aktion mensch

"Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ir Liepājas Diakonijas centra projekts. Atbalstītāji: Vācu fonds "Aktion Mensch" un Šlēsvigas-Holštainas Diakonija. Projekta mērķis ir dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dzīvot pašnoteiktu un patstāvīgu dzīvi. Projekta realizācijas laiks: 01.04.2018 - 31.03.2021. Kopīgais finansējums - 63.000 EUR.

 diak1

  

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) - vieta, kur reālu palīdzību var saņemt cilvēki, kam tāda nepieciešama. Organizācijas darbinieki gan pašaizliedzīgi iegulda savu darbu, gan pieaicina citas organizācijas, gan arī attīsta sociālus un diakoniskus projektus. Uz sarunu lūdzu to vadītājus un Darītājus - ar lielo burtu. Atbild LDC vadītājs un Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. 

 

- Kad un kā sajutāt aicinājumu - rūpēties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem, kas nonāk dzīves grūtībās? 

- Manā dzīvē nav nekad tāds īpašs aicinājums bijis. Katru reizi, kad iznāk iepazīties ar kādu cilvēku un ieraudzīt viņa sāpi, tas ir arī aicinājums: nestāvēt malā, būt atvērtam pret otru un darīt to, kas ir manās spējās, lai viņu atbalstītu.

 

- Lūdzu, nedaudz raksturojiet savu līdzšinējo darbību diakonijas nozarē.

- Es visu savu dzīvi vairāk vai mazāk esmu bijis saistīts ar sociālām un diakoniskām lietām. Uzaugu vidē, kur cilvēkiem bija daudz problēmas, atkarības u.c. Jaunībā darbojos pēcskolā, studiju laikā iesaistījos kādā atbalsta grupā, kas reizi nedēļā satikās ar kāda pansionāta iemītniekiem, vēlāk izmācījos par veco ļaužu kopēju un strādāju aprūpes nodaļā utt.

Lasīt tālāk ...

2020. gada 29. jūlijā LDC notika kārtējā tikšanās par dzīvojamās mājas izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV). Tika pārrunāts, kā būtu labāk šo ideju realizēt. Viens no priekšlikumiem bija - rekonstruēt kādu no pamesto fabriku ēkām, piemērojot to CĪV nepieciešamajiem apstākļiem. Bet varbūt celt no jauna. Jāskatās, kā iecere virzīsies, cik lielu finansējumu izdosies iegūt. 

Lasīt tālāk ...

LDC Bezmaksas apmācības piederīgiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, no 06.08.2020. notiek katru ceturtdienu plkst. 18.00. Pieteikšanās pie Zigrīdas Ābeles - mob.: 27762182, 28255928 vai Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54-2, Liepājā, tālr.: 63426707. Nodarbību tēmas sk. te> 

Zigr1

Par savu darbu LDC Dienas centrā attālināti, Covid-19 ierobežojumu laikā, - stāsta Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele. Strādājot neklātienē, viņa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV) organizēja LDC projektu norises un citus pasākumus kā līdz šim, koordinējot tos telefoniski. Pastāvīgi zvanīja interesenti un viņai jautāja, kad atsāksies nodarbības.

Tāpat Z. Ābele uzklausīja CĪV vajadzības - par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par nepieciešamo atbalstu no drēbju kameras u.tml. 

Lasīt tālāk ...

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, maija otrajā pusē, ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Cīv) atsākās tās nodarbības, kurās ir mazāk dalībnieku.

Lasīt tālāk ...

Kamēr projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" (Cīv) klātienes aktivitātes, ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ, nenotika, lūdzām vienu no projekta dalībniecēm - Marutu Šternu (ratiņniece) pastāstīt, kā viņa jutās pa šo laiku un kā viņai gājis.

M. Šterna atzina, ka jutusies ļoti slikti, bijusi depresijā. Tā kā viņa dzīvo Karostas sociālajā dzīvojamā mājā, Liepājā, tur pat neesot ar ko parunāt, jo gadu starpībar citiem mājas iedzīvotājiem ir diezgan liela, gados vecākajiem ir pilnīgi citas intereses.

Lasīt tālāk ...

Plakāts VESELĪBAS ISTABA1

Pielikumā - plakāts izdrukai.

 

Informē: K. Krieviņa. Afišas autore: H. Mazure.

