limbiku kapi

Šodien, 2021. gada 1. maijā, Mārtiņš Urdze tiks apbedīts Limbiķu kapos. Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas sociālās aprūpes centrs "Iļģi”, par kura iedzīvotājiem Mārtiņš daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti "Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri. Tāpēc jaunnedēļ Liepājas Diakonijas centra paspārnē iekārtosim ziedojumu kontu.  

Lasīt tālāk...

Urdz3

Liepājas Krusta baznīca, K.Valdemāra ielā 7, šonedēļ būs atvērta 

Mārtiņa Urdzes piemiņai, atcerei un aizlūgšanām 

no pirmdienas līdz piektdienai:

16:00 – 18:00 

 

Sestdienas rītā, 01.05.2021. būs iespēja uz īsu brīdi baznīcā atvadīties no Mārtiņa un, ja vēlaties, atstāt bērēm ziedus

no 10:00 – 13:30 

 

Foto: Dāvids Birulis

Mu8

 

"Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans! Jes. 43:4"

Mūsdienu sabiedrības problēma ir tā, ka nav vairs paraugu, kam gribētos līdzināties. Ar laiku vienmēr tiek piedzīvots un atklājas kas nepatīkams: savtība, alkatība, viltība, nenovīdība, liekulība, varaskāre…

Ar Tevi, Mārtiņ, bija citādi.

Lasīt tālāk...

Veltījums mācītājam Mārtiņam! 

Šis laiks...

Šis laiks pārāk īss...
Lai naidotos, peltu, nīstu,
Mēs nākam, lai pasauli darītu šķīstu!
Mainītu cilvēces domas un prātu,
Kādus atgriezt, lai pasargātu –

Šis laiks pārāk īss...
Darba tik daudz – 
Tēvs! Kāpēc? 
Tik ātri, mani Mājās sauc!   (Signe)

Lasīt tālāk...

MU3Šonedēļ, no pirmdienas (26.04.2021.) līdz piektdienai (30.04.2021.) Liepājas Krusta baznīcā plkst. 16.00-18.00 gan draudzes cilvēki, gan citi aicināti atvadīties no mācītāja Mārtiņa Urdzes (1960-2021), kurš šī gada 23. aprīlī aizsaukts mūžībā. 

Ikviens var savas labās atmiņas par Mārtiņu uzrakstīt uz lapiņas, kuru piestiprināt kokam, ko uz baznīcas sienas attēloja viņa dzīvesbiedre, māksliniece Aija Druvaskalne-Urdze (1963-2010).

 

Lasīt tālāk...

dk3

Mīļie draudzes locekļi!

 

2021. gada 23. aprīlī plkst. 16.00 Dievs mūsu mācītāju Mārtiņu (1960.-2021.) aizsauca pie Sevis.

 

Sirsnīgs paldies Jums par aizlūgšanām. Tas bija ātri, un viņam nebija lielu ciešanu. Viņš bija mājās kopā ar saviem tuviniekiem.

 

Lai Dievs ir ar mums visiem.


Sirsnībā,
Jūsu draudzes priekšniece
Karīna

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gadā martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji.

Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem.

Šomēnes intervēju Helgu Mazuri no mūsu draudzes. Helga draudzē vada dziedāšanu, noformē visdažādākās lietas Diakonijas projektos un kopā ar vīru Kristapu audzina 3 bērnus.

Kā jūties COVID pandēmijas laikā?

Jūtos dažādi, sajūtas ik pa laikam mainās. Savā starpā variē un viena otru nomaina tādas sajūtas, kā nomāktība, dusmas, bezcerība, neapmierinātība. Protams, šajā laikā bijis arī daudz pozitīvu emociju, bet tās nav saistītas ar pandēmiju.

Lasīt tālāk...

crown of thorns

 2021. gada 31. martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks kārtējais 

 

Ciešanu laika pasākums. 

 

Par pasākumu 

Ciešanu laiks šogad sākās 17. februārī ar Pelnu trešdienu un turpināsies līdz 4. aprīlim, Lieldienām. Šajā sakarā vēlamies Jūs uzaicināt būt kopā ar mums

 

Ciešanu laika pasākumos, kas notiks katru trešdienu plkst. 18.00 Zoom platformā.

Lasīt tālāk...

Zrk 

Viedokli par projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" apmācībām cilvēkiem, kas kopj gulošu piederīgo, lūdzām ārstei-psihoterapeitei Rovēnai Zarakovskai (attēlā - no kreisās puses), kas vadīja nodarbības "Sarunas vešana, komunikācija, konflikti" un "Izdegšanas (Burn out) profilakse". R. Zarakovska pauda pārliecību, ka šādas nodarbības ir nepieciešamas. Abu grupu dalībnieki pārsvarā bija ļoti atsaucīgi, ar ieinteresētu, ne formālu, attieksmi.

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020.gadā martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji.
Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Liepājas Krusta ev. lut. draudzes cilvēkiem un diakonijas draugiem. Marta intervija ar Ināru Ozolu, atbalsta grupas “Dvēseles enkurs” vadītāju.

 

Kā jūties COVID pandēmijas laikā?

Sajūtas ir ļoti dažādas - it kā daudz brīva laika sev, dažreiz ir skumjas. Prieks ir par pavasara gaišo laiku.

Lasīt tālāk...

crown of thorns

 2021. gada 24. martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks kārtējais 

 

Ciešanu laika pasākums. 

 

Par pasākumu 

Ciešanu laiks šogad sākās 17. februārī ar Pelnu trešdienu un turpināsies līdz 4. aprīlim, Lieldienām. Šajā sakarā vēlamies Jūs uzaicināt būt kopā ar mums

 

Ciešanu laika pasākumos, kas notiks katru trešdienu plkst. 18.00 Zoom platformā.

Lasīt tālāk...

crown of thorns

 2021. gada 17. martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks kārtējais Ciešanu laika pasākums. 

 

Par pasākumu

 

Ciešanu laiks šogad sākās 17. februārī ar Pelnu trešdienu un turpināsies līdz 4. aprīlim, Lieldienām. Šajā sakarā vēlamies Jūs uzaicināt būt kopā ar mums Ciešanu laika pasākumos, kas notiks katru trešdienu plkst. 18.00 Zoom platformā.

Lasīt tālāk...