Aktion Mensch logotips

Šeit tiek apkopoti konferenču materiāli par iespējām uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Konference tika īstenota Domino projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Aktion Mensch.

2015.gada 14.augusta Konferences "Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" dalībnieki savas prasības apkopoja Rezulūcijā, kuru adresēja Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministram, Kurzemes plānošanas reģionam, LR Veselības ministram, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Piejūras slimnīcas psihiatriskās klīnikas vadītājam, Liepājas Sociālā dienesta vadītājai, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai. 

Pielikums:
Download this file (Rezolucija, 14.08.2015.pdf)Rezolūcija

aha

2015. gada 14. augustā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference "Iespējas uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām". Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi apzināt esošo situāciju dzīvesvietās mājās, aprūpes centros u.c., apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, ko citu starpā piedāvā Rīcības plāns deinstitucionalizācijas (DI) īstenošanai 2015 - 2020 gadam.  

Pielikums:
Download this file (Rezolucija, 14.08.2015.pdf)Rezolūcija
Lasīt tālāk...