altar

2021. gada 21. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

Mūžības svētdienas - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums neklātienē

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

 

 

Lasīt tālāk...

2021. gada 21. novembris – Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

 

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību turējis. 2. Tim. 4:7

 

Mirušo piemiņas dienā pieminēsim un paturēsim aizlūgšanās mūsu draudzes cilvēkus (sk. pielikumā)kas aizsaukti Mūžībā kopš pagājušās Mūžības svētdienas. 

 

Aicina Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Karīna Krieviņa

 

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gada martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji. Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to šis interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Novembra intervija ir ar draudzes locekli Baibu Pavlovsku. Baiba ir psiholoģe. Vadīja psiholoģiska atbalsta grupas jauniešiem un cilvēkiem, kas zaudēja tuvāko. Viņai patīk pastaigas mežā un gar jūru, sarunas ar cilvēkiem. Baiba mīl dzīvniekus, viņai ir 2 kaķi. 

 

Kā jūties COVID pandēmijas laikā?

Šajā laikā jūtos nomākta, saspringta un emocionāli izolēta. Esmu arī uztraukusies, bet cenšos sadzīvot. Jāpieņem situācija, kāda tā ir. Neļaujos panikai. Patīk mežā iet, jūra, sarunas ar cilvēkiem.

Ir 2 kaķi.

Lasīt tālāk...

altar

2021. gada 14. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 

 

Dievkalpojums neklātienē

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Signe Paula

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)  

 

 

Lasīt tālāk...

ZS5

Zigrīda Šlisere

08.11.1941.– 05.11.2021.

 

Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.
Jāņa ev. 1 : 12

Zigrīda Šlisere paliks atmiņā kā gaišs, labestīgs, izpalīdzīgs, omulīgs un dziļi ticīgs cilvēks, kas savu ticību Dievam apliecināja ar darbiem. Pie viņas varēja griezties pēc padoma praktiskās lietās, gan arī gūt iedrošinājumu un atbalstu dažādās dzīves situācijās. Viņa bija uzticīgs Dieva bērns, kas aicināja arī savus līdzcilvēkus uzticēties, paļauties un savas rūpes un raizes caur lūgšanām likt Visaugstākā rokās. Ar viņu bija interesanti sarunāties jebkura vecuma cilvēkam, sākot no bērniem un jauniešiem līdz cienījama vecuma ļaudīm. Varēja just viņas sirds siltumu, atvērtību, gatavību palīdzēt, humoru. Viņa vienmēr bija smaidīga un enerģiska. Viņai bija savi uzskati par ģimeniskām un garīgām vērtībām. Zigrīda bija arī stingra un nelokāma par to, par ko viņai bija stingra pārliecība. Viņa prata aizraujoši izstāstīt ar reālo dzīvi saistītas liecības, kur vienmēr pierādījās, ka tas, kas uzticas Dievam, nekad nepaliek kaunā. Zigrīda bija aktīva LELB Brāļu evaņģēliski luteriskās draudzes locekle, ilgu laiku arī draudzes priekšniece. 

Lasīt tālāk...

Viesturs2

 

Viesturs Šneiders

08.05.1940. – 30.10.2021.

 

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.
2. Tim. 4:7

Viesturs Šneiders vairāk kā piecdesmit gadus bija aktīvs Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis. Savu kalpošanu viņš apzinīgi un rūpīgi veica kā draudzes pērminderis, bet līdztekus pēc nepieciešamības uzņēmās arī dažādus saimnieciskos pienākumus, regulāri laiku pa laikam veicot dažādus remonta, arī baznīcas jumta krāsošanas darbus. Līdz astoņdesmit gadu vecumam rudeņos katru gadu kāpa uz baznīcas jumta, lai iztīrītu notekas no lapām. Atbilstoši baznīcas gada ritam Viesturs rūpējās par svētku rotājumiem dievnamā Lieldienās, Vasarsvētkos, draudzes gadasvētkos, Pļaujas svētkos, Mirušo piemiņas dienā un Ziemassvētkos. 

Lasīt tālāk...

 

2021. gada 30. oktobrī mūžībā devās Liepājas Krusta ev. lut. draudzes seniors, ilggadējs kalpotājs
Viesturs Šneiders. Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa dzīvesbiedrei Dzidrai Šneiderei un citiem ģimenes piederīgajiem.

Viesturs tiks izvadīts ceturtdien, 4. novembrī plkst. 11.00 Liepājas Līvas kapos. Izvadīšanā kalpos viņa znots, Liepājas Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders.

V. Šneidera piemiņai publicējam viņa atmiņas par mūsu draudzes vēsturi (sk. video) un interviju kopā ar dzīvesbiedri Dzidru (intervēja K. Krieviņa), sk. TE>

 

Lai Viesturam gaišs ceļš uz Debesu Tēva mājām!

