aktion mensch

"Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ir Liepājas Diakonijas centra projekts. Atbalstītāji: Vācu fonds "Aktion Mensch" un Šlēsvigas-Holštainas Diakonija. Projekta mērķis ir dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dzīvot pašnoteiktu un patstāvīgu dzīvi. Projekta realizācijas laiks: 01.04.2018 - 31.03.2021. Kopīgais finansējums - 63.000 EUR.

Gulosiem Uldrike1

 

Viedokli - par projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" apmācībām piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku, - lūdzām ģimenes ārstei Edītei Uldriķei, kura abām apmācību grupām, 2019. un 2020. gada rudenī, nodarbībās pasniedza: par pirmās palīdzības sniegšanu; par izgulējumu profilaksi; kā rīkoties, ja aprūpējamam ir brūces un čūlas; par cilvēku pozicionēšanu. Ārste sacīja, ka, pēc viņas domām, informācija, ko dalībnieki iegūst šādās apmācībās, ir ļoti noderīga. Arī tie, kas aprūpi apguvuši agrāk, mācīto var atcerēties, jautāt visu, kas attiecas uz cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. 

Lasīt tālāk ...

MN31

 

Uz rezumējošu sarunu par LDC bezmaksas nodarbībām "Apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām [CĪV]" aicinājām to dalībniekus 2020. gada 24. septembrī, neilgi pirms apmācību programma tuvojas noslēgumam. Skaidrojām iemeslus, kādēļ viņi šīs nodarbības apmeklē un kāds ir ieguvums.

Lasīt tālāk ...

LDC Bezmaksas apmācības piederīgiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, no 06.08.2020. notiek katru ceturtdienu plkst. 18.00. Pieteikšanās pie Zigrīdas Ābeles - mob.: 27762182, 28255928 vai Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54-2, Liepājā, tālr.: 63426707. Nodarbību tēmas sk. te> 

2020. gada 29. jūlijā LDC notika kārtējā tikšanās par dzīvojamās mājas izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV). Tika pārrunāts, kā būtu labāk šo ideju realizēt. Viens no priekšlikumiem bija - rekonstruēt kādu no pamesto fabriku ēkām, piemērojot to CĪV nepieciešamajiem apstākļiem. Bet varbūt celt no jauna. Jāskatās, kā iecere virzīsies, cik lielu finansējumu izdosies iegūt. 

Lasīt tālāk ...

Zigr1

Par savu darbu LDC Dienas centrā attālināti, Covid-19 ierobežojumu laikā, - stāsta Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele. Strādājot neklātienē, viņa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV) organizēja LDC projektu norises un citus pasākumus kā līdz šim, koordinējot tos telefoniski. Pastāvīgi zvanīja interesenti un viņai jautāja, kad atsāksies nodarbības.

Tāpat Z. Ābele uzklausīja CĪV vajadzības - par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par nepieciešamo atbalstu no drēbju kameras u.tml. 

Lasīt tālāk ...

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, maija otrajā pusē, ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Cīv) atsākās tās nodarbības, kurās ir mazāk dalībnieku.

Lasīt tālāk ...

Kamēr projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" (Cīv) klātienes aktivitātes, ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ, nenotika, lūdzām vienu no projekta dalībniecēm - Marutu Šternu (ratiņniece) pastāstīt, kā viņa jutās pa šo laiku un kā viņai gājis.

M. Šterna atzina, ka jutusies ļoti slikti, bijusi depresijā. Tā kā viņa dzīvo Karostas sociālajā dzīvojamā mājā, Liepājā, tur pat neesot ar ko parunāt, jo gadu starpībar citiem mājas iedzīvotājiem ir diezgan liela, gados vecākajiem ir pilnīgi citas intereses.

Lasīt tālāk ...

Plakāts VESELĪBAS ISTABA1

Pielikumā - plakāts izdrukai.

 

Informē: K. Krieviņa. Afišas autore: H. Mazure.

Daudziem cilvēkiem ir bailes no nākotnes. No tā, kas sagaida mūža nogalē, ja viņi būs slimi, trūcīgi, palikuši vieni bez citu cilvēku atbalsta. Vai tiešām vienīgā alternatīva ir aprūpes centrs? Šis jautājums aktualizēts Liepājas Diakonijas centrā.

“Tā mēs sākām domāt, ko no savas puses varam darīt, lai nebūtu šīs bezcerības sajūtas,” saka Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze, skaidrojot, kā dzimusi iecere par dzīvojamās mājas izveidi vientuļiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem. Tas nebūtu pansionāta tipa nams, bet gan māja, kurā zem viena jumta dzīvotu kā cilvēki ar īpašām vajadzībām, tā arī veseli ļaudis, cits citam palīdzot. Vairāk liepajniekiem.lv  TE>

Līdz šodienai uz Liepājas Diakonijas centrs (LDC) un citu organizāciju 13.11.2019. sagatavoto Rezolūciju> par mājaprūpi saņemtas atbildes (pielikumā) no šādām personām: Laumas Zušēvicas, LELBāL; LR Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas; Valsts kancelejas; OECD; LR Tiesībsarga; LR Finanšu ministrijas; LR Labklājības ministrijas; LV Prezidenta kancelejas; Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta. 

LDC kopsavilkums un atbilde uz saņemto - drīzumā.

Konf

 

2019. gada 8. novembrī Liepājas Diakonijas centrs, projekta "Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros, rīkoja konferenci "Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās" (programma). Konferences sākumā katrs dalījās ar neiepriecinošiem piemēriem aprūpes jautājumos no savas dzīves. Tos uzklausīja Liepājas pašvaldības pārstāvji: Gunārs Ansiņš, Didzis Jēriņš, Ludmila Rjazanova u.c. 

Lasīt tālāk ...

Bezmaksas nodarbība piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām, notiks Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, K. Valdemāra ielā 7 vai LDC, F. Brīvzemnieka 54, ceturtdien, 05.12.2019. plkst. 18.00-20.00. Noslēgums.

 

Apmācību programma:

APMĀCĪBU PROGRAMMA

Pasākums notiek projekta "Mājas - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros.

Info: F.Kovaļišins, afiša: H.Mazure

2019. gada 8. novembrī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās”. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, Liepājas pilsētas Domes deputāti, sociālās un veselības nozares speciālisti un eksperti, aprūpējamo cilvēku piederīgie, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas iesaistās Liepājas Diakonijas centra nodarbībās. Konferences mērķis bija izvērtēt situāciju mājaprūpē un kopīgi meklēt risinājumus, kā to uzlabot. Rezolūciju parakstījušas divpadsmit nevalstiskās un reliģiskās organizācijas.

Liepājas Diakonijas centrs īsteno nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu "Talantu darbnīca 2019". Tā ietvaros notiek dažādas rokdarbu nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl kādiem interesentiem ir iespēja pievienoties un apgūt jaunas prasmes, atrast domubiedrus un papildināt rudenīgā laika nokrāsas ar saviem - košiem un daudzveidīgiem rokdarbiem. Interesenti laipni aicināti pieteikties Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, pie Zigrīdas Ābeles, tālr. 27762182. Nodarbību grafiks 2019. gada novembra mēnesim - pielikumā.