F12

Šā mēneša intervija ir ar Ivaru Mednieku. Ivars ir viens no mūsu pirmajiem biedriem. Dzīvo Liepājā un ir mākslinieks.

 

Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs, hobiji – ko patīk darīt).

 

Mani sauc Ivars. Man ir 56 gadi. Esmu precējies. Man ir 2 dēli. Strādāju Liepājas teātrī par apkopēju, nodarbojos ar krāsošanu (sienas, griesti, mēbeles).

Lasīt tālāk ...

NP8

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) - vieta, kur reālu palīdzību var saņemt cilvēki, kam tāda nepieciešama. Organizācijas darbinieki gan pašaizliedzīgi iegulda savu darbu, gan pieaicina citas organizācijas, gan arī attīsta sociālus un diakoniskus projektus. Uz sarunu lūdzu to vadītājus un Darītājus - ar lielo burtu. Atbild LDC vadītājs un Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. 

 

- Kad un kā sajutāt aicinājumu - rūpēties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem, kas nonāk dzīves grūtībās? 

- Manā dzīvē nav nekad tāds īpašs aicinājums bijis. Katru reizi, kad iznāk iepazīties ar kādu cilvēku un ieraudzīt viņa sāpi, tas ir arī aicinājums: nestāvēt malā, būt atvērtam pret otru un darīt to, kas ir manās spējās, lai viņu atbalstītu.

 

- Lūdzu, nedaudz raksturojiet savu līdzšinējo darbību diakonijas nozarē.

- Es visu savu dzīvi vairāk vai mazāk esmu bijis saistīts ar sociālām un diakoniskām lietām. Uzaugu vidē, kur cilvēkiem bija daudz problēmas, atkarības u.c. Jaunībā darbojos pēcskolā, studiju laikā iesaistījos kādā atbalsta grupā, kas reizi nedēļā satikās ar kāda pansionāta iemītniekiem, vēlāk izmācījos par veco ļaužu kopēju un strādāju aprūpes nodaļā utt.

Lasīt tālāk ...

Purv1

 

2020. gada 17. augustā Liepājas diakonijas (LDC) Dienas centra cilvēki ar īpašām vajadzībām (CĪV) devās paredzētajā ekskursijā pie Andra Leimanta uz "Purvičiem" - ievērojamo apskates objektu Grobiņas novadā. Dienas centra un šīs ekskursijas vadītāja Zigrīda Ābele pastāstīja, ka pasākums bija labi apmeklēts, piedalījās daudz cilvēku - gan ratiņnieki (ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos), gan citi.

Lasīt tālāk ...

LDC Bezmaksas apmācības piederīgiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, no 06.08.2020. notiek katru ceturtdienu plkst. 18.00. Pieteikšanās pie Zigrīdas Ābeles - mob.: 27762182, 28255928 vai Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54-2, Liepājā, tālr.: 63426707. Nodarbību tēmas sk. te> 

2020. gada 29. jūlijā LDC notika kārtējā tikšanās par dzīvojamās mājas izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV). Tika pārrunāts, kā būtu labāk šo ideju realizēt. Viens no priekšlikumiem bija - rekonstruēt kādu no pamesto fabriku ēkām, piemērojot to CĪV nepieciešamajiem apstākļiem. Bet varbūt celt no jauna. Jāskatās, kā iecere virzīsies, cik lielu finansējumu izdosies iegūt. 

Lasīt tālāk ...

Raivo
 
Foto no Raivo pers. arhīva
 
Šā mēneša intervija ir ar Raivo. Viņš ir viens no mūsu jaunākajiem biedriem. Raivo dzīvo Durbē, patlaban ir jauna dzīvokļa meklējumos un, pārcēlšanās uz Rīgu, posmā.  
 
 
Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs,  hobiji – ko patīk darīt).
 
 
- Mani sauc Raivo Ieviņš, man  ir 45 gadi. Pagaidām nestrādāju. Mans hobijs ir vēsture. Patīk darīt visu radošo.
Lasīt tālāk ...

Zigr1

Par savu darbu LDC Dienas centrā attālināti, Covid-19 ierobežojumu laikā, - stāsta Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele. Strādājot neklātienē, viņa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV) organizēja LDC projektu norises un citus pasākumus kā līdz šim, koordinējot tos telefoniski. Pastāvīgi zvanīja interesenti un viņai jautāja, kad atsāksies nodarbības.

Tāpat Z. Ābele uzklausīja CĪV vajadzības - par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par nepieciešamo atbalstu no drēbju kameras u.tml.

Lasīt tālāk ...

RVP

 

2020. gada 31. jūlijā VK dalībnieces ēnoja biedrību “Radi Vidi Pats”. Ar biedrību iepazīstināja Linda Ulāne. Viņa pastāstīja, ka biedrība nesen nosvinēja 15 gadu pastāvēšanu. Runājot par darbību, Linda teica, ka ļoti svarīgi ir veidot komandas kodolu, to nostiprināt un tad piesaistīt klāt citus kopīgajā darbā. Viņa arī uzsvēra, ka ir svarīgi laiku pa laikam apstāties, izvērtēt, padomāt, kā trūkst. Sadarbību veicināšanu izveidot kā pamatu.

Lasīt tālāk ...

