sempre

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”. Liepājas Diakonijas centra kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda EUR 116.350, ko 85% apmērā segs Eiropas strukturālo un investīciju fonda finansējums. Projekta ietvaros izveidos sadarbības tīklu ar organizācijām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, kas ir ieinteresētas uzlabot pieaugušo cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļus. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti taps pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti trīs novados (Grobiņa, Priekule, Rucava) un Liepājā. Balstoties uz pētījumu, kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām novados tiks realizēi trīs mikroprojekti.

Sempre logo

Interreg Baltic Sea Region oficiālā mājas lapa internetā: www.interreg-baltic.eu   

2017.gada 19.jūlijā Grobiņas nodaļas Latvijas Sarkanā Krusta telpās, Lielajā ielā 78, Grobiņā notika Vietējā sadarbības tīkla (VST) Grobiņas atbalsta grupas tikšanās. Tajā piedalījās: Grobiņas Sociālā dienesta darbinieki, Grobiņas Sarkanā Krusta darbinieki, atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieki un interesenti; Liepājas Diakonijas centra (LDC) darbinieki (dalībnieku sarakstu sk. LDC). Sanāksmi vadīja Mārtiņš Urdze.

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 16. jūnijā, plkst. 11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas telpās, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. 

Pielikums:
Download this file (Ielūgums 16.06.pdf)Ielūgums 16.06.pdf

2017. gada 8. jūnijā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Rucavas pagasta mājā Sociālā dienesta telpās. Liepājas Diakonijas centra pārstāvji tikās ar Rucavas Sociālā dienesta darbiniecēm un pārstāvi no atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

pasakums Priekule 2017.gada 27.aprīlī SEMPRE projekta ietvaros Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika kārtējā konference "Stiprinot sadarbību". 

 

Pēc dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafijas, konferenci atklāja Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere. Ievadu SEMPRE projektā sniedza Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Sekoja īss ieskats Latvijas Universitātes SEMPRE projekta pētījumā.

Lasīt tālāk ...

2017.gada 31.janvārī Liepājas Diakonijas centra telpās notika Vietējā sadarbības tīkla (VST) mazās darba grupas tikšanās. To vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās: Ģirts Kronbergs (Liepājas pilsētas dome), Jānis Neimanis (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde (LPPI) “Komunālā pārvalde”), cilvēki ratiņkrēslos: Jānis Kupšis un Zigrīda Ābele. Darba kārtības jautājumi bija par vides pieejamības problēmām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - problemātiskās vietas pilsētas centrā.

Lasīt tālāk ...

phoca thumb m dsc 0879 small

Medzes kultūras namā 2017.gada 25.janvārī norisinājās konference "Stiprinot sadarbību", ko organizēja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Grobiņas novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference bija veltīta tēmai, kā veicināt līdzdarbošanos, kāds atbalsts nepieciešams sociālajā sfērā, kā uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību.

Lasīt tālāk ...

Projekta ietvaros paredzēts organizēt konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks 2017.gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekules novadā, Priekulē. Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences laikā. 

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Nākamo konferenci “Stiprinot sadarbību” paredzēts organizēt Medzes kultūras namā, Grobiņas nov., Medzes pag., Kapsēdē 2017.gada 25.janvārī.

Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences “Stiprinot sadarbību” laikā. Cenu aptaujas veidlapu atvērt pielikumā.

2017.gada 10.janvārī

Rucava

Konferenci atklāja Rucavas Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Grenovska un novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, uzrunājot pasākuma dalībniekus. Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze turpināja mērķauditoriju un interesentus iepazīstināt ar SEMPRE projektu, sniedzot ievadu tajā. Sekoja īss ieskats Latvijas Universitātes pētījumā šī projekta ietvaros. Labās prakses piemērus sniedza Liepājas Reimatiķu biedrība, Neredzīgo biedrība un Diakonijas centra “Domino” tirdziņš. Skaistu muzikālu sveicienu dāvāja Austras bērni. Pēc pusdienām tika sniegta informācija par mikroprojektu, un sekoja grupu darbs par to, ko darīt, lai uzlabotu savu dzīvi?  

Lasīt tālāk ...

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

Pielikums:
Download this file (SEMPRE.pdf)SEMPRE projekts
Lasīt tālāk ...

Liepājā sāk īstenot projektu “SEMPRE”, kura laikā veiks pētījumu par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti Liepājā un trīs novados – Grobiņā, Priekulē, Rucavā. Šodien, klātesot arī vairākiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas Diakonijas centra vadītājs un Latvijas Universitātes pārstāvji iepazīstināja ar projektu.

Info no liepajniekiem.lv, 30.04.2016.

logotipi

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar biedrību Radi Vidi Pats SEMPRE projekta ietvaros aicina Jūs 2016. gada 4. novembrī uz lekciju par sociālo uzņēmējdarbību un praktisku nodarbību - TAUST pierakstu klažu veidošanu no vecām grāmatām un audumiem. 

Pasākums notiks divās daļās un ir iespējams piedalīties tikai vienā no tām, taču interesantas un ar praktisku ievirzi būs abas pasākuma daļas:

Pielikums:
Download this file (Ielūgums SEMPRE.pdf)Ielūgums SEMPRE
Lasīt tālāk ...