Ilze

 

Šomēnes intervija ir ar Ilzi Krūmiņu. Ilzīte jau vairākus gadus apmeklē atbalsta grupu “Dvēseles enkurs”. Viņa dzīvo Liepājā. Patīk lasīt grāmatas.

 

Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs, hobiji – ko patīk darīt).

Mani sauc Ilze, man ir 34 gadi. Dzīvoju kopā ar draugu.
Pašreiz nestrādāju, bet mācos Cīravas arodskolā par pavāra palīgu. Šis, trešais, ir pēdējais mācību gads.
Patīk iziet garākās pastaigās gar jūru.

 

Kas patīk atbalsta grupā?

Atbalsta grupā patīk atsaucīgi cilvēki, kas palīdz ar padomu. Ja esmu nonākusi problēmās – cilvēki, kuri var uzklausīt.

Lasīt tālāk ...

Vk

Mīļā draudze!

Atkal ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Inficēšanās riski ir pārāk lieli, lai varētu turpināt pulcēties, kā līdz šim. Tāpēc esam spiesti pārtraukt aktivitātes Diakonijas centrā un arī draudzē atkal pāriesim uz neklātienes dievkalpojumiem. Ir svarīgi, ka šajā laikā esam vienoti lūgšanās, viens otru stiprinām un atceramies, ka mums ir viens Kungs Jēzus Kristus, kas mums ir līdzās, kas mūs tur un kas mūs stiprina visos pārbaudījumos. 

 

Es sagatavošu katru svētdienu svētbrīža kārtību ar rakstu lasījumiem, sprediķi un lūgšanu, lai Jūs katrs savās mājās varētu svinēt kaut vai maziņu dievkalpojumu. Visi materiāli tiks izsūtīti pa e-pastu, publicēti mājas lapā www.kalpot.lv, kā arī ievietoti mapē pie Liepājas Krusta ev. lut. draudzes baznīcas skatloga, Kr. Valdemāra 7, Liepājā. Baznīca būs atvērta svētdienās no plkst. 13.30 -15.30. Plānojam arī dievkalpojumus neklātienē, izmantojot Zoom platformu. 

Lasīt tālāk ...

Ref1

 

"Vakar mēs atzīmējām Reformācijas gadadienu. Šodien daudzās baznīcās tiek svinēta Visu svēto diena. Tā vien liekas, ka Halovīns ir izkonkurējis gan vienu, gan otru, jo saturiski mūsu laicīgajā sabiedrībā no abiem svētkiem gaužām maz palicis. Mēs redzam, kā laiki mainās," Reformācijai veltītā sprediķī (sk. pielikumā) sacīja mācītājs Mārtiņš Urdze. 

Dievkalpojumā muzicēja Ieva Birule-Bobinska. Foto: Fēlikss Kovaļišins 

 

Pielikums:
Download this file (Ps18,29.pdf)Ps18,29.pdf

Pr1

Sapulces dalībniekus informē Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālite Dace Mieme (vidū)/ foto: K. Krieviņa

 

2020. gada 7. oktobrī Dunikā Sikšņu Jauniešu centrā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku sapulce par biedrības veidošanu. Sapulcē piedalījās dalībnieki no atbalsta grupām “Cerību stariņš” Rucavā, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē un “Varavīksne” Sikšņos.

Lasīt tālāk ...

Pl201

 

Pļaujas svētkus šogad svinējām 2020. gada 4. oktobrī. Dievkalpojums bija par tēmu no Jesajas grāmatas par vīnadārzu. Slavēšanas dziesmas ģitāras pavadījumā izpildīja Kintija Alpe. Par dievkalpojuma svētku noformējumu paldies Karīnai Krieviņai.

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķis - pielikumā.

 

Pielikums:
Download this file (Jes. 5,1-7.pdf)Jes. 5,1-7.pdf
Lasīt tālāk ...

Edg4

 

Svētdien, 2020. gada 27. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudze svinēja Krusta baznīcas 92. gadskārtu. Dievkalpojums notika baznīcas dārzā. Svētku sprediķi lasīja viesmācītājs no Latvijas Apvienotās metodistu Baznīcas Liepājas draudzes - superintendants Edgars Šneiders. 

Lasīt tālāk ...

ZK

 

Dzejas dienu laikā, 2020. gada 20. septembrī, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē pēc dievkalpojuma pasākumā "Debesis atvērtas lūdzējiem" savu kristīgo dzeju lasīja Ziedīte Kalna. Pasākuma ieskaņā klātesošos ar autori iepazīstināja Inga Audere. Z. Kalna arī nedaudz pastāstīja par sevi, ka uzaudzinājusi četrus bērnus, strādājot un mācoties. Teoloģijas studijas viņa turpina arī pašlaik. Par izdotajām grāmatām Z. Kalna sacīja, ka tā ir nozīmīga daļa viņas dzīves. Līdz šim klajā nākušas 14 grāmatas lieliem un maziem – dzeja, īsproza, garstāsti, romāni, pasakas. Autore tic, ka tās darbi Dieva Gara iedvesmoti. Visi romāni par dzīvi, kāda tā ir, un noslēdzas ar to, kā romānu galvenie tēli iepazīst Jēzu.

