Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas Valsts sociālās aprūpes centrs "Iļģi”, par kura iedzīvotājiem mācītājMārtiņš Urdze daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti "Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri.

 

Ziedojumu konts Latvijā


BANKA: SWEDBANK
BIC: HABALV22
IBAN: LV02HABA0551041046695
Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. Nr. 40008103059
Ar norādi: Ziedojums Mārtiņa Urdzes piemineklim 

Lasīt tālāk...

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gadā martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid–19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji. Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Maija mēnesī intervēju draudzes cilvēkus Nadīnu un Gati Jausukaišus. Viņi jau vairākus gadus ir mūsu draudzē.

Lasīt tālāk...

MU11

 

Izsakām pateicību visiem, kas mums izrādīja savu sirsnību un līdzjūtību, atvadoties no Mārtiņa - dalījās savās pārdomās, atnesa ziedus, aizlūdza, muzicēja un atbalstīja mūs ar domām un darbiem.

Esam aizkustināti un pārsteigti, cik dziļi un plaši Mārtiņš ir uzrunājis cilvēkus.

Lasīt tālāk...

MU12

 

Atvadīšanās no mūsu Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāja un Diakonijas centra vadītāja Mārtiņa Urdzes, kurš šī gada 23. aprīlī, pēc smagas, bet neilgas slimības, tika aizsaukts mūžībā, Krusta baznīcā notika 1. maijā no 10.00 – 13.30. 

Lasīt tālāk...

KKMU

 

2021. gada 25. aprīlī, svētdienā, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika mācītājam Mārtiņam Urdzem (1960-2021) veltīts atvadu svētbrīdis ar Agape. To sirsnīgi vadīja draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Viņa klātesošos informēja par Mārtiņa aktivitātēm slimības laikā, ka viņš līdz pēdējam brīdim attālināti piedalījies visās norisēs. Tāpat arī Karīna pastāstīja par mācītāja slimības gaitu un aiziešanu - tā bija ātra un nebija mokoša. Viņai pastāvīgi zvanīja Mārtiņa draugi, paziņas un sadarbības partneri - ar jautājumiem, līdzjūtībām un atbalsta piedāvājumiem. 

Lasīt tālāk...

limbiku kapi

Šodien, 2021. gada 1. maijā, Mārtiņš Urdze tiks apbedīts Limbiķu kapos. Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas sociālās aprūpes centrs "Iļģi”, par kura iedzīvotājiem Mārtiņš daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti "Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri. Tāpēc jaunnedēļ Liepājas Diakonijas centra paspārnē iekārtosim ziedojumu kontu.  

Lasīt tālāk...

Urdz3

Liepājas Krusta baznīca, K.Valdemāra ielā 7, šonedēļ būs atvērta 

Mārtiņa Urdzes piemiņai, atcerei un aizlūgšanām 

no pirmdienas līdz piektdienai:

16:00 – 18:00 

 

Sestdienas rītā, 01.05.2021. būs iespēja uz īsu brīdi baznīcā atvadīties no Mārtiņa un, ja vēlaties, atstāt bērēm ziedus

no 10:00 – 13:30 

 

Foto: Dāvids Birulis

Mu8

 

"Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans! Jes. 43:4"

Mūsdienu sabiedrības problēma ir tā, ka nav vairs paraugu, kam gribētos līdzināties. Ar laiku vienmēr tiek piedzīvots un atklājas kas nepatīkams: savtība, alkatība, viltība, nenovīdība, liekulība, varaskāre…

Ar Tevi, Mārtiņ, bija citādi.

Lasīt tālāk...

Veltījums mācītājam Mārtiņam! 

Šis laiks...

Šis laiks pārāk īss...
Lai naidotos, peltu, nīstu,
Mēs nākam, lai pasauli darītu šķīstu!
Mainītu cilvēces domas un prātu,
Kādus atgriezt, lai pasargātu –

Šis laiks pārāk īss...
Darba tik daudz – 
Tēvs! Kāpēc? 
Tik ātri, mani Mājās sauc!   (Signe)

Lasīt tālāk...

MU3Šonedēļ, no pirmdienas (26.04.2021.) līdz piektdienai (30.04.2021.) Liepājas Krusta baznīcā plkst. 16.00-18.00 gan draudzes cilvēki, gan citi aicināti atvadīties no mācītāja Mārtiņa Urdzes (1960-2021), kurš šī gada 23. aprīlī aizsaukts mūžībā. 

Ikviens var savas labās atmiņas par Mārtiņu uzrakstīt uz lapiņas, kuru piestiprināt kokam, ko uz baznīcas sienas attēloja viņa dzīvesbiedre, māksliniece Aija Druvaskalne-Urdze (1963-2010).

 

Lasīt tālāk...

dk3

Mīļie draudzes locekļi!

 

2021. gada 23. aprīlī plkst. 16.00 Dievs mūsu mācītāju Mārtiņu (1960.-2021.) aizsauca pie Sevis.

 

Sirsnīgs paldies Jums par aizlūgšanām. Tas bija ātri, un viņam nebija lielu ciešanu. Viņš bija mājās kopā ar saviem tuviniekiem.

 

Lai Dievs ir ar mums visiem.


Sirsnībā,
Jūsu draudzes priekšniece
Karīna

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gadā martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji.

Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to jaunais interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem.

Šomēnes intervēju Helgu Mazuri no mūsu draudzes. Helga draudzē vada dziedāšanu, noformē visdažādākās lietas Diakonijas projektos un kopā ar vīru Kristapu audzina 3 bērnus.

Kā jūties COVID pandēmijas laikā?

Jūtos dažādi, sajūtas ik pa laikam mainās. Savā starpā variē un viena otru nomaina tādas sajūtas, kā nomāktība, dusmas, bezcerība, neapmierinātība. Protams, šajā laikā bijis arī daudz pozitīvu emociju, bet tās nav saistītas ar pandēmiju.

Lasīt tālāk...