IntMr1

Šā mēneša intervija ir ar Māri. Viņš ir viens no mūsu pirmajiem biedriem. Māris dzīvo Liepājā. Bet neskatoties uz kustību traucējumiem, viņš brauc palīdzēt brālim strādāt uz laukiem, Otaņķos. Mārim patīk strādāt ar koku un tāpēc viņš katru pirmdienu piedalās [LDC projekta “Talantu darbnīca”] koku apstrādes grupiņā.

 

Kā atnāci uz atbalsta grupu? Kas uzaicināja?


Biju izvēlēts intervijai. Mani konsultēja par dzīves apstākļiem, tad mani uzaicināja atnākt uz atbalsta grupu.


Ko iegūsti/ ieguvi no atbalsta grupas?


Apmeklējot grupu, iegūstu labu garastāvokli un draugus, ar kuriem kopā ir interesanti. Svinam kopā svētkus – dzimšanas dienas, vārda dienas.

 

Foto no LDC arhīva 

Lasīt tālāk ...

Projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros 2020. gada 27. maijā notika Vidzemes Augstskolas organizētais starptautiskais vebinārs “Par pūļa finansējumu”, kurā piedalījās 14 dalībnieki. Ar savu pieredzi dalījās diakonijas darbinieces no Valdeses Diakonijas Itālijā: Mirjama Morglija (Miriam Mourglia), projektu vadītāja, un Viktorija Munseja (Victoria Munsey), kas kopš 2019. gada ir arī Eirodiakonijas viceprezidente. Tika sniegts ieskats pūļa finansējuma pamatprincipos, kā arī stāstīts par iespējām izmantot šāda veida finansējuma apgūšanu iecerēto projektu aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...

Tiek atsāktas projekta "Talantu darbnīca 2020" Rokdarbu nodarbības", kas notiks Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.
2020. gada jūnija nodarbību grafiks pielikumā. 

Pieteikties Liepājas Diakonijas centrā pie Zigrīdas Ābeles, tālr.: 27762182
Nodarbības notiek ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu.

BR fotoSirdīs brūces vēl nav sadzijušas. Arī pēc daudziem gadiem rētas vēl paliek tiem, kam Aizvesto piemiņas diena, 14. jūnijs, vienmēr saistīsies ar briesmām, teroru un ļaunuma brutālo varu.


1948. gadā, Vācijas bēgļu nometnē, Latvijas ev. lut. Baznīcas Virsvalde, archibīskapa Dr. theol. T. Grīnberga vadībā, izdeva grāmatu “Gaisma Tumsībā”. Grāmatā katrai dienai tika dots savs Bībeles pants. Vēlāk, kad 14. jūnijs pārtapa par Tautas sēru un Aizvesto piemiņas dienu, tai tika izvēlēts cits Bībeles teksts, lai vēl pilnīgāk varētu iedrošināt daudz cietušo sirdis. Citēju mācītāja Valda Mežezera vārdus, kas rakstīti zem šai dienai izmeklētā Bībeles panta:


“Tiešām, mana dvēsele ir klusu uz Dievu, no Viņa nāk man pestīšana.
Tiešām, Viņš ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums,
ka es daudz nešaubīšos.” (Ps 62:2,3)

Lasīt tālāk ...

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12.  marta rīkojuma Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas darbība maijā vēl arvien bija ierobežota.

Neklātienē telefoniski tika turpināta pēc Action Learning parauga sagatavotā aptauja. Tajā piedalījās veicinātāju komandas dalībnieces no Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”.

Lasīt tālāk ...

Līga 30.06.2019.GdaņskaPolija

 

Šā mēneša intervija ir ar Līgu. Viņa ir viena no mūsu jaunajiem biedriem. Katru piektdienu Līga brauc no Cīravas uz Liepāju, lai piedalītos atbalsta grupā. Iepazinām viņu kā radošu, strādīgu personu. Līga strādā ar koku, izgatavo virtuves piederumus. Viņa aktīvi piedalās korī un iesaistījās teātra pulciņā.

 

Pastāsti par sevi: vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs, hobiji – ko patīk darīt?

 

Līga, 39 gadi, neprecējusies, nestrādāju, patīk nodarboties ar koku:  izgatavot lāpstiņas, karotītes, nazīšus, krustiņus.

 

 Foto no Līgas personīgā arhīva: 30.06.2019. Gdskā, Polijā

Lasīt tālāk ...

PV1

Foto: M. Urdze (no kreisās puses) 31.05.2020. Kopsapulcē nolasa  savu ziņojumu par 2019. gada darbību, protokolē F. Kovaļišins. 

2020. gada 31. maija svētdienā pēc Vasarsvētku dievkalpojuma notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kopsapulce un padomes vēlēšanas. Pirmo reizi tās noritēja neierastāk. Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, iepriekš paredzētā Draudzes kopsapulce šī gada 22. martā tika pārcelta uz šī gada 31. maiju. Draudzes kopsapulci sasauca valde, paziņojot draudzes locekļiem par sapulci 2020. gada 25. aprīlī elektroniskā un telefoniskā veidā un dievkalpojumu ziņojumos. 