Daudziem cilvēkiem ir bailes no nākotnes. No tā, kas sagaida mūža nogalē, ja viņi būs slimi, trūcīgi, palikuši vieni bez citu cilvēku atbalsta. Vai tiešām vienīgā alternatīva ir aprūpes centrs? Šis jautājums aktualizēts Liepājas Diakonijas centrā.

“Tā mēs sākām domāt, ko no savas puses varam darīt, lai nebūtu šīs bezcerības sajūtas,” saka Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze, skaidrojot, kā dzimusi iecere par dzīvojamās mājas izveidi vientuļiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem. Tas nebūtu pansionāta tipa nams, bet gan māja, kurā zem viena jumta dzīvotu kā cilvēki ar īpašām vajadzībām, tā arī veseli ļaudis, cits citam palīdzot. Vairāk liepajniekiem.lv  TE>

Līdz šodienai uz Liepājas Diakonijas centrs (LDC) un citu organizāciju 13.11.2019. sagatavoto Rezolūciju> par mājaprūpi saņemtas atbildes (pielikumā) no šādām personām: Laumas Zušēvicas, LELBāL; LR Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas; Valsts kancelejas; OECD; LR Tiesībsarga; LR Finanšu ministrijas; LR Labklājības ministrijas; LV Prezidenta kancelejas; Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta. 

LDC kopsavilkums un atbilde uz saņemto - drīzumā.

Konf

 

2019. gada 8. novembrī Liepājas Diakonijas centrs, projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros, rīkoja konferenci "Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās" (programma). Konferences sākumā katrs dalījās ar neiepriecinošiem piemēriem aprūpes jautājumos no savas dzīves. Tos uzklausīja Liepājas pašvaldības pārstāvji: Gunārs Ansiņš, Didzis Jēriņš, Ludmila Rjazanova u.c. 

Lasīt tālāk ...

Bezmaksas nodarbība piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, notiks Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, K. Valdemāra ielā 7 vai LDC, F. Brīvzemnieka 54, ceturtdien, 05.12.2019. plkst. 18.00-20.00. Noslēgums.

 

Apmācību programma:

APMĀCĪBU PROGRAMMA

Pasākums notiek projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros.

Info: F.Kovaļišins, afiša: H.Mazure

2019. gada 8. novembrī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās”. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, Liepājas pilsētas Domes deputāti, sociālās un veselības nozares speciālisti un eksperti, aprūpējamo cilvēku piederīgie, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas iesaistās Liepājas Diakonijas centra nodarbībās. Konferences mērķis bija izvērtēt situāciju mājaprūpē un kopīgi meklēt risinājumus, kā to uzlabot. Rezolūciju parakstījušas divpadsmit nevalstiskās un reliģiskās organizācijas.

Liepājas Diakonijas centrs īsteno nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu "Talantu darbnīca 2019". Tā ietvaros notiek dažādas rokdarbu nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl kādiem interesentiem ir iespēja pievienoties un apgūt jaunas prasmes, atrast domubiedrus un papildināt rudenīgā laika nokrāsas ar saviem - košiem un daudzveidīgiem rokdarbiem. Interesenti laipni aicināti pieteikties Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, pie Zigrīdas Ābeles, tālr. 27762182. Nodarbību grafiks 2019. gada novembra mēnesim - pielikumā.

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) ielūdz visus interesentus uz konferenci par tēmu "Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās", kas notiks Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, piektdien, 2019.gada 8. novembrī.

LDC projekta “Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros pirmajā pusgadā ir organizējis trīs iedzīvotāju kopsapulces Liepājas pilsētas mikrorajonos. Viena no sāpīgākajām problēmām, ar ko saskārāmies, bija nepietiekošs atbalsts piederīgajiem, kas aprūpē kādu gulošu vai smagi slimu cilvēku mājās.

Konferences mērķis: izvērtēt situāciju un kopīgi meklēt risinājumus. Programma pielikumā.

Lūdzam apstiprināt savu dalību piesakoties pie mūsu darbinieces Zigrīdas Ābeles, mob. 27762182, vēlākais divas dienas pirms pasākuma.

diak3 

2019. gada 27. septembrī Liepājas Diakonijas centrs (LDC), projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros, rīkoja konferenci par tēmu "Vides (ne-)pieejamība Liepājā 2019". Programma TE>. Sākumā Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš sniedza informāciju par to, kā cilvēkiem ar īp. vaj. pilsētā labāk pārvietoties pašreizējos apstākļos. 

Lasīt tālāk ...