Izvēle

Kā koks maina lapas, tā dvēsele - spārnus.

Balti spārni tiek doti tiem, kuri spēj pacelties pāri dubļiem, gružiem, sārņiem.

Atšķirībā no citiem putniem, cilvēkam ir dota izvēle – kas par putnu viņš būs. Apkārtējie to nenosaka.

Tomēr apkārtējie var darīt daudz – tos neapgriezt otram.

Putns nevar, aizskarot otru, neskarts palikt.

Putnu mājas nav ligzda vai būris. Tās ir debesis!