sempre

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”. Liepājas Diakonijas centra kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda EUR 116.350, ko 85% apmērā segs Eiropas strukturālo un investīciju fonda finansējums. Projekta ietvaros izveidos sadarbības tīklu ar organizācijām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, kas ir ieinteresētas uzlabot pieaugušo cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļus. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti taps pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti trīs novados (Grobiņa, Priekule, Rucava) un Liepājā. Balstoties uz pētījumu, kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām novados tiks realizēi trīs mikroprojekti.

Sempre logo

Interreg Baltic Sea Region oficiālā mājas lapa internetā: www.interreg-baltic.eu   

Durbes kultūras nama zāli grezno veselas trīs izpušķotas eglītes. Ap galdiem sasēžas seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vairāki iebrauc ar riteņkrēsliem. Pašu spēkiem sarūpētie svētki radījuši prieka mirdzumu acīs. Ar lielu kliņģeri no ZZS ieradušies Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics un novadnieks, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra. Pašvaldības vadītājs novēl klātesošajiem veselību un prieku. E. Putra stāsta, ka nākamais gads nākot ar pozitīvām lietām: "No nodokļu reformas ieguvēji būs 99 % Latvijas iedzīvotāju." Durbes novadam esot nākotne, jo tas šobrīd Latvijā ir trešajā vietā dzimstības attiecībā pret iedzīvotāju skaitu.

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas centrs ar INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu “SEMPRE” projekta (Nr. #R008)  ietvaros uzaicina Jūs uz mācību semināru piektdien, 8. decembrī, plkst. 10.00 Liepājas  Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7. Informācija par semināru - pielikumā.

21. novembrī Liepājas Diakonijas centrā notika INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā SEMPRE projekta (Nr.#R008) reģionālā sadarbības tīkla dalībnieku darba grupas tikšanās, kurā piedalījās sadarbības partneri no Grobiņas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Kopā būt”, Latvijas Sarkanā Krusta Grobiņas nodaļas, Grobiņas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas, Durbes atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētas domes un Liepājas Diakonijas centra.

Lasīt tālāk ...

Sempre1

22. novembrī Rīgā projekta “SEMPRE”, ko atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, ietvaros notika darba seminārs “Sociālā spēcināšana reģionos”, kuru rīkoja Latvijas puses sadarbības partneru darba grupa no Liepājas Diakonijas centra, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas.

Lasīt tālāk ...

Martins

2018.gada 8.novembrī SEMPRE projekta Latvijas sadarbības partneru darba grupa no Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas un Liepājas Diakonijas centra tikās Skype, lai sagatavotos konferencei Rīgā, saskaņotu dienas kārtību un sastādītu uzaicināmo valsts struktūru un organizāciju sarakstu.

Lasīt tālāk ...

M. Urdze iepazīstina ar paveikto

No 13. līdz 15. septembrim Igaunijas galvaspilsētas Tallinas Nacionālajā bibliotēkā notika INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā projekta SEMPRE vidustermiņa atklātā konference “Social Innovation un Organisational Change Challenges and Opportunities for Social Service Providers” (“Sociālās inovācijas un organizatoriskās pārmaiņas. Izaicinājumi un iespējas sociālo pakalpojumu sniedzējiem”), kā arī starptautiskā partnertikšanās.

Lasīt tālāk ...

2017.gada 19.jūlijā Grobiņas nodaļas Latvijas Sarkanā Krusta telpās, Lielajā ielā 78, Grobiņā notika Vietējā sadarbības tīkla (VST) Grobiņas atbalsta grupas tikšanās. Tajā piedalījās: Grobiņas Sociālā dienesta darbinieki, Grobiņas Sarkanā Krusta darbinieki, atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieki un interesenti; Liepājas Diakonijas centra (LDC) darbinieki (dalībnieku sarakstu sk. LDC). Sanāksmi vadīja Mārtiņš Urdze.

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 16. jūnijā, plkst. 11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas telpās, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. 

Pielikums:
Download this file (Ielūgums 16.06.pdf)Ielūgums 16.06.pdf

2017. gada 8. jūnijā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Rucavas pagasta mājā Sociālā dienesta telpās. Liepājas Diakonijas centra pārstāvji tikās ar Rucavas Sociālā dienesta darbiniecēm un pārstāvi no atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

pasakums Priekule 2017.gada 27.aprīlī SEMPRE projekta ietvaros Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika kārtējā konference "Stiprinot sadarbību". 

 

Pēc dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafijas, konferenci atklāja Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere. Ievadu SEMPRE projektā sniedza Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Sekoja īss ieskats Latvijas Universitātes SEMPRE projekta pētījumā.

Lasīt tālāk ...