Abolsvetki

 Foto: Egons Zīverts "Kurzemes Vārds", 2016

Sestdien, 2022. gada 1. oktobrī Liepājas Diakonijas centrs (LDC), F. Brīvzemnieka ielā 54, rīko kārtējos Ābolsvētkus. Tie sāksies plkst. 10.00 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Darbosies dažādi tirdziņi: augļu un dārzeņu, "Domino" tirdziņš, video filmu galds, arī "Drēbju kamera". Būs muzikāli priekšnesumi, loterija. Par iespēju piedalīties: organizēt, tirgot vai piedāvāt noderīgas lietas tirdzniecībai, loterijai u.tml. - zvaniet pa tālruni 63426707 Karīnai Krieviņai. Pasākumā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti cilvēku ar īpašām vajadzībām labā. 

 

Miķeļu diena un Svētais Miķelis. Četras reizes gadā notiek saulgrieži: ziemā svinam Ziemassvētkus, pavasarī – Lieldienas, vasarā – Līgo vai Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu, rudenī – Miķeļus jeb erceņģeļa Miķeļa dienu. Nedaudz par Miķeļiem.

Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām, 29.septembrī tiek svinēta Miķeļdiena. Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad dilstošā saule nonākusi pusloka viduspunktā un diena un nakts ir atkal vienādā garumā. Ziemeļu puslodē pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi, dienas kļūst īsākas un naktis garākas. Miķeļi ieskandina ziemas laiku. 

Lasīt tālāk...

BG1

 

Ir iespēja pieteikties LELBP Baznīcas gadagrāmatai 2023. gadam. Grāmatā ir Bībeles lasījumi katrai dienai, vārda dienas, raksti, hronika un citas sadaļas. Maksa - 7 eiro. Ja jums ir interese, nekavējieties un sazinieties ar Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšnieci Karīnu pa tālruni 63426707.

Lasīt tālāk...

Gita4

 

2022. gada 28. augustā svētdienas dievkalpojums Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika klātienē. To vadīja LELBP mācītāja-emerita Gita Putce. Sprediķis bija par cilvēka dzīvi un Dievu, par dziesmām. Par Dieva atzīšanu. Garīgas dziesmas dievkalpojumā izpildīja slavētāju apvienība "Debesu rati" no Septītās dienas Adventistu Baznīcas Liepājas draudzes. 

Lasīt tālāk...

2022. gada 14. augustā plkst. 15.00 Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, notiks dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos mācītājs Ainārs Kostanda.

 

Pēc dievkalpojuma plkst.16.30 būs Liepājas Krusta ev. lut. draudzes sapulce.
Ja Jūs nevarat piedalīties sapulcē, varat pilnvarot Jums zināmu draudzes cilvēku (pilnvara un ielūgums ar dienas kārtību - pielikumā).

 

Lieldienu dievkalpojums

No 2022. gada sākuma līdz Covid-19 ierobežojumu atcelšanai dievkalpojumi Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika, kā ierasts, neklātienē Zoom tiešsaistē. Draudzes lektores: Karīna Krieviņa, Signe Paula un Dzintra Skalde lasīja sprediķus no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva. 9. janvārī, 20. martā, 8. maijā un 19. jūnijā kalpoja viesmācītāja-emerita Gita Putce. Pirmais klātienes dievkalpojums, pēc Covid-19 ierobežojumu mazināšanas, Krusta baznīcā notika 27. februārī un to vadīja LELBP mācītājs Kārlis Žols. 

Lasīt tālāk...

altaris122022.gada 28.maijā arī Liepājas Krusta ev. lut. draudze kopā ar daudzām citām Latvijas draudzēm piedalījās nodibinājuma "Baznīcu Nakts fonds" rīkotajā ikgadējā starpkonfesionālajā pasākumā "Baznīcu Nakts". Krusta baznīca bija atvērta jau no plkst. 10.00 rītā un piedāvāja vērienīgu tematisku programmu līdz plkst. 24.00 vakarā.

Rakstu vietas “Mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!” /90. Ps.17./ ietvaros darbojās “Domino” tirdziņš, kur varēja iegādāties cilvēku ar īpašām vajadzībām darinātos rokdarbus. Varēja baudīt tēju un kafiju ar plātsmaizēm, ko bija sarūpējušas Nīcas un Otaņķu meitenes Inese, Vineta un Laila.

