Miera un taisnības Dievs! Karš atkal ir ienācis pasaulē!
Mēs ceram un lūdzam, ka nekad nav par vēlu vest miera
sarunas.

Kamēr mēs lūdzam, zemi jau pārklāj asiņu un cīņu pēdas un
gaiss ir pilns kaujas ieroču skaņām.
Kamēr mēs lūdzam, ļaudis Ukrainā sēro par saviem
zaudētiem mīļajiem.
Kamēr mēs lūdzam, mūsu acis ir atvērtas, bet mēs neredzam
kopējo ainu.

Lasīt tālāk...

Mēs jūtam jūsu lūgšanu atbalstu. Reizēm notiek kaut kas pārdabisks, it kā kāda neredzama roka
no mums attur lodes un šāvienus, un tie iet mums garām.

 

Mēs izejam ārā no ļoti sarežģītām situācijām, it kā Kāds mūs pavadītu.

 

Mēs kļūstam neredzami ienaidniekam, reizē mēs varam redzēt dziļā tumsā, un mēs zinām,
ko darīt un kā darīt. Tas mūs iedrošina un dod spēku.

 

Mēs ticam, ka Kungs Jēzus Kristus pats ir klātesošs Ukrainai.

 

Mēs lūdzam - neapstāties, bet atbalstīt un aizlūgt par mums.
Jūsu lūgšanas mums ir ļoti vajadzīgas.

 

Lūgšana ir stiprāka par spēcīgāko ienaidnieku!

 

/Nolasītas Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā 27.02.2022.

Liepājas Diakonijas centrā, projektā “Talantu darbnīca 2022”, ar Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu, ir iespēja pieteikties uz šādām bezmaksas nodarbībām:

aušana
ārstnieciskā vingrošana
dizaina priekšmetu izgatavošana
floristika
keramika
lietišķās mākslas rokdarbi
mozaīku veidošana
mākslas terapija: gleznošana
praktisko lietu šūšana
stresa vadība: radoši pozitīvas nodarbības
sveču un ziepju izgatavošana
zīmēšana

Aicināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu asistenti, vientuļie pensijas vecuma cilvēki. 

Pieteikšanās: mob.t. 26778690 (Fēlikss) vai Liepājas Diakonijas centrs - t. 63426707

Zl31

 

2022. gada 27. februārī plkst. 15.00

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums klātienē ar Svēto Vakarēdienu, kurā kalpos LELBP mācītājs Kārlis Žols

 

Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus!

 

Neklātienes dievkalpojums Zoom nenotiks

 

 

 

ista1

 

2021. gada 28. decembrī Liepājas Diakonijas centrs organizēja kārtējo projekta Dzirkstele pasākumu, Zoom platformā. To atklāja Fēlikss Kovaļišins, iesakot turpināt iepriekš aizsākto sarunu par spēcināšanu - kā izturam gada tumšāko laiku, arī Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu ziņā, padaloties par labo, kas noticis.

Sarunu uzsāka pasākuma idejas autore Karīna Krieviņa. Viņa uzsvēra, ka Adventa laikā, gaidot Ziemassvētkus, gaišas pārdomas rosina teksts no Sv. Rakstiem par Dieva Dēlu Jēzu Kristu, kas nāca pasaulē kā patiesais gaišums apgaismot ikvienu cilvēku.

Pasākuma dalībnieki pārrunāja, ka visi var nest sirdsgaismu citiem ar savu attieksmi, uzmanību, atbalstu - kad nepieciešams, un dāvināšanas prieku.

Lasīt tālāk...

Pandēmija. Jau trešais gads. Cilvēkiem ir jāizolējās lai nesaslimtu. Trūkst sociālo kontaktu, un tad mēs varam padomāt un sajust kā ir būt vientuļam, padomāt par tuvāko, kas viņš ir un kāpēc viņš man tik ļoti vajadzīgs, vai varbūt viņam esmu vajadzīgs es? Un kāpēc mums vajadzīgi sociālie kontakti.
Bībelē atradu rakstu vietu, kur Jēzus saka, ka savs tuvākais ir jāmīl kā sevi pašu:

25  Un, redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt, sacīdams: “Skolotāj, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?” 26 Viņš tam sacīja: “Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi?” 27 Tas atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” 28 Viņš tam sacīja: “Tu pareizi esi atbildējis. Dari to un tu dzīvosi.”

Lasīt tālāk...

* * *
Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir svētlaime, baudi to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.
Dzīve ir mīkla, atmini to.
Dzīve ir solījums, pildi to.
Dzīve ir skumjas, pārvari tās.
Dzīve ir himna, izdziedi to.
Dzīve ir cīņa, ņem vērā to.
Dzīve ir piedzīvojums, uzdrošinies.
Dzīve ir laime, izpelnies to.
(Māte Terēze)

 

Gada sākumā gribu pateikties visiem, kas 2021. gadā piedalījās intervijās par pandēmiju. Paldies jums, tā mēs uzzinājām vairāk viens par otru. 2022. gadā izdomāju aptaujas ciklu – “Septiņi dzīves graudi”. Dzīve, nenoliedzami, kļūst grūtāka, komplicētāka. Cilvēkiem ir vajadzīgs ‘ceļš zem kājām’. Labi, ja ir kādas garīgas vērtības. To ir daudz. Izraudzījos 7, kuras tad arī lūgšu jūs šogad raksturot. 

Lasīt tālāk...

DK8

 

Kādu janvāra piektdienu atbalsta grupas “Dvēseles enkurs” nodarbībā viesojās Liepājā un Latvijā pazīstama māksliniece Irina Tīre (attēlā - no labās puses). Viņa kopā ar atbalsta grupas vadītāju Ināru Ozolu ir Vacu biedrības Liepājā biedres. Irina Tīre stāstīja un rādīja Ventspils vācu biedrības gatavotu kalendāru un kartiņas ar baltvācu būvētām celtnēm, muižām. Maksliniece pastāstīja, ka šo projektu atbalsta Vācu Iekšlietu ministrija.