 

VIy5QzpNZigrīdu Ābeli kā atsaucīgu, saprotošu un sabiedriski aktīvu cilvēku Liepājā pazina daudzi. Savulaik viņa strādāja Liepājas patversmē, bet vairāk kā trīsdesmit gadus ar visu sirdi nodevās darbam Liepājas Diakonijas centrā. Viņas dzīves aicinājums bija sociālā palīdzība. Zigrīda nepagāja garām nevienam, kam bija nepieciešama palīdzība.

Un cilvēki viņu arī atrada – sākot no bēdu brāļiem, pat kriminālām autoritātēm, no kuriem sabiedrība nicīgi novēršas, līdz cilvēkiem, kas savā laikā ieņēmuši augstus vadošus amatus, tos zaudējuši vai aizgājuši pensijā, atsvešinājušies no sabiedrības, nonākuši dziļā depresijā. Katrs tika uzklausīts, saņēma iedrošinošu vārdu, tika konsultēts par nepieciešamajām palīdzības iespējām. Bieži pie viņas kabineta veidojās rinda. Cilvēki bija ar mieru gaidīt pat ilgāku laiku, lai varētu izrunāt savas bēdas, jo juta, ka var viņai pilnībā uzticēties.

Zigrīdai ļoti patika kultūras pasākumi: koncerti, jo īpaši teātris, ceļošana. Viņai ne tikai patika doties ekskursijās, bet arī tās organizēt. “Es zinu, kā ir, kad netiec ārā no mājas un ir jādzīvo četrās sienās,” viņa teica. Ar prieku un enerģiju viņa vairākas reizes gadā organizēja ekskursijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pa Latviju, Lietuvu. 

Lasīt tālāk...

dievkalp4

2021. gada 10. oktobrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes neklātienes dievkalpojumā kalpoja mācītāja emerita Gita Putce. Pēc tam klātesošie dalījās pārdomās par sprediķi (pielikumā) un pateicās mācītājai Gitai par viņas atbalstu Krusta draudzei. Dievkalpojumā muzicēja Helga Mazure. Ziņojumu daļā Karīna Krieviņa vispirms informēja par turpmākajiem dievkalpojumiem, kā tos ieplānots organizēt, sekojot līdzi valdības lēmumiem un to izmaiņām Covid-19 ārkārtas situācijā.

Lasīt tālāk...

Sap4

2021. gada 3. oktobrī, Pļaujas svētku dievkalpojumā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē kalpoja viesmācītājs Gundars Bērziņš. Sprediķa teksts bija par to, kā Jēzus paēdināja ļaudis tuksnesī. Dievkalpojumā ar muzikālo sniegumu klātesošos priecēja Helga Mazure. Kalpoja arī ērģelnieks Kārlis Ikaunieks. Pēc dievkalpojuma baznīcas dārzā notika draudzes 2020. gada pārskata sapulce.

Lasīt tālāk...

DR9

 Liepājas Metodisu draudzes mācītājs E. Šneiders (no labās puses) aicina F. Kovaļišinu nolasīt svētdienas lasījumu no Svētajiem Rakstiem

2021. gada 26. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudze atzīmēja Krusta baznīcas 93. gada svētkus. Dievkalpojumu vadīja Liepājas Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders. Sprediķa sākumā mācītājs izstāstīja vīziju par Kristus tēlu ar pretī aicinoši paceltām rokām, ko viņš kopā ar kādu ticības brāli savulaik redzējis Amerikā. Vēlāk tajā vietā tika uzcelts dievnams. “Arī šodien Kristus mūs aicina – lai kas mēs arī esam, lai kādas ir mūsu pārliecības,” E. Šneiders sacīja. 

Lasīt tālāk...

Pl1Svētdien, 2021. gada 3. oktobrī plkst. 15.00

Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7 

 

Pļaujas svētku dievkalpojums klātienē

ar Svēto Vakarēdienu 

 

Sprediķi lasīs LELBP Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Gundars Bērziņš

 

Pēc dievkalpojuma, plkst. 16.30, būs draudzes sapulce

 

Visi mīļi aicināti!

 

 

 

/Attēls - K. Krieviņas mozaīka "Lutera Roze" un fotouzņēmums/

Dz1

Jaunumi - 2021. gada septembrī

Pagājušas trīs nedēļas kopš Mārtiņa dzimšanas dienas. Bet saņemtais siltums, piedzīvotā kopība mūsu skumjās, kā arī apziņa par to, ka Mārtiņš daudziem no mums ir bijis un paliks kā liela dāvana, turpina nest un piepilda sirdi ar dziļu pateicību. 

Lasīt tālāk...