logotips3

Liepājas Diakonijas centrs aicina uz SEMPRE projektvietējā sadarbības tīkla tikšanos, kas notiks piektdien, 10. augustā, plkst.  11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7. Plānoto dienas kārtību un citu informāciju sk. pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Ielūgums VST-2.pdf)Ielūgums VST-2.pdf

Kā ir dzīvot nulles stundā, kad viss ir beidzies un nekas nav sācies? Tā apzīmēja brīdi, kad otrais pasaules karš bija beidzies un neviens vēl nezināja kā ies tālāk. Nulles stundu piedzīvoja arī Jēzus mācekļi pēc tam, kad Viņš nomira pie krusta un dzīve turpinājās, it kā nekas nebūtu bijis, un tomēr pāri mācekļu dzīvēm klājās milzīga tukšuma sajūta. Kā lai dzīvo tālāk, ja esi zaudējis mērķi dzīvē, ja izrādās, ka viss, kam Tu līdz šim ticēji, ir sagrauts, izpostīts, iznīcināts? /../ Liepājas Krusta un Saraiķu luterāņu draudžu mācītāja M.Urdzes sprediķus šā gada Lieldienās sk. TE>

Talantu darbnica

Liepājas Diakonijas centrā nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu ir uzsākts projekts “Talantu darbnīca”. Tā ietvaros Diakonijas centrā notiek dažādas apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

Ziņas par gaidāmajiem notikumiem tagad publicējam facebook.com Diakonijas vietnes kalendārā. Lai tās lasītu arī vietnē kalpot.lv, sākumlapu ar kursoru parullējiet uz leju un klikšķiniet uz izvēlētā virsraksta Tuvākie pasākumi sarakstā. Notikumu apskatus turpinām publicēt te, kalpot.lv Aktivitātēs-PasākumiPaldies par ieinteresētību un līdzdalību!

Pēc aptuveni gadu ilgas tiesāšanās starp Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu un Aizputes autonomo luterāņu draudzi [mūsu draugu draudzi, arī LELB sastāvā] par nekustamo īpašuma pārņemšanu Kurzemes rajona tiesa vakar [07.03.2018.] lēma, ka LELB prasība ir noraidāma. Informē liepajniekiem.lv TE>