Pārdomas

Cik ļoti svarīgs ir prieks cilvēka dzīvē? Mums patīk būt priecīgiem, jo tad mēs jūtamies labi. Psiholoģijas un fizioloģijas pētnieki secina, ka tas ir svarīgi. Kā saka vārdnīca, tad prieks ir pozitīvs emocionāls stāvoklis, kam raksturīgs pacilāts garastāvoklis, izteikta labsajūta, gatavība aktīvai rīcībai un ko parasti izraisa realizēti uzdevumi, sasniegti mērķi, labvēlīgs apstākļu kopums, veiksme.

Lasīt tālāk...

2022. gada 4. jūnijā plānota ekskursija ar šādu maršrutu: Z/S Rūķīšu tējas, Dobeles Ceriņu dārzs, Dobeles Sveču veikals, Jaunpils pienotava. Izbraukšana plkst. 7.00 no Liepājas Universitātes. Vairāk informācijas sniegts pielikumā. Informē: Jūlija Ābele (mob. t. 20416655) un Inga Ābele (mob. t. 22373237).

Pielikums:
Download this file (Ekskursija.pdf)Ekskursija.pdf

"Baznīcu nakts" šogad Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, piedāvā vispusīgu programmu. Baznīca būs atvērta jau no plkst. 10.00 rītā, un pasākumi notiks līdz plkst. 24.00.

 

PROGRAMMA

10.00 – atvērta baznīca

10.00 – 17.00 "Mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!"

“Domino” tirdziņš: rokdarbi, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām

Lasīt tālāk...

Šomēnes raksts būs par mīlestību. Varbūt tas nav vairs tik populāri – runāt un rakstīt par mīlestību, ir daudz citas aktuālākas tēmas. Bet man šķiet, ka tā ir pamats visam. Cilvēki vēlās mīlēt un vēlās būt mīlēti, savā ziņā tas ir garīgais skābeklis.

Lasīt tālāk...

tirdz5

2022. gada 5. un 6. aprīlī Liepājas Diakonijas centrā (LDC) notika "Pirmslieldienu tirdziņš". Tajā par ziedojumiem varēja iegādāties noderīgas lietas, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām: adījumus, tamborējumus, šūtas un austas somas, rotaļlietas un greznumlietas, pērlīšu rotaslietas, Lieldienu dekorus, sveces, virtuves piederumus no koka, māla, kā arī pašceptus kārumus. Pērļotāja Annika pastāstīja, ka gājis labi, tikai šādiem pasākumiem vienmēr der vairāk reklāmas.

Lasīt tālāk...

Pirmdiena


Svētbrīdis plkst. 9.3010.00 Diakonijā

LDC darbinieku sapulce plkst. 10.0011.00 Diakonijā

Ziepju izgatavošana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Zīmēšana plkst.10.0012.00 Liepājas Universitātē

Aušana plkst.10.0012.00 Karostā, Lazaretes ielā 7

Gleznošana plkst. 10.0012.00 Liepājas Universitātē

Floristika plkst. 11.0013.00 Baznīcas mazajā zālē

AA Anonīmo alkoholiķu tikšanās plkst. 18.00 Diakonijā

 

Otrdiena

 

Sveču izgatavošana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Lasīt tālāk...

Garš, drūms slimnīcas koridors - Mārtiņš un es tajā spēlējam futbolu. Viņš ir apmierināts ar dzīvi, pat priecīgs, bet ir maz spēka. Mārtiņš man piespēlē bumbu, lai es varētu izdarīt tālu sitienu...

Tabitas sapnis Mārtiņa nāves naktī 23. aprīlī. Mārtiņam tas droši vien būtu paticis.

Martina kaps

 

Mīļie draugi,

Mārtiņš šajās dienās bieži ir kopā ar mums. Viņa pēdējās nedēļas mums bija un ir cieši savijušās ar Lieldienu laika notikumiem - bezspēcība, ko izjutām viņa straujās slimības priekšā, Covid-19 pandēmijas ēna, lielās skumjas, kopības sajūta. Un klusā pārliecība, ka esam vienoti mīlestībā.

