KZ5

 

2021. gada 27. jūnijā klātienē vadīt svētdienas dievkalpojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē bija atsaucies LELBP Sofijas draudzes mācītājs Kārlis Žols. Svētrunas tēma bija no Marka evaņģēlija 5. nodaļas 21.–43. pantam – par divām dažādām dziedināšanām.

K. Žols vērsa klātesošo uzmanību, ka arī slimībā un vājumā esošiem iespējams pieredzēt Kristu.
"Nereti, varbūt tieši tās ir situācijas, kas mums dotas, lai mēs pieredzētu un citiem kaut ko parādītu no tā, kā Dieva spēks darbojas, " viņš teica. 

Pielikums:
Download this file (Mk.5, 21-43.pdf)Mk.5, 21-43.pdf
Lasīt tālāk...

We want to give you an update on how our plans have progressed over the last month.

First of all, we want to express our gratitude for the donations received so far for the statue of Jesus in Limbiki cemetery! It is a good foundation for our aim. 

Lasīt tālāk...

Wir möchten Euch ein Update geben, wie weit wir in unseren derzeitigen Planungen sind.

Erst einmal vielen Dank für die eingegangen Spenden zur Errichtung einer Jesus-Statue auf dem Friedhof von Limbiki! So haben wir schon ein gutes Fundament zusammen.

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gada martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji.
Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Šomēnes intervija ar Liepājas Krusta ev. lut. draudzes cilvēkiem - Astru Šepsku un viņas dēlu Alekseju. 

Lasīt tālāk...

MU5

Jaunumi - 2021. gada jūnijā.

Vēlamies padalīties ar to, kā ir virzījušies uz priekšu mūsu plāni. Vispirms, pateicamies par saņemtajiem ziedojumiem Jēzus statujas izveidei Limbiķu kapos! Tie veido stabilu pamatu mūsu iecerei.

Neilgu laiku pēc Mārtiņa bērēm tikāmies ar Valsts sociālās aprūpes centra ''Iļģi'' pārstāvjiem Limbiķu kapos un kopā apspriedām pieminekļa ieceri. Kapa pārvaldnieks no sākuma izturējās pret to ar lielu skepsi un nelikās atbalstošs. Bet jau sarunas turpinājumā varēju just, ka arī viņš atvērās pret šo ideju. 

Lasīt tālāk...

Dievkcov21

2021. gada 30. maijā

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums neklātienē

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un mācītājas Gitas Putces sprediķis

 

Dziesmu grāmata te>

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - linku varēs atvērt no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Bilde123

 

2021. gada 23. maijā Liepājas Krusta ev. lut. draudze Pirmajos Vasarsvētkos svinēja Neklātienes dievkalpojumu, kas, kā Covid ierobežojumu laikā ierasts, notika Zoom tiešsaistē. To vadīja mācītājs Kārlis Žols. Vēlāk Krusta baznīcā notika svētbrīdis, ko noturēja draudzes priekšniece un lektore Karīna Krieviņa, un - Agape mielasts. Draudze aizlūdza Dievu par visiem, kas cieš un kam ir grūtības šajā laikā, par VSAC “Iļģi” iemītniekiem, Veco ļaužu mājas svētbrīža dalībniekiem un - mācītāja Mārtiņa Urdzes pēdējo vēlēšanos. 

Lasīt tālāk...

Zl31

2021. gada 23. maijā

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Vasarsvētku Dievkalpojums neklātienē  

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtībun mācītāja Kārļa Žola sprediķis

 

Dziesmu grāmata te>

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - linku varēs atvērt no plkst. 11.45 (Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk...

Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas Valsts sociālās aprūpes centrs "Iļģi”, par kura iedzīvotājiem mācītājMārtiņš Urdze daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti "Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri.

 

Ziedojumu konts Latvijā


BANKA: SWEDBANK
BIC: HABALV22
IBAN: LV02HABA0551041046695
Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. Nr. 40008103059
Ar norādi: Ziedojums Mārtiņa Urdzes piemineklim 

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gadā martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid–19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji. Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Maija mēnesī intervēju draudzes cilvēkus Nadīnu un Gati Jausukaišus. Viņi jau vairākus gadus ir mūsu draudzē.

Lasīt tālāk...

MU11

 

Izsakām pateicību visiem, kas mums izrādīja savu sirsnību un līdzjūtību, atvadoties no Mārtiņa - dalījās savās pārdomās, atnesa ziedus, aizlūdza, muzicēja un atbalstīja mūs ar domām un darbiem.

Esam aizkustināti un pārsteigti, cik dziļi un plaši Mārtiņš ir uzrunājis cilvēkus.

Lasīt tālāk...

MU12

 

Atvadīšanās no mūsu Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāja un Diakonijas centra vadītāja Mārtiņa Urdzes, kurš šī gada 23. aprīlī, pēc smagas, bet neilgas slimības, tika aizsaukts mūžībā, Krusta baznīcā notika 1. maijā no 10.00 – 13.30. 

Lasīt tālāk...

KKMU

 

2021. gada 25. aprīlī, svētdienā, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika mācītājam Mārtiņam Urdzem (1960-2021) veltīts atvadu svētbrīdis ar Agape. To sirsnīgi vadīja draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Viņa klātesošos informēja par Mārtiņa aktivitātēm slimības laikā, ka viņš līdz pēdējam brīdim attālināti piedalījies visās norisēs. Tāpat arī Karīna pastāstīja par mācītāja slimības gaitu un aiziešanu - tā bija ātra un nebija mokoša. Viņai pastāvīgi zvanīja Mārtiņa draugi, paziņas un sadarbības partneri - ar jautājumiem, līdzjūtībām un atbalsta piedāvājumiem. 

Lasīt tālāk...