A good three weeks have passed since Mārtiņš’ birthday, but the warmth we have received, the closeness we have experienced in our grief and the awareness that he was and will remain a great gift for many of us fills us with deep gratitude. 

Lasīt tālāk...

Seit Martins Geburtstag sind schon gut drei Wochen vergangen, aber die empfangene Herzlichkeit, die erlebte Gemeinschaft in unserer Trauer und das Bewusstsein, dass Martin für viele von uns ein großes Geschenk gewesen ist und bleiben wird, das erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit.

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gada martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji. Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to šis interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Septembra mēneša intervija ar Atvasaras pulciņa vadītāju Mārīti Dzintari. 

Lasīt tālāk...

Bild1

 

2021. gada 19. septembrī

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva.  Sprediķi lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde.

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Dievkcov21

2021. gada 12. septembrī

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. 

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). Sprediķi lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde. 

Lasīt tālāk...

MUPiem

 

2021. gada 27. augustā, mācītāja Mārtiņa Urdzes (1960-2021) 61.  dzimšanas dienā, Liepājas Krusta ev. lut. draudze kopā ar viņa ģimeni un draugiem Limbiķu kapos, VSAC “Iļģi” iemītnieku kapsētas daļā, piedalījās svinīgā atceres pasākumā.

 

Mārtiņam veltītu svētbrīdi noturēja viņa draugs – mācītājs Jīrgens Filips (Jürgen Philipp) no Delmenhorstas.

 

Atceres pasākums pulcēja kopā ļaudis no Liepājas, Iļģiem, Aizputes, Rucavas, Saraiķiem, Apriķiem, Rīgas un Vācijas.

Zoom

2021. gada 22. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē kārtējais svētdienas dievkalpojums neklātienē notika Zoom. To ar svētības vārdiem atklāja Fēlikss Kovaļišins, kurš koordinēja tā norisi. Svētdienas lasījumus lasīja Daiga Grauduže. Sprediķi no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva lasīja draudzes lektore Dzintra Skalde. Sekoja draudzes priekšnieces Karīnas Krieviņas ziņojumi. Grēksūdzes lūgšanu un absolūciju, kā arī noslēgumā svētības vārdus sacīja mācītāja-emerita Gita Putce. Dziesmas dievkalpojumā izpildīja Helga Krieviņa. Pēc tam draudzei un citiem interesentiem bija iespēja atkal tikties arī klātienē Krusta baznīcā plkst. 13.30–15.00 uz svētbrīdi un Agape mielastu.

Bit

 

2021. gada 8. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās LELBP Valtaiķu autonomās ev. lut. draudzes mācītājs Varis Bitenieks.

Sprediķis bija par tēmu no Mateja evaņģēlija 6;22-23: "Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa."

V. Bitenieks stāstīja, kā savulaik, mācoties Heidelbergas universitātē, apmeklējis arī lekcijas par jaunākajiem zinātnes atklājumiem un pētījumiem.

 

Lasīt tālāk...

20210831 144515

2021. gada 25. jūlijā svētdienas dievkalpojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē vadīja LELBP Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa.

Sprediķa tēma bija par to, kā Jēzus paēdināja ļaudis tuksnesī. Viņi divas dienas bija klausījušies Jēzus vārdos, tuvojās vakars, bet mācekļiem nebija līdzi pietiekoši daudz maizes, lai pabarotu vairākus tūkstošus. Tauta Jēzu iepazina nevis tikai kā pravieti, bet kā tādu, kas to bija paēdinājis, kas reāli rūpējās, tādēļ tie vēlējās Viņu sev iecelt par ķēniņu. Bet Jēzus no tā izvairījās un devās savrup Dievu lūgt. 

Dievkalpojuma turpinājumā ar iknedēļas notikumiem, draudzē un Liepājas Diakonijas centrā, iepazīstināja draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Lielajā lūgšanā ikviens varēja piedalīties ar savu aizlūgumu. Muzikālo pavadījumu dievkalpojumā nodrošināja draudzes ērģelnieks Kārlis Ikaunieks un Nils Goiževskis. Noslēgumā draudze pateicās prāvestei Ievai par kalpošanu.

Lasīt tālāk...

Dievkcov21

 

2021. gada 22. augustā 

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. Lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde.

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Mu8

 

Piektdien, 2021. gada 27. augustā, mācītāja Mārtiņa Urdzes dzimšanas dienā, Limbiķu kapsētas (netālu no Grobiņas),  VSAC “Iļģi” apbedīto iemītnieku daļā, no plkst. 14.00 notiks viņam veltīts piemiņas brīdis, ko vadīs viņa draugs, mācītājs Jīrgens Filips (Jürgen Philipp). Pasākumam būs arī muzikāls pavadījums.

Lasīt tālāk...

bible

 2021. gada augustā

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

atsākušās Pārrunas par Bībeli un dzīvi.

Tās notiek katru trešdienu no plkst. 17.00;

ieeja Liepājas Diakonijas centrā no sētas puses. 

 

Atbildīgais – Fēlikss Kovaļišins.  

 

Bild1

2021. gada 15. augustā 

  

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē. 

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. Lasīs draudzes lektore Signe Paula.

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gada martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid–19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji. Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Šoreiz intervija ar Evitu Poli, atbalsta grupas “Dvēseles enkurs” aktīvu dalībnieci un “Praktisko lietu šūšanas” pulciņa vadītāju.

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gada martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid–19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji.
Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Šoreiz intervija ar draudzes locekli Megiju Krieviņu. Megija vada ansambli Krusta draudzē un kopā ar vīru Mārtiņu audzina 2 meitas. Vēl Megija studē Liepājas Universitātē.

Lasīt tālāk...