Diak

 

Nodarbības notiek Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, reizi mēnesī.

Dalībnieki iegūs zināšanas par: diakonijas biblisko un vēsturisko pamatojumu; diakonijas darba praktiskiem pamatiem; par garīgo aprūpi un ētiskiem jautājumiem; varēs plānot diakonijas aktivitātes savās draudzēs.

Apmācības noslēgsies 15.03.2014. ar dievkalpojumu, kur tiks pasniegtas apliecības par kursu beigšanu, un ar kopīgu diakonijas dienu.

Lekcijas tiek publicētas TE>

Uzmanību! Apmācību programmas materiāli var savā starpā saturēt atšķirības katra pasniedzēja vadītās draudzes diakonijas prakses ietvaros.

1. Ticības pamati

1.1. Kristīgās baznīcas pirmsākumi.

1.2. Luterisms

2. Diakonijas teorētiskie pamati.

2.1. Diakonijas pamatojums ticības apliecībās un diakoniskos rakstos.

2.2. Diakonija Vecajā un Jaunajā Derībā

2.3. Uzdevumi:

2.3.1. Līdzība par žēlsirdīgo samarieti.

2.3.2. Līdzība par pastaro tiesu.

2.4. Diakonija Baznīcas vēsturē.

3. Diakonijas praktiskie pamati

3.1. Diakonija, draudze, dievkalpojums.

3.2. Diakonija un sabiedrība - pravietiskā diakonija.

4. Citi

4.1. Referāts par tēmu: "Darbs ar noteiktām cilvēku grupām"

Informācija papildināta 2014.gada 30.jūlijā 

5. Lekciju audioieraksti:

- Mācītājs Raitis šēners, 16.03.2013.

- 'Kristīgā antropoloģija un ētika' - 1.daļa, mācītājs Gints Kronbergs, 20.04.2013.

- 'Kristīgā antropoloģija un ētika' - 2.daļa, mācītājs Gints Kronbergs, 20.04.2013.

- Mācītājs Mārtiņš Urdze, 18.05.2013 - 1. daļa.

- Mācītājs Mārtiņš Urdze, 18.05.2013 - 2. daļa.