Esiet sveicināti Liepājas Diakonijas centra vietnē!

Vārds diakonija nāk no grieķu valodas un nozīmē kalpošana.

Diakonija ir baznīcas rūpes par cilvēku tā veselumā: par miesu, dvēseli un garu. Pirmais diakons bija Jēzus, kurš aicina visus, kas vēlas, sekot Viņa piemēram:

Un Jēzus tiem sacīja: "Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo." (Lk 22;25-27)

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze sevi uzskata par diakonisku draudzi – visās darbības nozarēs tā vēlas īstenot kalpošanas darbu.

Biedrību "Liepājas Diakonijas centrs" (LDC) nodibināja, lai varētu labāk realizēt sekojošus mērķus:

Altāra glezna

  • sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā un tās apkārtnē sniegt materiālu, medicīnisku un garīgu palīdzību;
  • stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību;
  • atbalstīt un veicināt diakonisko darbu kristīgajās draudzēs Liepājas pilsētā un apkārtnē, lai koordinētu apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantotu savus resursus.

Uzzināt vairāk par mūsu darbību var, iepazīstoties ar šajā tīmekļa vietnē doto informāciju vai piedaloties aktivitātēs klātienē. Visi, kas izjūt aicinājumu kalpot, tiek mīļi gaidīti!