SEMPRE noslēguma izvērtēšana 01.02.2019.

Fotomirkļi - Sempre