inga12

Kristīta 14.02.2004.,  iesvētīta 18.04.2004. LELB Liepājas Lutera ev. lut. draudzē. No 2009 XI LELB Liepājas Krusta ev. lut. draudzē.   

Atbalstītie projekti:
 
2017. - 2019. tiks papildināts.
 
09.09.2017. - kristīgās dzejas "Baltā stunda" Ventspils Luterāņu baznīcā Kurzemes dzejas dienās organizēšana un atbalsts.
 
28.01.2017. - pasākuma "Es jūs esmu saucis par draugiem" ar dzejnieces Rasmas Jonases piedalīšanos, Liepājas Sv. Annas draudzē, atbalsts (idejas autore un organizētāja - Ingrīda Rubeža, filmēja Verners Bokums). 
 
Lasīt tālāk...

Lūgšana

Klāj Savus spārnus
viegli pāri pasaulei,
lai apklust šņuksti,
trokšņi. Pieskaries
ik dvēselei,
ko vienaldzības
ledus puķes skauj
un atsilt, uzziedēt
pa īstam neatļauj.

Liec spārnus arī
bāra bērnu pagalvī,
lai labus, gaišus
sapņus sapņo tie,
par to, ka vientuļiem
vairs nedraud izmisums,
kopš ir tiem Tavu
spārnu patvērums.

Lasīt tālāk...