Publicējām daļu no Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra vēstures arhīva ziņām, kuras paredzēts papildināt.

2011.gada jūnijā tika izveidota Krusta draudzes vēstures grupa: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Daiga Grauduže un Inga Audere.

Ikviens, kam ir noderīga informācija, faktu materiāli, laipni aicināts to darīt mums zināmu.

krusta baznica1

2016.gada 5.jūnija sapulcē Liepājas Krusta draudze nolēma izstāties no LELB un pauda vēlmi iestāties LELBĀL. Saskaņā ar LELBĀL Virsvaldes prezidija 21.jūnija lēmumu Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze ir uzņemta tās sastāvā.

liepajas_krusta_baznica

Pirms Otrā pasaules kara Krusta baznīcas vietā pazina Evaņģēlisko sadraudzi. Tā bija metodistiem līdzīga reliģiskā kustība, ko pagājušā gadsimta divdesmitajos gados uz Liepāju atveda kāds Šveices misionārs. Sākumā Evaņģēlisko sadraudzi veidoja cilvēki, kas pirms tam piederēja Svētās Trīsvienības baznīcai. Vispirms nodibināja vācu draudzi, pēc tam arī latviešu. L. Leine, „Kurzemes Vārds” 

Lasīt tālāk ...