Mēs atbalstām

Starpkofesionālu kristīgās dzejas un mūzikas projektu "Baltā stunda", biedrības"Liepājas Diakonijas centrs" projektu 'kalpot.lv'. Iespēju robežās cenšamies sniegt kristīgu atbalstu ikvienam, kurš nāk pie mums.