“Mieru Es jums atstāju” /Jņ. 14:27/ Anti-stresa darbnīcu ar oļiem vadīja Daiga Grauduže.

“Savu mieru Es jums dodu” /Jņ. 14:27/ Darbnīcu relaksācijai ar kolāžu izgatavošanu 3D tehnikā vadīja Taiga Alpe.

Bija padomāts arī par bērniem - “Šaurs ir ceļš” /Mt. 7:13/ notika vizināšanās ar gokartu.

 

Lasīt tālāk...

Tā kā jūlijā Liepājas Diakonijas centrā ir atvaļinājums,
notiek šādas aktivitātes:

 

- Pirmdienās plkst. 18.00 tiekas AA grupa

- 12. jūlijā plkst. 12.00 baznīcas dārzā tiekas atbalsta grupa "Izaicinājums liktenim" cilvēkiem ratiņkrēslos un skūteros

- 14. jūlijā plkst. 14.00 Dievkalpojums "Iļģu"pansionātā

- 14. un 28. jūlijā plkst. 14.00 tiekas senioru kopa "Atvasara"

 

Mierīgu un svētīgu šo laiku vēlot,
Liepājas Diakonijas centrs

 

Pārdomas

Cik ļoti svarīgs ir prieks cilvēka dzīvē? Mums patīk būt priecīgiem, jo tad mēs jūtamies labi. Psiholoģijas un fizioloģijas pētnieki secina, ka tas ir svarīgi. Kā saka vārdnīca, tad prieks ir pozitīvs emocionāls stāvoklis, kam raksturīgs pacilāts garastāvoklis, izteikta labsajūta, gatavība aktīvai rīcībai un ko parasti izraisa realizēti uzdevumi, sasniegti mērķi, labvēlīgs apstākļu kopums, veiksme.

Lasīt tālāk...

2022. gada 4. jūnijā plānota ekskursija ar šādu maršrutu: Z/S Rūķīšu tējas, Dobeles Ceriņu dārzs, Dobeles Sveču veikals, Jaunpils pienotava. Izbraukšana plkst. 7.00 no Liepājas Universitātes. Vairāk informācijas sniegts pielikumā. Informē: Jūlija Ābele (mob. t. 20416655) un Inga Ābele (mob. t. 22373237).

Pielikums:
Download this file (Ekskursija.pdf)Ekskursija.pdf

"Baznīcu nakts" šogad Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, piedāvā vispusīgu programmu. Baznīca būs atvērta jau no plkst. 10.00 rītā, un pasākumi notiks līdz plkst. 24.00.

 

PROGRAMMA

10.00 – atvērta baznīca

10.00 – 17.00 "Mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!"

“Domino” tirdziņš: rokdarbi, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām

Lasīt tālāk...

Šomēnes raksts būs par mīlestību. Varbūt tas nav vairs tik populāri – runāt un rakstīt par mīlestību, ir daudz citas aktuālākas tēmas. Bet man šķiet, ka tā ir pamats visam. Cilvēki vēlās mīlēt un vēlās būt mīlēti, savā ziņā tas ir garīgais skābeklis.

Lasīt tālāk...

tirdz5

2022. gada 5. un 6. aprīlī Liepājas Diakonijas centrā (LDC) notika "Pirmslieldienu tirdziņš". Tajā par ziedojumiem varēja iegādāties noderīgas lietas, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām: adījumus, tamborējumus, šūtas un austas somas, rotaļlietas un greznumlietas, pērlīšu rotaslietas, Lieldienu dekorus, sveces, virtuves piederumus no koka, māla, kā arī pašceptus kārumus. Pērļotāja Annika pastāstīja, ka gājis labi, tikai šādiem pasākumiem vienmēr der vairāk reklāmas.

Lasīt tālāk...

Pirmdiena


Svētbrīdis plkst. 9.3010.00 Diakonijā

LDC darbinieku sapulce plkst. 10.0011.00 Diakonijā

Ziepju izgatavošana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Zīmēšana plkst.10.0012.00 Liepājas Universitātē

Aušana plkst.10.0012.00 Karostā, Lazaretes ielā 7

Gleznošana plkst. 10.0012.00 Liepājas Universitātē

Floristika plkst. 11.0013.00 Baznīcas mazajā zālē

AA Anonīmo alkoholiķu tikšanās plkst. 18.00 Diakonijā

 

Otrdiena

 

Sveču izgatavošana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Lasīt tālāk...