dzirkstele

2022. gada 27. janvārī plkst. 11.00

Liepājas Diakonijas centrs, "Aktion Mensch" finansētā projekta "Dzirkstele" ietvaros

rīko semināru "Brīvais laiks: lietderīgi, saturīgi un …"

Seminārs notiks sadarbībā ar biedrību "Radi Vidi Pats"

Interaktīvu lekciju "Brīvais laiks – KO un KĀ?" vadīs tās pārstāve Agata Babina


Dienas kārtība - pielikumā

 

Informē Karīna Krieviņa

 

vainag

2021./2022. gada Ziemsvētkos Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks šādi dievkalpojumi: 

 

- 2021. gada 24. decembrī plkst. 13.00 - Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums klātienē Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Dievkalpojumu vadīs Liepājas Metodistu draudzes superintendants Edgars Šneiders. Tas būs ar Svēto Vakarēdienu

 

- 26. decembrī, Otrajos Ziemsvētkos, plkst. 12.00 dievkalpojums notiks neklātienē Zoom (pieslēgties varēs no plkst. 11.50). Sprediķi no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva lasīs draudzes lektore Signe Paula 

 

Lasīt tālāk...

Bazn

2022. gada 2. janvārī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

 

Jaunā gada dievkalpojums neklātienē 

 


Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

Lasīt tālāk...

KrB

 

 

Priecīgus, sirsnīgus Ziemassvētkus!


Veselību, izturību, Dieva svētību un žēlastību Jaunajā gadā!


Paldies par kalpošanu un sadarbību!Vēl Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece

Karīna Krieviņa

 

 

 

 

 

 

K. Krieviņas foto

FB

Liepājas Diakonijas centra (LDC) ikgadējais

Ziemsvētku Tirdziņš

notiek 2021. gada 20., 21., 22. decembrī plkst. 11.00-14.00

Liepājas Diakonijas centrā, F. Brīvzemnieka 54

 

Tirdziņa apmeklētāji par ziedojumiem var iegādāties dažādas krāšņas un noderīgas lietas, ko darinājuši
cilvēki ar īpašām vajadzībām "Talantu darbnīcā 2021" un citās LDC lietišķās mākslas un rokdarbu nodarbībās;
par to, lai jūsu iegādātās dāvanas tiktu skaisti iesaiņotas, rūpējas Daiga Grauduže

 

Ziedojumi paredzēti materiālu iegādei turpmākajām nodarbībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

Ieeja tirdziņā ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus

dzirkstele

2021. gada 12. novembrī Liepājas Diakonijas centra jaunā projekta “Dzirkstele” ietvaros, ko finansē vācu fonds “Aktion Mensch”, notika Spēcināšanas pasākums, kuru Zoom tiešsaistē nodrošināja un klātesošo dalību koordinēja Fēlikss Kovaļišins. Ar dziesmu “Spēku dod” pasākumu iesildīja Helga Mazure, kas pieslēdzās pasākumam pastaigas laikā kopā ar bērniem. “Arī Dievs ir teicis, ja mēs kaut ko nevaram, Viņa spēks mūsu nespēkā varens parādās,” Helga sacīja, “dažkārt to ir grūti saprast, bet ir neaprakstāma sajūta, ja nākas to piedzīvot.”

 

H. Mazure vēlēja pasākumam izdošanos, cerot, ka viņai iznāks piedalīties sarunā vēl turpmāk. Dalībniekus sveicināja arī Helgas tētis, kuram nebija beigusies darbadiena.

 

Turpinājumā Inga Audere nolasīja Astrīdas Ziemeles dzejoli stiprinājumam sarežģītā laikā. Viņa atcerējās sarunu ar mācītāju Mārtiņu Urdzi 2020. gada maijā uzreiz pēc ārkārtas situācijas noslēguma. Tā bija saistīta ar ieceri tikties radošā sarunā par dzeju, ne tikai ar tās lasījumiem. Mārtiņš piekrita: “Vienreiz vajadzētu visiem sanākt kopā.” Inga atzina, ka bija nolēmusi gaidīt piemērotu situāciju, varbūt līdzīga iniciatīva nāks vēl no kāda. Un, lūk, neilgi pēc dzejas pasākuma “KONCELEBRA” (kopīga svinēšana), kur Dzejas dienu mēnesī 25.09.2021. tikāmies Zoom, Karīnai Krieviņai radās ideja par radošu pasākumu ar dažādu tematiku, kurā šodien pulcējāmies. 

Pēc tam ievadvārdus pasākumam veltīja tā idejas autore K. Krieviņa.

Lasīt tālāk...

altar advent 2021

 2021. gada 19. decembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

4. Adventa dievkalpojums neklātienē


Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un LELBP mācītājas-emeritas Jānas Jērumas-Grīnbergas sprediķis, ko viņa neklātienes dievkalpojumā lasīs  

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

Lasīt tālāk...

luter

 

Reformācijas svētkos, 2021. gada 31. oktobrī Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā, kas notika neklātienē, Zoom tiešsaistē, piedalījās un sprediķi lasīja mācītāja emerita Gita Putce.