Vakar [23.04.2022.] Toms un Amanda kopā ar Ivaru un viņa ģimeni bija pie Mārtiņa kapa, ko Krusta draudzes ļaudis krāšņi apstādījuši.

Jēzus statuja ir tapšanas procesā, bet vēl paies laiks, līdz tā ieņems savu vietu Limbiķu kapsētā. Tēlnieka Ojāra Feldberga slimošana aizkavējusi projekta īstenošanu, tomēr tas virzās uz priekšu. Akmens statujai ir atrasts, un Feldbergs drīzumā prezentēs mālā veidotu, pilna izmēra skulptūras metu. Kad būsim vienojušies par galīgo izskatu, akmeņkalis realizēs tēlnieka ideju. Ainavu arhitekts nodrošinās, ka skulptūra nekļūs par svešķermeni Limbiķu kapos, bet iekļausies apkārtējā vidē. Reālistisks datums pieminekļa iesvētīšanai varētu būt pavasaris 2023.g.

Lasīt tālāk...

Mārtiņš and I are playing football in a long, dreary hospital corridor. He is quite light-hearted and in good spirits but has little strength. He passes the ball to me so that I can make a long pass... - Tabita's dream on the night of the one-year anniversary of Martiņš' death on 23 April. Mārtiņš probably would have liked it. 

 

Dear friends,

Mārtiņš Urdze is often with us these days. His last weeks were and are for us closely interwoven with the events of the Easter season - the powerlessness we felt in the face of his rapid illness, the difficulty of the Covid-19 pandemic, the great sadness we felt, the feeling of community we witnessed. But also the quiet certainty that we remain united in love.

Lasīt tālāk...

Ein langer trister Krankenhausflur – Martin und ich spielen dort Fußball. Er ist ganz unbeschwert, guter Dinge, hat aber wenig Kraft. Er spielt mir den Ball zu, damit ich einen langen Pass schießen kann... Tabitas Traum in der Nacht zu Martins Todestag am 23.April. Ein Bild, ganz in Martins Sinne.

 

Liebe Leute,

in diesen Tagen ist Martin oft da. Seine letzten Wochen waren und sind für uns eng mit den Ereignissen der Osterzeit verwoben - in der Ohnmachtserfahrung seiner rasanten Krebserkrankung unter dem Bann von Corona, der Gemeinschaft in der Ausweglosigkeit, großer Traurigkeit. Aber auch in der stillen Gewissheit, dass wir in der Liebe verbunden bleiben.

Gestern war Toms und Amanda zusammen mit Ivars und seiner Familie an Martins Grab, das von den Gemeinde farbenfroh bepflanzt worden ist.

Lasīt tālāk...

Altāris

 

Klusajā nedēļā un Lieldienās Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks šādi pasākumi un dievkalpojumi:

 

17. aprīlī plkst. 15.00 - Lieldienu Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu. Kalpos Liepājas Metodistu draudzes mācītāja Gunta Grīna-Sologuba

 

15. aprīlī plkst. 15.00 - Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

13. aprīlī plkst. 15.00 - Ciešanu laika lūgšanas Liepājas Diakonijas centrā un Zoom

 

 

 

 

 

Klusajā nedēļā nodarbības Diakonijas centrā nenotiek

 

Foto: Karīna Krieviņa

 

Cilvēki iet uz baznīcu. Sevišķi Lieldienās un Ziemassvētkos baznīcas ir pārpildītas, notiek koncerti, svētku dievkalpojumi. Atšķirīgāk bija pandēmijas laikā. Bet kāda ir Baznīcas vēsture, ko nozīmē vārds 'baznīca', kādi ir tās uzdevumi? Par to šomēnes rakstā.

