Atteels1

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa (Reimatiķu biedrība) ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas apvieno slimniekus ar kaulu, locītavu un saistaudu saslimšanām, viņu ģimenes locekļus un visus, kam rūp sabiedrības veselība un tās aprūpes darbs.

Liepājas biedrība dibināta 2001. gada 4. maijā. Tajā apvienojušies 90 biedru.

Tā kā biedrībai nav savu telpu, tad vislielākās aktivitātes notiek Liepājas diakonijas centrā un Krusta draudzes mazajā zālē.

Rokdarbnieces pulcējas katru otrdienu. Piedalās ap 15 dalībnieču. Viņu darbi izstādīti biedrības rīkotajos pasākumos, kā arī Sociālā dienesta rīkotajās izstādēs.

Ansambļa nodarbības notiek katru piektdienu. Piedalās 10 dalībnieces. Katrā biedrības pasākumā skan mūsu dziesmas. Uzstājamies arī citos kolektīvos pēc uzaicinājuma.

Valdes sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Vajadzības gadījumā sanākam kopā biežāk, lai risinātu dažādus jautājumus. Pamatā visa biedrības dokumentācija atrodas diakonijas telpās.

Krusta baznīcas mazajā zālē notiek visi mūsu pasākumi: lekcijas, semināri. Svinam Lieldienas, Ziemassvētkus. Atzīmējam biedrības dibināšanas gadadienas, Pasaules artrīta/reimatisma slimnieku dienu. Godinām jubilārus nozīmīgās dzīves jubilejās, svinīgos apstākļos uzņemam jaunus biedrus.

Kā jau iepriekš minēts, gandrīz viss biedrības darbs, izņemot fiziskās aktivitātes, notiek diakonijā un Krusta draudzes zālē. Tas viss ir iespējams pateicoties mācītāja Mārtiņa Urdzes un pārējo diakonijas darbinieku atsaucībai un atbalstam.

Ansamblis

Ansambļa tikšanās

Reimatiķu dienas

Pasaules artrīta/ reimatiķu slimnieku dienas atzīmēšana


Vēl foto...