Prieksniece.Anita.Rupeika

Anita Rupeika, Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece no 2006. gada. līdz 2017.gada 26.martam. Anitas 70 gadu jubilejā viņu sveic un aptaujā labiem vārdiem raksturo draudze. 

Lasīt tālāk ...

Ādolfija Ieva radoši darbojusies gan Krusta draudzes jauniešu ansamblī "Per Aspera", gan NVO „Austras biedrība”, „Liepājas Vācu-latviešu tikšanās centra” jauniešu ansamblī „Liedags”, Namīna ģitāristos Ineses Sērdienes vadībā u.c. Intervē Inga Audere. 

Lasīt tālāk ...