LDCen

M. Urdze, K. Krieviņa, V. Kāpostiņa, V. Lībeķe, D. Šukste - "SEMPRE Accelerators" proj. Ēnu dienā "Domino" tirdziņā/ Foto: LDC

2020. gada 21. jūlijā trīs VK dalībnieces ēnoja Liepājas Diakonijas centra darbu. Viņas piedalījās svētbrīdī un tam sekojošajā Diakonijas  paplašinātajā valdes  un darbinieku sapulcē, kurā tika pārrunāti iepriekšējās un jaunās nedēļas darbi, pasākumi un darbinieku pienākumi.

Lasīt tālāk ...

Zl3

 

2020. gada 5. jūlijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē viesojās LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols. Svētrunā viņš rosināja pārdomas par bērnu īstumu - iepretī pieaugušu cilvēku dažkārt neīstumam. Pēc dievkalpojuma K. Žols draudzi informēja par iemesliem, kādēļ nolēmis atkāpties no prāvesta pienākumu pildīšanas. Bet arī turpmāk viņš piedalīsies LELBĀL organizatorisku jautājumu risināšanā, tikai citā statusā. Par Krusta draudzi  prāvestsacīja, ka tā pieņēmusi ļoti drosmīgus lēmumus, ko citas draudzes nav uzdrīkstējušās un, ja viņš būtu liepājnieks, tad noteikti stātos šajā draudzē.

Lasīt tālāk ...

VKtik212020. gada 3. jūlijā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros Sikšņos Dunikas Sociālā dienesta telpās notika veicinātāju komandas (VK) dalībnieku tikšanās.  Sakarā ar to, ka mikroprojekta mērķis ir galarezultātā nodibināt biedrību, tika mainīti plāni ar sākotnēji iecerētajām ēnošanas vietām. Pārrunājot situāciju, dalībnieki piekrita, ka daudz noderīgāk būtu apmeklēt un ēnot aktīvas biedrības, kas darbojas jau ilgāku laiku, tāpēc tiks ēnotas biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” (21.07.2020.) un “Radi Vidi Pats” (31.07.2020.). 

Prezentācijas brokastīm piemērotākās dienas būtu trešdienas vai piektdienas, jo tad Rucavas Sociālajam dienestam ir vieglāk nodrošināt VK dalībnieces ar transportu. Tika nolemts semināru pašvaldībām un NVO rīkot septembrī.  

Kopīgi aizpildot un domājot par vācu vadošās partneres sagatavoto cilvēku izturēšanās un attieksmju sarakstu  un kompetences prasmju  kontrolsarakstu, VK dalībniekiem radās dažādas idejas: atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ietvaros rīkot Ideju sapulci, kurā pieraksta un pārrunā idejas, tām nepiecie- šamās lietas - materiālus u.tml.; jautāt atbalstu pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem; praktiskās darbošanās ziņā: tā kā sociālajā dienestā saņem humāno palīdzību apģērbu veidā, varētu no lupatām tamborēt vai aust tepiķīšus; organizēt grupu, lai mācītos datorprasmes.

Lasīt tālāk ...

IntMr1

Šā mēneša intervija ir ar Māri. Viņš ir viens no mūsu pirmajiem biedriem. Māris dzīvo Liepājā. Bet neskatoties uz kustību traucējumiem, viņš brauc palīdzēt brālim strādāt uz laukiem, Otaņķos. Mārim patīk strādāt ar koku un tāpēc viņš katru pirmdienu piedalās [LDC projekta “Talantu darbnīca”] koku apstrādes grupiņā.

 

Kā atnāci uz atbalsta grupu? Kas uzaicināja?


Biju izvēlēts intervijai. Mani konsultēja par dzīves apstākļiem, tad mani uzaicināja atnākt uz atbalsta grupu.


Ko iegūsti/ ieguvi no atbalsta grupas?


Apmeklējot grupu, iegūstu labu garastāvokli un draugus, ar kuriem kopā ir interesanti. Svinam kopā svētkus – dzimšanas dienas, vārda dienas.

 

Foto no LDC arhīva 

Lasīt tālāk ...

2020. gada 17. jūnijā Rucavā notika veicinātāju komandas 1. tikšanās pēc Covid-19 ārkārtas situācijas izsludināšanas. Iepriekšējā tikšanās klātienē bija 26. februārī. Katrs komandas dalībnieks dalījās pieredzē par to, kā piedzīvots un pavadīts pandēmijas laiks, ar kādām grūtībām vajadzēja saskarties, kas palīdzēja sagaidīt publiskas tikšanās aizlieguma beigas.

Lasīt tālāk ...

BR fotoSirdīs brūces vēl nav sadzijušas. Arī pēc daudziem gadiem rētas vēl paliek tiem, kam Aizvesto piemiņas diena, 14. jūnijs, vienmēr saistīsies ar briesmām, teroru un ļaunuma brutālo varu.


1948. gadā, Vācijas bēgļu nometnē, Latvijas ev. lut. Baznīcas Virsvalde, archibīskapa Dr. theol. T. Grīnberga vadībā, izdeva grāmatu “Gaisma Tumsībā”. Grāmatā katrai dienai tika dots savs Bībeles pants. Vēlāk, kad 14. jūnijs pārtapa par Tautas sēru un Aizvesto piemiņas dienu, tai tika izvēlēts cits Bībeles teksts, lai vēl pilnīgāk varētu iedrošināt daudz cietušo sirdis. Citēju mācītāja Valda Mežezera vārdus, kas rakstīti zem šai dienai izmeklētā Bībeles panta:


“Tiešām, mana dvēsele ir klusu uz Dievu, no Viņa nāk man pestīšana.
Tiešām, Viņš ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums,
ka es daudz nešaubīšos.” (Ps 62:2,3)

Lasīt tālāk ...