudējumi un uzvaras, Jēzus uzvarējis mūsu vietā, Gavēnis - līdzcietības laiks. 

 

Foto un info: Fēlikss Kovaļišins

Rud

Mācītāja Rudīte Losāne Krusta draudzes dievkalpojumā 09.02.2020.
Foto: Didzis Auders

 

2020. gada 9. februārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē kalpoja LELBĀL mācītāja Rudīte Losāne. Svētrunā viņa atgādināja, ka Ziemsvētku un Epifānijas laikā Baznīcā pieņemts izrunāt Jēzus bērnības stāstu. Arī šajā dievkalpojumā mācītāja īsumā raksturoja Jēzus piedzimšanu un bērnību.

Lasīt tālāk...

Zols

Krusta ev. lut. draudzes altārī (no kreisās puses): LELBĀL prāvests K. Žols un draudzes mācītājs M. Urdze
Foto un video: Didzis Auders

 

2020. gada 2. februārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. Svētrunā, par Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 1.-12.p. rakstīto, prāvests salīdzināja Jēzus izpratni par laimi  ar pasaulīgu izpratni, kā tāatšķiras. Jēzus redz savādāk. 

Lasīt tālāk...

Ruc21

"SEMPRE Accelerators" nodarbība Dunikas jauniešu centrā
Foto no Maijas Kāpostiņas pers. arhīva

 

2020. gada 21. janvārī Dunikas Jauniešu centrā projekta "SEMPRE Accelerators" dalībnieki sanāca uz apmācību "Lēti, garšīgi, veselīgi" nodarbību par tēmu "Ēdienkartes sastādīšana", ko vadīja Alise Jēkabsone un Inta Pērkone. 

Lasīt tālāk...

                                                   VK un atbalsta grupas dalībnieki 2                                     

  "SEMPRE Accelerators" publiskās uzstāšanās nodarbību Rucavā VK un atbalsta grupas dalībniekiem vada S. Okuņeva
   Foto: K. Krieviņa 

 

2020. gada 16. janvārī Rucavas novada domē noritēja "SEMPRE Accelerators" projekta publiskās uzstāšanās seminārs, ko mums pasniedza Liepājas Universitātes (LiepU) lektore Sandra Okuņeva. Tāds seminārs bija ļoti nepieciešams, lai apgūtu uzstāšanās iemaņas.

Lasīt tālāk...

Vik

Metodistu mācītājs-emeritus Ārijs Vīksna Liepājas Krusta ev.lut. draudzes dievkalpojumā, 26.01.2020.
Foto: Didzis Auders

 

2020. gada 26. janvārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē viesojās metodistu mācītājs emerituĀrijs Vīksna. Dievkalpojuma tēma bija no Mateja evaņģēlija par ķēniņa dēla kāzām Jēzus dotajā līdzībā. Mācītājs Ā. Vīksna sprediķī uzsvēra, cik svarīgi ir tērpties tajākāzu drēbēsko Dievs ikvienam piedāvā, nevis katram savā paštaisnībā.

 

Līdz šodienai uz Liepājas Diakonijas centrs (LDC) un citu organizāciju 13.11.2019. sagatavoto Rezolūciju> par mājaprūpi saņemtas atbildes (pielikumā) no šādām personām: Laumas Zušēvicas, LELBāL; LR Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas; Valsts kancelejas; OECD; LR Tiesībsarga; LR Finanšu ministrijas; LR Labklājības ministrijas; LV Prezidenta kancelejas; Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta.

LDC kopsavilkums un atbilde uz saņemto - drīzumā.

Putc

"Bērna tēvs sacīja: "Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!"" ir no Bībeles Marka evaņģēlija izvēlēts virsraksts 2020.gadam. Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā šis gads sākās ar Zvaigznes dienai veltītu svētku dievkalpojumu 5.janvārī, kur kopā ar draudzes mācītāju Mārtiņu Urdzi kalpoja viesmācītāja-emeritus Gita Putce no Anglijas. 

Lasīt tālāk...