Kristīga Atbalsta Apvienība kā neformāla radošu cilvēku kopa izveidojās 2004.gadā, un pirmais tās atbalstītais projekts bija Liepājas Lutera ev. lut. draudzes izdevums "Krusta Gaismā", kam sekoja virkne citu projektu, kurus, pateicoties Dievam un daudziem draugiem, esam īstenojuši. 2015.gada 6.jūnijā nodibinājām biedrību, lai sekmīgāk turpinātu aizsākto. Biedrība darbojas Liepājas Diakonijas centra paspārnē.

Savā darbībā biedrība "Kristīga Atbalsta Apvienība" vadās pēc spēkā esošajiem tiesību aktiem, statūtiem un iekšējās kārtības. Sadarbojamies arī ar citām personām, to apvienībām un organizācijām. Ja vēlaties ar mums sadarboties, aicinām ar to iepazīties un ņemt vērā.  

 

Sadarbības kārtība  

Brīvprātīgā darba veicējiem; darbu ziedotājiem; lietotājiem; atbalsta pretendentiem un saņēmējiem; atbalstītājiem; citiem sadarbības partneriem

 

Lasīt tālāk ...

egine0001

Jēzus, staigādams un mācīdams pie Gennēsaretes ezera, satika savus pirmos mācekļus. Tie bija ezera viļņos un vējos norūdīti vīri, kuri tikko kā bez loma atgriezušies no nakts zvejas. Viņš acumirklī ievēroja sagurušos zvejniekus. 

Lasīt tālāk ...

Mūs atbalsta daudz un dažādas kristīgās draudzes, nevalstiskās organizācijas, radoši, čakli un atsaucīgi cilvēki.
 
No sirds pateicamies!
 
 
 
 
 

Par Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes izstāšanos no LELB

Tā kā 2016.gada 5.jūnija sapulcē Krusta draudze nolēma izstāties no LELB, un mūsu biedrība arī tika aicināta izvērtēt radušos situāciju, atzinumu sk. pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Pateiciba_LELB.pdf)Pateiciba_LELB.pdf

Starpkofesionālu kristīgās dzejas un mūzikas projektu "Baltā stunda", biedrības"Liepājas Diakonijas centrs" projektu 'kalpot.lv'. Iespēju robežās cenšamies sniegt kristīgu atbalstu ikvienam, kurš nāk pie mums.