Kas mēs... esam

Mēs esam nevis tas, ko ēdam, bet tādi - kā domājam un ko sakām par citiem, un - galvenais, kā izturamies. 

Noglāstīt var ne tikai raudošu dvēseli, pat naža asmeni. Tā nesavtīgi. Kaut tikai ar skatienu. Nekas, ja neuztvers, nesajutīs.

Svarīgākais ir noticis. Mūsos. Kad cenšamies uzlūkot šo pasauli ar Jēzus sapratnes acīm, neatkarīgi no citu autoritāšu vai saviem spriedumiem.