Lasīt tālāk...

  dzirkstele

2022. gada 27. janvārī plkst. 11.00

Liepājas Diakonijas centrs, "Aktion Mensch" finansētā projekta "Dzirkstele" ietvaros

rīko semināru "Brīvais laiks: lietderīgi, saturīgi un …"

Seminārs notiks sadarbībā ar biedrību "Radi Vidi Pats"

Interaktīvu lekciju "Brīvais laiks – KO un KĀ?" vadīs tās pārstāve Agata Babina


Dienas kārtība - pielikumā

 

Informē Karīna Krieviņa

 

vainag

2021./2022. gada Ziemsvētkos Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks šādi dievkalpojumi: 

 

- 2021. gada 24. decembrī plkst. 13.00 - Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums klātienē Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Dievkalpojumu vadīs Liepājas Metodistu draudzes superintendants Edgars Šneiders. Tas būs ar Svēto Vakarēdienu

 

- 26. decembrī, Otrajos Ziemsvētkos, plkst. 12.00 dievkalpojums notiks neklātienē Zoom (pieslēgties varēs no plkst. 11.50). Sprediķi no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva lasīs draudzes lektore Signe Paula 

 

Lasīt tālāk...

Bazn

2022. gada 2. janvārī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

 

Jaunā gada dievkalpojums neklātienē 

 


Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

Lasīt tālāk...

KrB

 

 

Priecīgus, sirsnīgus Ziemassvētkus!


Veselību, izturību, Dieva svētību un žēlastību Jaunajā gadā!


Paldies par kalpošanu un sadarbību!Vēl Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece

Karīna Krieviņa

 

 

 

 

 

 

K. Krieviņas foto

FB

Liepājas Diakonijas centra (LDC) ikgadējais

Ziemsvētku Tirdziņš

notiek 2021. gada 20., 21., 22. decembrī plkst. 11.00-14.00

Liepājas Diakonijas centrā, F. Brīvzemnieka 54

 

Tirdziņa apmeklētāji par ziedojumiem var iegādāties dažādas krāšņas un noderīgas lietas, ko darinājuši
cilvēki ar īpašām vajadzībām "Talantu darbnīcā 2021" un citās LDC lietišķās mākslas un rokdarbu nodarbībās;
par to, lai jūsu iegādātās dāvanas tiktu skaisti iesaiņotas, rūpējas Daiga Grauduže

 

Ziedojumi paredzēti materiālu iegādei turpmākajām nodarbībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

Ieeja tirdziņā ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus

dzirkstele

2021. gada 12. novembrī Liepājas Diakonijas centra jaunā projekta “Dzirkstele” ietvaros, ko finansē vācu fonds “Aktion Mensch”, notika Spēcināšanas pasākums, kuru Zoom tiešsaistē nodrošināja un klātesošo dalību koordinēja Fēlikss Kovaļišins. Ar dziesmu “Spēku dod” pasākumu iesildīja Helga Mazure, kas pieslēdzās pasākumam pastaigas laikā kopā ar bērniem. “Arī Dievs ir teicis, ja mēs kaut ko nevaram, Viņa spēks mūsu nespēkā varens parādās,” Helga sacīja, “dažkārt to ir grūti saprast, bet ir neaprakstāma sajūta, ja nākas to piedzīvot.”

 

H. Mazure vēlēja pasākumam izdošanos, cerot, ka viņai iznāks piedalīties sarunā vēl turpmāk. Dalībniekus sveicināja arī Helgas tētis, kuram nebija beigusies darbadiena.

 

Turpinājumā Inga Audere nolasīja Astrīdas Ziemeles dzejoli stiprinājumam sarežģītā laikā. Viņa atcerējās sarunu ar mācītāju Mārtiņu Urdzi 2020. gada maijā uzreiz pēc ārkārtas situācijas noslēguma. Tā bija saistīta ar ieceri tikties radošā sarunā par dzeju, ne tikai ar tās lasījumiem. Mārtiņš piekrita: “Vienreiz vajadzētu visiem sanākt kopā.” Inga atzina, ka bija nolēmusi gaidīt piemērotu situāciju, varbūt līdzīga iniciatīva nāks vēl no kāda. Un, lūk, neilgi pēc dzejas pasākuma “KONCELEBRA” (kopīga svinēšana), kur Dzejas dienu mēnesī 25.09.2021. tikāmies Zoom, Karīnai Krieviņai radās ideja par radošu pasākumu ar dažādu tematiku, kurā šodien pulcējāmies. 

Pēc tam ievadvārdus pasākumam veltīja tā idejas autore K. Krieviņa.

Lasīt tālāk...

altar advent 2021

 2021. gada 19. decembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

4. Adventa dievkalpojums neklātienē


Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un LELBP mācītājas-emeritas Jānas Jērumas-Grīnbergas sprediķis, ko viņa neklātienes dievkalpojumā lasīs  

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

Lasīt tālāk...

luter

 

Reformācijas svētkos, 2021. gada 31. oktobrī Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā, kas notika neklātienē, Zoom tiešsaistē, piedalījās un sprediķi lasīja mācītāja emerita Gita Putce.

“/../ Dažreiz mēs idealizējam vienu otru notikumu, vai arī nogludinām asākas šķautnes, vai arī vienkārši nepieminam to, kas ir bijis negatīvs. Bet ir arī notikumi, kurus vēlākos gados atzīmējam ar pateicību, un arvien vēl saņemam kā dāvanu.

Lasīt tālāk...