Černobilietis uz vēlēšanām neies

"Černobilietis uz vēlēšanām neies"Viktors Ulberts, ekspressintervija "Kurzemes Vārds" 2010.gada 22.jūlijā ar Gunāru Dzegoru, Liepājas Krusta ev. lut. draudzes locekli.