Lasīt tālāk ...

Izt12

 

Biedrības "Mākslas kolēģi" un dzejnieku kopizstādē "MĀKSLA + DZEJA", kas bija skatāma Liepājas Latviešu Biedrības nama Izstāžu galerijā un Foajē - 08.09.-09.10.2020., piedalījās arī brīvprātīgie dzejnieki no Liepājas Krusta ev. lut. draudzes un Diakonijas centra: Inga Audere, Fēlikss Kovaļišins, Karīna Krieviņa, Iveta Liepa un Signe Paula, kam pievienojās Sergejs Abramovs. 

Izstādi atklāja 2020. gada 15. septembrī. Dalībniekus un viesus uzrunāja biedrības vadītāja un māksliniece, izstādes idejas autore Ilze Eniņa.

Lasīt tālāk ...

AV10

 

2020. gada 6. septembrī Liepājas krusta ev. lut. draudzē dievkalpojumā viesojās un sprediķi lasīja Latvijas Apvienotās metodistu Baznīcas superintendants-emeritus Ārijs Vīksna. Sprediķa tēma bija no Lūkas evaņģēlija par Martu un Mariju, kad Jēzus viesojās Martas namā. Ā. Vīksna sacīja - ir labi, ja mums ir dievnams, bet svarīgi, ka mums ir Dievs, uz ko paļauties, tāpēc mēs, tāpat kā Marija, vairāk par visu vēlamies sev labo daļu - Jēzus mācību.

 

MN31

 

Uz rezumējošu sarunu par LDC bezmaksas nodarbībām "Apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām [CĪV]" aicinājām to dalībniekus 2020. gada 24. septembrī, neilgi pirms apmācību programma tuvojas noslēgumam. Skaidrojām iemeslus, kādēļ viņi šīs nodarbības apmeklē un kāds ir ieguvums.

Lasīt tālāk ...

F12

Foto no "Dvēseles enkurs"arhīva

Šā mēneša intervija ir ar Ivaru Mednieku. Ivars ir viens no mūsu pirmajiem biedriem. Dzīvo Liepājā un ir mākslinieks.

 

Pastāsti par sevi (vārds, vecums, ģimenes stāvoklis, darbs, hobiji – ko patīk darīt).

 

Mani sauc Ivars. Man ir 56 gadi. Esmu precējies. Man ir 2 dēli. Strādāju Liepājas teātrī par apkopēju, nodarbojos ar krāsošanu (sienas, griesti, mēbeles).

Lasīt tālāk ...

Zl1

 

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) - vieta, kur reālu palīdzību var saņemt cilvēki, kam tāda nepieciešama. Organizācijas darbinieki gan pašaizliedzīgi iegulda savu darbu, gan pieaicina citas organizācijas, gan arī attīsta sociālus un diakoniskus projektus. Uz sarunu lūdzu to vadītājus un Darītājus - ar lielo burtu. Atbild LDC vadītājs un Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. 

 

- Kad un kā sajutāt aicinājumu - rūpēties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem, kas nonāk dzīves grūtībās? 

- Manā dzīvē nav nekad tāds īpašs aicinājums bijis. Katru reizi, kad iznāk iepazīties ar kādu cilvēku un ieraudzīt viņa sāpi, tas ir arī aicinājums: nestāvēt malā, būt atvērtam pret otru un darīt to, kas ir manās spējās, lai viņu atbalstītu.

 

- Lūdzu, nedaudz raksturojiet savu līdzšinējo darbību diakonijas nozarē.

- Es visu savu dzīvi vairāk vai mazāk esmu bijis saistīts ar sociālām un diakoniskām lietām. Uzaugu vidē, kur cilvēkiem bija daudz problēmas, atkarības u.c. Jaunībā darbojos pēcskolā, studiju laikā iesaistījos kādā atbalsta grupā, kas reizi nedēļā satikās ar kāda pansionāta iemītniekiem, vēlāk izmācījos par veco ļaužu kopēju un strādāju aprūpes nodaļā utt.

Lasīt tālāk ...

Purv1

 

2020. gada 17. augustā Liepājas diakonijas (LDC) Dienas centra cilvēki ar īpašām vajadzībām (CĪV) devās paredzētajā ekskursijā pie Andra Leimanta uz "Purvičiem" - ievērojamo apskates objektu Grobiņas novadā. Dienas centra un šīs ekskursijas vadītāja Zigrīda Ābele pastāstīja, ka pasākums bija labi apmeklēts, piedalījās daudz cilvēku - gan ratiņnieki (ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos), gan citi.

Lasīt tālāk ...