2014. gada 28. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi  iepazīt esošo situāciju invalīdu izglītības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt risinājumus, lai palielinātu iespēju  cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu izglītību. Vairāk informācijas, ieskaitot, prezentācijas, kas notika konferences laikā, lūdzam skatīt šajā sadaļā.

Konferences gaitā tās dalībnieki izstrādāja, noslēgumā parakstīja un dokumentā norādītajiem adresātiem nosūtīja Rezolūciju par izglītības iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.