Informācija par Liepājas Diakonijas centra (LDC) realizētajiem vai līdzdalītajiem projektiem tiek apkopota šajā vietnes sektorā (sk. apakšsadaļas), kur ikvienam interesentam katrā laikā būtu pieejamas ziņas par LDC tādu vai citu aktivitāšu izcelsmi, kas pēc projektu īstenošanas termiņa parasti nenoslēdzas, bet turpinās atkal citā veidolā un izpausmēs.