aktion mensch

"Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ir Liepājas Diakonijas centra projekts. Atbalstītāji: Vācu fonds "Aktion Mensch" un Šlēsvigas-Holštainas Diakonija. Projekta mērķis ir dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dzīvot pašnoteiktu un patstāvīgu dzīvi. Projekta realizācijas laiks: 01.04.2018 - 31.03.2021. Kopīgais finansējums - 63.000 EUR.

Dc21

Medmāsa Ināra Laure apmācībās par mājaprūpi pasniedza nodarbības guļošu cilvēku aprūpē: muguras saudzējošos paņēmienus, apģērba nomaiņu un pārsēdināšanu, kā ārī par palīglīdzekļu kopšanu un aprūpi. Apmācības vairāk bija paredzētas tiem, kas aprūpē savu mājinieku, ne sociālajiem darbiniekiem. Pēc viņas domām, projekts cilvēkiem, kuri kopj gulošu tuvinieku, bija vajadzīgs. Par to liecināja arī labā apmeklētība un ieinteresētība. Protams, ne viss notika, kā cerēts. 

Covid-19 dēļ apmācības otrai grupai notika vairākus mēnešus vēlāk, nekā paredzēts. Medmāsas pasniegtās nodarbības bija vairāk praktiskas, par praktiskām lietām: geriartrijas pamati, veco ļauzu aprūpe un saskarsmes īpatnības - par viņu attieksmi pret sevi un citiem. Jāņem vērā, ka komunicēt ar guļošiem cilvēkiem var būt smagi. Tāpat arī I. Laure praktiski parādīja - kā pareizi gulošu cilvēku pagriezt, kā nolikt, pārsēdināt u.tml. - nenodarot nevienam pāri. Viņas praktiskās nodarbības labi sasaistījās ar Dr. Edītes Uldriķes teorētiskajām apmācībām. Dalībnieki varēja daudz izmēģināt praksē paši, kā arī noskatīties izglītojošu video. 

Projektu atbalsta vācu fonds "Aktion Mensch".

aktion mensch

Zrk 

Viedokli par projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" apmācībām cilvēkiem, kas kopj gulošu piederīgo, lūdzām ārstei-psihoterapeitei Rovēnai Zarakovskai (attēlā - no kreisās puses), kas vadīja nodarbības "Sarunas vešana, komunikācija, konflikti" un "Izdegšanas (Burn out) profilakse". R. Zarakovska pauda pārliecību, ka šādas nodarbības ir nepieciešamas. Abu grupu dalībnieki pārsvarā bija ļoti atsaucīgi, ar ieinteresētu, ne formālu, attieksmi.

Lasīt tālāk...

Gulosiem Uldrike1

 

Viedokli - par projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" apmācībām piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku, - lūdzām ģimenes ārstei Edītei Uldriķei, kura abām apmācību grupām, 2019. un 2020. gada rudenī, nodarbībās pasniedza: par pirmās palīdzības sniegšanu; par izgulējumu profilaksi; kā rīkoties, ja aprūpējamam ir brūces un čūlas; par cilvēku pozicionēšanu. Ārste sacīja, ka, pēc viņas domām, informācija, ko dalībnieki iegūst šādās apmācībās, ir ļoti noderīga. Arī tie, kas aprūpi apguvuši agrāk, mācīto var atcerēties, jautāt visu, kas attiecas uz cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. 

Lasīt tālāk...

tik

Liepājas Diakonijas centrs vienu pēc otra realizē dažādus projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katrs projekts ir kā turpinājums iepriekš ieguldītajam darbam. Tāds ir arī projekts "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām". Jautājumus par šo projektu un ar to saistītiem notikumiem uzdevām tā vadītājam Mārtiņam Urdzem.

Kā jūs vērtējat projekta mērķgrupu atsaucību? Cilvēki tic, ka kopīgiem spēkiem viņu problēmas ir risināmas? Un kas ir vislielākais ieguvums arī no šī no projekta?

- Ar atsaucību ir ļoti dažādi.

Lasīt tālāk...

DK8

Katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 12.00 Liepājas Krusta baznīcā tiekas biedrības "Izaicinājums liktenim" biedri - cilvēki, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem un skūteriem, kā arī viņu atbalstītāji. Diemžēl ārkārtas situācijas laikā šīs sapulces nevar notikt.Iepriekšējā tikšanās notika 2020. gada 13. oktobrī. Biedrība aicināja uz sarunu Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieku būvniecības jautājumos Didzi Jēriņu.

