Cik degsim par otru

Par agru vēl celt
uz maldu gruvešiem
gaismas pilis
un gaisa tiltus -
vispirms jāceļ ārā
pukstošas sirdis
no pelniem viegli,
ar pacietību.
Par agru vēl sacīt
pavardam siltam
tev nebūs daļas
šai zemē, šai ciltī.
Tā vietā, ja ienaidu
piesedz ar viltu,
labāk sevī
kāds ūdeni lietu.
Par agru vai vēlu -
ne jau mēs lemsim.

 

Ja lemsim, tad to,
kur būs mūsu daļa.
Ja uguns spēj sildīt
pat akmeni cietu,
cik degsim par otru,
tik nenosalsim.