Ar Zigrīdu Šliseri

 Zigrida

Uz Karīnas Krieviņas jautājumiem atbild Zigrīda Šlisere 2012. gada martā - sk. pielikumā.