Sadaļā publicējām Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes un Diakonijas centra vēstures arhīva ziņas, tās pastāvīgi papildinot.

 

liepajas_krusta_baznica

Pirms Otrā pasaules kara Krusta baznīcas vietā pazina Evaņģēlisko sadraudzi. Tā bija metodistiem līdzīga reliģiskā kustība, ko pagājušā gadsimta divdesmitajos gados uz Liepāju atveda kāds Šveices misionārs. Sākumā Evaņģēlisko sadraudzi veidoja cilvēki, kas pirms tam piederēja Svētās Trīsvienības baznīcai. Vispirms nodibināja vācu draudzi, pēc tam arī latviešu. L. Leine, „Kurzemes Vārds” 

Lasīt tālāk...

Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB bīskapiem, Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze apsvērs iespējas  izstāties no  LELB reizē ar mācītāju M. Urdzi

Lasīt tālāk...