Sadaļa paredzēta, lai labāk iepazītu Krusta draudzes locekļus un draugus, Diakonijas kalpotājus, kā arī uzzinātu par viņu aktivitātēm. Aktīviem blogiem jaunākie raksti - sākumā.

Apmeklējot mūsu ārzemju viesu blogus, var noderēt Google tulkotājs.