Lasīt tālāk...

MN31

 

Uz rezumējošu sarunu par LDC bezmaksas nodarbībām "Apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām [CĪV]" aicinājām to dalībniekus 2020. gada 24. septembrī, neilgi pirms apmācību programma tuvojas noslēgumam. Skaidrojām iemeslus, kādēļ viņi šīs nodarbības apmeklē un kāds ir ieguvums.

Lasīt tālāk...

LDC Bezmaksas apmācības piederīgiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, no 06.08.2020. notiek katru ceturtdienu plkst. 18.00. Pieteikšanās pie Zigrīdas Ābeles - mob.: 27762182, 28255928 vai Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54-2, Liepājā, tālr.: 63426707. Nodarbību tēmas sk. te> 

2020. gada 29. jūlijā LDC notika kārtējā tikšanās par dzīvojamās mājas izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV). Tika pārrunāts, kā būtu labāk šo ideju realizēt. Viens no priekšlikumiem bija - rekonstruēt kādu no pamesto fabriku ēkām, piemērojot to CĪV nepieciešamajiem apstākļiem. Bet varbūt celt no jauna. Jāskatās, kā iecere virzīsies, cik lielu finansējumu izdosies iegūt. 

Lasīt tālāk...

Zigr1

Par savu darbu LDC Dienas centrā attālināti, Covid-19 ierobežojumu laikā, - stāsta Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele. Strādājot neklātienē, viņa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV) organizēja LDC projektu norises un citus pasākumus kā līdz šim, koordinējot tos telefoniski. Pastāvīgi zvanīja interesenti un viņai jautāja, kad atsāksies nodarbības.

Tāpat Z. Ābele uzklausīja CĪV vajadzības - par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par nepieciešamo atbalstu no drēbju kameras u.tml. 

Lasīt tālāk...

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, maija otrajā pusē, ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Cīv) atsākās tās nodarbības, kurās ir mazāk dalībnieku.

Lasīt tālāk...

Kamēr projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" (Cīv) klātienes aktivitātes, ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ, nenotika, lūdzām vienu no projekta dalībniecēm - Marutu Šternu (ratiņniece) pastāstīt, kā viņa jutās pa šo laiku un kā viņai gājis.

M. Šterna atzina, ka jutusies ļoti slikti, bijusi depresijā. Tā kā viņa dzīvo Karostas sociālajā dzīvojamā mājā, Liepājā, tur pat neesot ar ko parunāt, jo gadu starpībar citiem mājas iedzīvotājiem ir diezgan liela, gados vecākajiem ir pilnīgi citas intereses.

Lasīt tālāk...

Plakāts VESELĪBAS ISTABA1

Pielikumā - plakāts izdrukai.

 

Informē: K. Krieviņa. Afišas autore: H. Mazure.

Daudziem cilvēkiem ir bailes no nākotnes. No tā, kas sagaida mūža nogalē, ja viņi būs slimi, trūcīgi, palikuši vieni bez citu cilvēku atbalsta. Vai tiešām vienīgā alternatīva ir aprūpes centrs? Šis jautājums aktualizēts Liepājas Diakonijas centrā.

“Tā mēs sākām domāt, ko no savas puses varam darīt, lai nebūtu šīs bezcerības sajūtas,” saka Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze, skaidrojot, kā dzimusi iecere par dzīvojamās mājas izveidi vientuļiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem. Tas nebūtu pansionāta tipa nams, bet gan māja, kurā zem viena jumta dzīvotu kā cilvēki ar īpašām vajadzībām, tā arī veseli ļaudis, cits citam palīdzot. Vairāk liepajniekiem.lv  TE>

Līdz šodienai uz Liepājas Diakonijas centrs (LDC) un citu organizāciju 13.11.2019. sagatavoto Rezolūciju> par mājaprūpi saņemtas atbildes (pielikumā) no šādām personām: Laumas Zušēvicas, LELBāL; LR Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas; Valsts kancelejas; OECD; LR Tiesībsarga; LR Finanšu ministrijas; LR Labklājības ministrijas; LV Prezidenta kancelejas; Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta. 

LDC kopsavilkums un atbilde uz saņemto - drīzumā.