Dievs runā

Dievs runāja
ar Mozu
ērkšķu krūmā,
ko nejaušs
garāmgājējs
varbūt uztvertu:
tā tikai uguns
dūmo,
un neprātojot
tālāk dotos,
lai acis nežilbina Tas,
kam visa vara -
gan krastus
savienot,
gan tiltus
nodedzināt. 


Ja esam
Viņa daļa,
var nākties
sevi apdedzināt,
bet -
kas neriskē, tas...

Viņš runā vēl
ar Savu tautu
ērkšķu krūmā,
varbūt
caur sirdsapziņām?
Ja runā,
vai tas nozīmē,
ka ir?

:)

26.04.2016. pl. 12:00