Lasīt tālāk...

krucif

Ciešanu laiks šogad sākas 2. martā ar Pelnu trešdienu un turpināsies līdz 17. aprīlim – Lieldienām. Laipni aicināti būt kopā ar mums Ciešanu laika lūgšanās, kas notiks katru trešdienu plkst. 15.00 klātienē draudzes namā, Fr.  Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā un Zoom platformā. Pieslēgšanās saiti draudzes locekļi varēs atrast savos e-pastos, kā arī mājas lapā: www.kalpot.lv

 

Klusās lūgšanās būsim par Ukrainu, par tiem, kas dzimtenes mīlestības un ticības dēļ vajāti, gājuši cauri ciešanām, miruši mocekļu nāvē, bet palikuši stipri un garīgi nesalauzti. Lūgsim par mieru un Dieva klātbūtni, par tiem, kas cieš.

Lasīt tālāk...

Rokd1

 

Sestdien, 2. aprīlī "Aktion Mensch" projekta "Dzirkstele" ietvaros notika divas radošās darbnīcas "Batikošana"un "Pavasara dekoru izgatavošana". Pasākumu mērķis bija caur dažādām praktiskām aktivitātēm, neformālā gaisotnē pavadot brīvo laiku, radīt iekļaujošu vidi dažādu vietējo sabiedrības grupu pārstāvjiem, mazinot ikdienas un Ukrainas kara apstākļu izraisīto stresu un depresiju. Radošajās darbnīcās piedalījās cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas ar bērniem un Ukraiņu bēgļi. Nodarbības vadīja Rāmavas muižas floriste Taiga Alpe.

Lasīt tālāk...

Mēs esam pieraduši dzirdēt un arī paši sacīt: ir jācer, cerība nepamet kaunā, ceri, un būs labi.
Ir skaidrs, ka cerība nav materiāla lieta, bet kas gan tā ir?
Portālā valoda.lv cerība tiek definēta šādi: “gaidas, pārliecības pilnas ilgas pēc kā laba, vēlama īstenošanās”.
Daži cilvēki ir lieli optimisti, bet kas gan notiek tad, kad mirst cilvēciskais optimisms? Kā savā grāmatā Tuksnesis pilsētā raksta Karlo Kareto - kad mirst cilvēciskais optimisms, dzimst kristīga cerība.

Lasīt tālāk...

Miera un taisnības Dievs! Karš atkal ir ienācis pasaulē!
Mēs ceram un lūdzam, ka nekad nav par vēlu vest miera
sarunas.

Kamēr mēs lūdzam, zemi jau pārklāj asiņu un cīņu pēdas un
gaiss ir pilns kaujas ieroču skaņām.
Kamēr mēs lūdzam, ļaudis Ukrainā sēro par saviem
zaudētiem mīļajiem.
Kamēr mēs lūdzam, mūsu acis ir atvērtas, bet mēs neredzam
kopējo ainu.

Lasīt tālāk...

Mēs jūtam jūsu lūgšanu atbalstu. Reizēm notiek kaut kas pārdabisks, it kā kāda neredzama roka
no mums attur lodes un šāvienus, un tie iet mums garām.

 

Mēs izejam ārā no ļoti sarežģītām situācijām, it kā Kāds mūs pavadītu.

 

Mēs kļūstam neredzami ienaidniekam, reizē mēs varam redzēt dziļā tumsā, un mēs zinām,
ko darīt un kā darīt. Tas mūs iedrošina un dod spēku.

 

Mēs ticam, ka Kungs Jēzus Kristus pats ir klātesošs Ukrainai.

 

Mēs lūdzam - neapstāties, bet atbalstīt un aizlūgt par mums.
Jūsu lūgšanas mums ir ļoti vajadzīgas.

 

Lūgšana ir stiprāka par spēcīgāko ienaidnieku!

 

/Nolasītas Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā 27.02.2022.