Zols

Krusta ev. lut. draudzes altārī (no kreisās puses): LELBĀL prāvests K. Žols un draudzes mācītājs M. Urdze
Foto un video: Didzis Auders

 

2020. gada 2. februārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. Svētrunā, par Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 1.-12.p. rakstīto, prāvests salīdzināja Jēzus izpratni par laimi  ar pasaulīgu izpratni, kā tāatšķiras. Jēzus redz savādāk. 

Lasīt tālāk ...

                                                   VK un atbalsta grupas dalībnieki 2                                     

  "SEMPRE Accelerators" publiskās uzstāšanās nodarbību Rucavā VK un atbalsta grupas dalībniekiem vada S. Okuņeva
   Foto: K. Krieviņa 

 

2020. gada 16. janvārī Rucavas novada domē noritēja "SEMPRE Accelerators" projekta publiskās uzstāšanās seminārs, ko mums pasniedza Liepājas Universitātes (LiepU) lektore Sandra Okuņeva. Tāds seminārs bija ļoti nepieciešams, lai apgūtu uzstāšanās iemaņas.

Lasīt tālāk ...

LDC Dienas centrs turpina rīkot nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensijas gados.

 

Ārstnieciskā vingrošana - pirmdienās, ceturtdienās plkst. 12.00 Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra 1, Liepājā

 

Kokapstrāde - pirmdienās plkst. 12.00 LDC, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā

Lasīt tālāk ...

Vik

Metodistu mācītājs-emeritus Ārijs Vīksna Liepājas Krusta ev.lut. draudzes dievkalpojumā, 26.01.2020.
Foto: Didzis Auders

 

2010. gada 26. janvārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē viesojās metodistu mācītājs emerituĀrijs Vīksna. Dievkalpojuma tēma bija no Mateja evaņģēlija par ķēniņa dēla kāzām Jēzus dotajā līdzībā. Mācītājs Ā. Vīksna sprediķī uzsvēra, cik svarīgi ir tērpties tajākāzu drēbēsko Dievs ikvienam piedāvā, nevis katram savā paštaisnībā.

 

Līdz šodienai uz Liepājas Diakonijas centrs (LDC) un citu organizāciju 13.11.2019. sagatavoto Rezolūciju> par mājaprūpi saņemtas atbildes (pielikumā) no šādām personām: Laumas Zušēvicas, LELBāL; LR Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas; Valsts kancelejas; OECD; LR Tiesībsarga; LR Finanšu ministrijas; LR Labklājības ministrijas; LV Prezidenta kancelejas; Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta.

LDC kopsavilkums un atbilde uz saņemto - drīzumā.

Putc

"Bērna tēvs sacīja: "Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!"" ir no Bībeles Marka evaņģēlija izvēlēts virsraksts 2020.gadam. Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā šis gads sākās ar Zvaigznes dienai veltītu svētku dievkalpojumu 5.janvārī, kur kopā ar draudzes mācītāju Mārtiņu Urdzi kalpoja viesmācītāja-emeritus Gita Putce no Anglijas. 

Lasīt tālāk ...