Draugi

LELBĀL - Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas

Aizputes autonomā ev. lut. draudze

Cīravas autonomās evaņģēliski luteriskās draudze

Rīgas Reformātu - Brāļu ev. lut. draudze

Vašingtonas evaņģēliski luteriskā draudze

Ev. lut. baznīca Oldenburgā 

 

Pasaules Luterāņu Federācija

 

Dažādas noderīgas saites

http://www.saliedet.lv/ - cilvēku un organizāciju izaugsmes sekmēšana, apmācības, projekti

www.radividipats.lv - biedrība īsteno dažādus jauniešu projektus vides izglītības un sociālās vides jomā

 

Organizācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  

http://dzivibaskoks.lv/lv/ - Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" 

www.apeirons.lv - Apeirons

www.sustento.lv - Latvijas Cilvēku īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

www.rehab.lv - Latvijas Medicīniskā Paraplēģijas biedrība

www.lns.lv/ Latvijas nedzirdīgo savienība

www.lnbrc.lv/ - Latvijas neredzīgo biedrība

www.redzigaismu.lv/ - Liepājas neredzīgo biedrība

www.aktivs.org/ - Aktīvu cilvēku ar kustības traucējumiem projekts

www.hepatits.lv/ - Hepatīta biedrība

wwhttps://www.facebook.com/reimatik/ - Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība

www.lmsa.lv/ - Latvijas izkaisītās sklerozes asociācija

wwww.tuberculosis.lv/ - Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra 

www.edf.org/ - Eiropas invalīdu forums

 

Medicīna, rehabilitācija, sanatorijas utml.

www.medicina.lv/

www.rehab.lv/lmpb/index.htm

www.nrcvaivari.lv/ - Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”

www.liepaja-saulesstars.lv - Bērnu attīstības centrs "Saules stars”