Svētbrīdis

Zeme - tik maza lodīte Visumā, bet tik daudz vārdiskos un fiziskos ieročos pārkaltu ambīciju.
Diemžēl tukšu un bezvērtīgu - iepretī Dieva varenībai. 

Dievam neko nevar un nevajag pierādīt.

Lūgšana, meditācija, dzeja un citas atzītās mākslas - ir svētdarbības nevis vēlmju un pareizības, bet - ticības dēļ. Rezonanse.


Dzīvot ir labi ar uzskatu, ka dzīve uz Zemes ir svētbrīdis, dāvāts ikvienam.