Informācija par Liepājas Diakonijas centra (LDC) realizētiem un līdzdalītiem projektiem tiek apkopota šajā sadaļā. LDC praktizē tādu stratēģiju, lai ikviens jauns projekts pēc iespējas būtu turpinājums iepriekš īstenotajiem projektiem. Par konferencēm un semināriem, projektu ietvaros, sk. TE>