“/../ Dažreiz mēs idealizējam vienu otru notikumu, vai arī nogludinām asākas šķautnes, vai arī vienkārši nepieminam to, kas ir bijis negatīvs. Bet ir arī notikumi, kurus vēlākos gados atzīmējam ar pateicību, un arvien vēl saņemam kā dāvanu.

Lasīt tālāk...

altar

2021. gada 21. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

Mūžības svētdienas - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums neklātienē

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

 

 

Lasīt tālāk...

2021. gada 21. novembris – Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

 

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību turējis. 2. Tim. 4:7

 

Mirušo piemiņas dienā pieminēsim un paturēsim aizlūgšanās mūsu draudzes cilvēkus (sk. pielikumā)kas aizsaukti Mūžībā kopš pagājušās Mūžības svētdienas. 

 

Aicina Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Karīna Krieviņa

 

Būs jau pagājis gads, kopš mēs dzīvojam īpašā režīmā. Pandēmija. 2020. gada martā Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 gadījums. Līdz pagājušā gada oktobrim slimība bija saudzīga pret mums, nebija tik ļoti daudz inficēto, taču, mūsu pašu neuzmanības dēļ, vīruss sāka izplatīties diezgan strauji. Kā es izdzīvoju šo laiku? Par to šis interviju cikls ar Krusta draudzes locekļiem un diakonijas draugiem. Novembra intervija ir ar draudzes locekli Baibu Pavlovsku. Baiba ir psiholoģe. Vadīja psiholoģiska atbalsta grupas jauniešiem un cilvēkiem, kas zaudēja tuvāko. Viņai patīk pastaigas mežā un gar jūru, sarunas ar cilvēkiem. Baiba mīl dzīvniekus, viņai ir 2 kaķi. 

 

Kā jūties COVID pandēmijas laikā?

Šajā laikā jūtos nomākta, saspringta un emocionāli izolēta. Esmu arī uztraukusies, bet cenšos sadzīvot. Jāpieņem situācija, kāda tā ir. Neļaujos panikai. Patīk mežā iet, jūra, sarunas ar cilvēkiem.

Ir 2 kaķi.

Lasīt tālāk...

altar

2021. gada 14. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 

 

Dievkalpojums neklātienē

  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Signe Paula

 

Dievkalpojums Zoom platformā sāksies plkst.12.00 - pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)  

 

 

Lasīt tālāk...

ZS5

Zigrīda Šlisere

08.11.1941.– 05.11.2021.

 

Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.
Jāņa ev. 1 : 12

Zigrīda Šlisere paliks atmiņā kā gaišs, labestīgs, izpalīdzīgs, omulīgs un dziļi ticīgs cilvēks, kas savu ticību Dievam apliecināja ar darbiem. Pie viņas varēja griezties pēc padoma praktiskās lietās, gan arī gūt iedrošinājumu un atbalstu dažādās dzīves situācijās. Viņa bija uzticīgs Dieva bērns, kas aicināja arī savus līdzcilvēkus uzticēties, paļauties un savas rūpes un raizes caur lūgšanām likt Visaugstākā rokās. Ar viņu bija interesanti sarunāties jebkura vecuma cilvēkam, sākot no bērniem un jauniešiem līdz cienījama vecuma ļaudīm. Varēja just viņas sirds siltumu, atvērtību, gatavību palīdzēt, humoru. Viņa vienmēr bija smaidīga un enerģiska. Viņai bija savi uzskati par ģimeniskām un garīgām vērtībām. Zigrīda bija arī stingra un nelokāma par to, par ko viņai bija stingra pārliecība. Viņa prata aizraujoši izstāstīt ar reālo dzīvi saistītas liecības, kur vienmēr pierādījās, ka tas, kas uzticas Dievam, nekad nepaliek kaunā. Zigrīda bija aktīva LELB Brāļu evaņģēliski luteriskās draudzes locekle, ilgu laiku arī draudzes priekšniece. 

Lasīt tālāk...

Viesturs2

 

Viesturs Šneiders

08.05.1940. – 30.10.2021.

 

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.
2. Tim. 4:7

Viesturs Šneiders vairāk kā piecdesmit gadus bija aktīvs Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis. Savu kalpošanu viņš apzinīgi un rūpīgi veica kā draudzes pērminderis, bet līdztekus pēc nepieciešamības uzņēmās arī dažādus saimnieciskos pienākumus, regulāri laiku pa laikam veicot dažādus remonta, arī baznīcas jumta krāsošanas darbus. Līdz astoņdesmit gadu vecumam rudeņos katru gadu kāpa uz baznīcas jumta, lai iztīrītu notekas no lapām. Atbilstoši baznīcas gada ritam Viesturs rūpējās par svētku rotājumiem dievnamā Lieldienās, Vasarsvētkos, draudzes gadasvētkos, Pļaujas svētkos, Mirušo piemiņas dienā un Ziemassvētkos. 

Lasīt tālāk...