Par konferenci "Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?"

TV Kurzeme

2019.gada 5.aprīlī Liepājas Diakonijas centrs (LDC) rīkoja konferenci "Lemti nabadzībai? Kā izdzīvot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?" (programma TE>) ar mērķi – pievērst uzmanību tam, kā nabadzība skar cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves un kopīgi meklēt risinājumus.


Konference bija labi apmeklēta. Piedalījās LR Saeimas deputāti Valērijs Agešins un Evita Zālīte-Grosa, Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže, Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska un citi. 

Pēc LDC vadītāja Mārtiņa Urdzes ievadrunas cilvēki ar īpašām vajadzībām katrs pastāstīja par savām veselības un sociālajām problēmām un uzdeva ar tām saistītus jautājumus klātesošajām amatpersonām. Tēmas atbalsta grupā bija sadalītas iepriekš, divās sagatavošanās reizēs pirms konferences. Jautājumu daudz un – dādi.

Atbalsta grupas cilvēkiem ratiņkrēslos pārstāve Maruta Šterna sacīja, ka uz visiem konferencē uzdotajiem jautājumiem saņēmusi atbildes, kuras diemžēl neparedz pietiekami ātrus risinājumus.

Tā kā pabalsti I un II grupas invalīdiem tiek aprēķināti, neņemot vērā darba stāžu līdz 1996.gadam, un aprēķināšanas kārtību paredzēts pārskatīt ne agrā kā 2022.gadā, daļai pensijas saņēmēju tās apmērs ir kritiski zems

Deputāte E. Zālīte-Grosa sacīja, ka LR Labklājības ministrija skūterus turpmāk vēlas realizēt brīvajā tirgū. Arī šajā jautājumā cilvēki, kam tie nepieciešami, informēja klātesošos par virkni būtiskām problēmām, kuras var rasties. Neapmierinošs ir asistentu jautājums, pēc ratiņnieku pieredzes, likumdošana paredz pārāk maz stundu.

Sociālā dienesta vadītāja L. Krasovska informēja, ka plānotais rezerves skūteris (ja kādam saplīst personīgais), vēl nav iegādāts, jo Liepājas pašvaldības budžetā līdzekļi tam nav paredzēti, būs jāgaida. Viņa aicināja cilvēkus ar īpašām vajadzībām apmeklēt sociālo dienestu, lai meklētu risinājumus problēmām.

Sarunu gaitā M. Urdze vairākkārt uzsvēra: “Kā būt ar nabadzības problēmu? Kā palīdzēt šiem cilvēkiem izdzīvot?” Konkrētas atbildes pagaidām netika saņemtas.

Konferencē apspriestos jautājumus Karīna Krieviņa apkopoja prezentācijā, kas kalpoja rezolūcijas sastādīšanai. Domas dalījās par to, no kurienes pilsētā trūkstošos mediķus būtu reālāk aicināt – no ES vai Ukrainas un Krievijas.

Par konferenci plašāk informēja M. Šterna.

Konferencē izstrādātā rezolūcija (pielikumā) tika izsūtīta LR Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, Finanšu ministram,  Labklājības ministrei, Veselības ministrei, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājam, Tiesībsargam un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam.

Pasākums notika projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros ar Vācu fonda "Aktion Mensch" un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas atbalstu.