Lasīt tālāk ...

Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara svētkus! 

Redm1
Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs mierīgi protesti pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas bailes, lūdzu no sirds, lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem cits citu varam stiprināt, un Gara vadību ne tikai mūsu Baznīcai, bet itin visiem, kas tagad tik ļoti strādā, lai piepildītos Dāvida senās lūgšanas vārdi: “Rādi mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, - Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, - godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm." (Ps 85:8-11)Lasīt tālāk ...

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, pagājušās nedēļas otrajā pusē projektā "Talantu darbnīca 2020" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV), ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, atsākās tās nodarbības, kur ir mazāk dalībnieku - lietišķās mākslas pamati, rotaļlietu šūšana, bet šo pirmdien, 25.05.2020., atsākās aušana. 

Lasīt tālāk ...

0003 11

"SEMPRE Accelerators" apmācību nodarbības "Budžets" mentore Dace Šukste Dunikas jauniešu centrā 18.02.2020.

Tā kā valstī saistībā ar Covid-19 noteiktās ārkārtas situācijas laikā no 2020. gada marta nenotiek arī "SEMPRE Accelerators" projekta apmācību "Lēti, garšīgi, veselīgi" paredzētās nodarbības, jautājam to dalībniekiem, kā apmācībās sniegtās zināšanas noder ikdienā. Šoreiz izvaicājam Daci Šuksti, kas ir gan apmācību Veicināšanas komandas dalībniece, gan 2020. gada 18. februāra nodarbības "Budžets" mentore.

Lasīt tālāk ...

dt1

 

2020. gada 24. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienē (sk. noteikumus)gan  neklātienē svinēs kārtējo 

 

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

 

 

Foto: Karīna Krieviņa 

Mūsu draudzē ir daudzi cilvēki, kuriem ir paaugstināts risks nopietni saslimt ar Corona-19 vīrusu. Sākot ar 17. maiju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību, mēs atkal uzsākam dievkalpojumus. Lai pēc iespējas mazinātu jebkādu risku izplatīt vīrusu, ir Liepāja Krusta ev. lut. draudzē ir pieņemti noteikumi Dievkalpojumu svinēšanai - skatīt pielikumā.

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets izsludināto ārkārtas situāciju pagarināja līdz 12. maijam, arī aprīlī projekta “SEMPRE Accelerators” Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas plānotās aktivitātes – apmācības, ēnošana u.c. nevarēja notikt un tika atliktas uz vēlāku laiku. Dalībniekiem saistībā ar apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi” bija uzdevums pārdomāt jautājumus, kuros ietverts redzējums par mikroprojektu, veicinātāju komandu, atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī savu darbību un vietu visās šajās pozīcijās.

Lasīt tālāk ...

KK

 

2020. gada 17. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienē (sk. noteikumus)gan  neklātienē svinēs kārtējo 

 

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

 

 

Foto: Karīna Krieviņa 

 

rv

Šajā Covid-19 laikā liels ģimeņu skaits pirmoreiz iekopj dārzus un vairāk dodas dabā staigāt. Dvēselē norimst nemiers, dabā strādājot.  Domas kļūst cerīgākas, un nāk atskārsme, ka visās grūtībās Dievs turpina gādāt, un mums arvien ir daudz par ko pateikties.  Arī es dodos ravēt, lai zemi sagatavotu stādiem. Pateicos, ka mammiņa iemācīja man pazīt vismaz ‘parastās’ nezāles un saprast, ka arī tā Dievs iesaista savā darbā. Dārzā labi ravēt, bet ne tik labi nezāles meklēt cilvēku vidū. 

Lasīt tālāk ...

dt1

 

2020. gada 10. maijā

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze neklātienē svinēs kārtējo

 

DIEVKALPOJUMU

sākot no plkst. 15.00 vai citā individuāli piemērotā laikā

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīsim un domās izdzīvosim dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem:

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri - publikācijas pielikumā

 

 

Foto: Karīna Krieviņa

Evita

Foto no Evitas personīgā arhīva

 

Šī mēneša rakstā intervēju Evitu. Evita ir viena no mūsu aktīvākajām un dzīvespriecīgākajām dalībniecēm. Viņa vienmēr atceras citu dalībnieku dzimšanas dienas un krāšņi un dāsni apsveic “kolēģus”. 

Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs,  hobiji – ko patīk darīt)

Evita, 39 gadi, dzīvoju civillaulībā un audzinām meitu. Un, protams, rūpējamies par mājas mīluli kaķu puiku Alfu. Patīk tamborēt, gleznot un darināt šūtas lellītes. Mīlu staigāt gar jūru un braukt no Diakonijas organizētajās ekskursijās. 

 

Lasīt tālāk ...