dr8

2018.gada 9.septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķis bija par žēlsirdību. Pēc tam draudze sveica mācītāju Mārtiņu dzimšanas dienā (dzim. 27.augustā). Lai sadraudzība pēc dievkalpojuma, kā arvien, būtu saturīga un organizēta, šoreiz nelielu vadību uzņēmās Megija un Mārtiņš Krieviņi.

Lasīt tālāk ...

2018.gada 10. augustā Liepājas Diakonijas centrs rīkoja SEMPRE projekta kārtējo vietējā sadarbības tīkla tikšanos (dienas kārtību sk. ielūgumā TE>), kas notika Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē. Pēc dalībnieku iepazīšanās, Mārtiņš Urdze sniedza klausītājiem SEMPRE projekta aktuālo informāciju.

Lasīt tālāk ...

dr51

2018.gada 12.augustā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumā, atsaucoties ielūgumam, viesojās LELBāL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols. Sadraudzībā pēc dievkalpojuma viņš īsumā komentēja pašreizējo situāciju draudzes un LELBāL starpā, paužot LELBāL virsvaldes nostāju un sapratni pret draudzi.

Lasīt tālāk ...

dr1

2018.gada 5.augustā notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes (turpmāk - draudze) ārkārtas kopsapulce, kuras dienas kārtība (sk. pielikumāsavlaicīgi draudzes locekļiem tika izziņota. Sapulces sākumā draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze informēja par pašreizējo situāciju tiesvedībā ar LELB par draudzes īpašumiem un par attiecībām ar LELBāL - ka no draudzes puses noteiktos jautājumos tās ir nogaidošas, draudze pagaidām nepiedalās LELBāL kopēju lēmumu pieņemšanā līdz būtisku jautājumu noskaidrošanai, bet ticības jautājumos attiecības turpinās kristīgā sadraudzībā. 

Lasīt tālāk ...

logotips3

Liepājas Diakonijas centrs aicina uz SEMPRE projektvietējā sadarbības tīkla tikšanos, kas notiks piektdien, 10. augustā, plkst.  11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7. Plānoto dienas kārtību un citu informāciju sk. pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Ielūgums VST-2.pdf)Ielūgums VST-2.pdf

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 'Pasākumā par neatlaidību', 2018.gada jūlija mēnesī, svētbrīdi vadīja Megija Krieviņa. Filmēja Fēlikss Kovaļišins. Video TE>

 

Kā ir dzīvot nulles stundā, kad viss ir beidzies un nekas nav sācies? Tā apzīmēja brīdi, kad otrais pasaules karš bija beidzies un neviens vēl nezināja kā ies tālāk. Nulles stundu piedzīvoja arī Jēzus mācekļi pēc tam, kad Viņš nomira pie krusta un dzīve turpinājās, it kā nekas nebūtu bijis, un tomēr pāri mācekļu dzīvēm klājās milzīga tukšuma sajūta. Kā lai dzīvo tālāk, ja esi zaudējis mērķi dzīvē, ja izrādās, ka viss, kam Tu līdz šim ticēji, ir sagrauts, izpostīts, iznīcināts? /../ Liepājas Krusta un Saraiķu luterāņu draudžu mācītāja M.Urdzes sprediķus šā gada Lieldienās sk. TE>

Talantu darbnica

Liepājas Diakonijas centrā nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu ir uzsākts projekts “Talantu darbnīca”. Tā ietvaros Diakonijas centrā notiek dažādas apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

Ziņas par gaidāmajiem notikumiem tagad publicējam facebook.com Diakonijas vietnes kalendārā. Lai tās lasītu arī vietnē kalpot.lv, sākumlapu ar kursoru parullējiet uz leju un klikšķiniet uz izvēlētā virsraksta Tuvākie pasākumi sarakstā. Notikumu apskatus turpinām publicēt te, kalpot.lv Aktivitātēs-PasākumiPaldies par ieinteresētību un līdzdalību!

Pēc aptuveni gadu ilgas tiesāšanās starp Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu un Aizputes autonomo luterāņu draudzi [mūsu draugu draudzi, arī LELB sastāvā] par nekustamo īpašuma pārņemšanu Kurzemes rajona tiesa vakar [07.03.2018.] lēma, ka LELB prasība ir noraidāma. Informē liepajniekiem.lv TE>