sempre

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”. Liepājas Diakonijas centra kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda EUR 116.350, ko 85% apmērā segs Eiropas strukturālo un investīciju fonda finansējums. Projekta ietvaros izveidos sadarbības tīklu ar organizācijām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, kas ir ieinteresētas uzlabot pieaugušo cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļus. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti taps pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti trīs novados (Grobiņa, Priekule, Rucava) un Liepājā. Balstoties uz pētījumu, kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām novados tiks realizēi trīs mikroprojekti.

Sempre logo

Interreg Baltic Sea Region oficiālā mājas lapa internetā: www.interreg-baltic.eu   

2016.gada 19.augustā vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulce par SEMPRE projektu notika Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Sapulcē piedalījās pārstāvji no Liepājas pilsētas domes, Liepājas un Rucavas sociālajiem dienestiem, Latvijas Universitātes, daudzām biedrībām un organizācijām, kuras rūpējas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Sapulcē tika prezentēti šī projekta sakarā veiktie Latvijas Universitātes pētniecības speciālistu izpētes rezultāti, kā arī pārrunāti citi svarīgi jautājumi par projektu, ieskaitot projekta ietvaros paredzētās apmācības. Noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāko darbību un nākamo tikšanās reizi.

Lasīt tālāk ...

Tikšanās ar cilvēkiem ratiņkrēslos 2016.gada 9.jūnijā notika Kr. Valdemāra ielā 7, Liepājā. To vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās Ingrīda, Marina, Jolanta, Edgars, Jānis, Zigrīda un divi asistenti. Dienas kārtībā tika apskatīti jautājumi par vides pieejamības problēmām cilvēkiem ratiņkrēslos Liepājā, izteikti ierosinājumi to risināšanai, sastādīts problemātisko vietu saraksts, kā arī apspriesti citi aktuāli jautājumi.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs”, īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Projekta ietvaros paredzēts organizēt konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks projekta laikā Rucavas kultūras namā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavā. 

Cenu aptaujas veidlapu par zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferencē “Stiprinot sadarbību” sk. pielikumu.