Esiet sveicināti Liepājas Diakonijas centra vietnē!

Vārds diakonija nāk no grieķu valodas un nozīmē kalpošana. Diakonija ir baznīcas rūpes par cilvēku visā veselumā: par miesu, dvēseli un garu. Pirmais diakons  Jēzus aicina sekot Viņa piemēram. "Un Jēzus tiem sacīja: "Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo." " (Lk 22; 25-27) 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze ir diakoniska draudze. Visās darbības nozarēs tā vēlas īstenot kalpošanas darbu. Informāciju par gaidāmajiem pasākumiem sniedzam šajā lapā zemāk.

Biedrību "Liepājas Diakonijas centrs" nodibināja, lai labāk realizētu sekojošus mērķus:

Altāra glezna

  • sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā un tās apkārtnē sniegt garīgu, medicīnisku un materiālu palīdzību;
  • stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību;
  • atbalstīt un veicināt diakonijas darbu kristīgajās draudzēs; koordinēt apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantot resursus.

Uzzināt vairāk par mūsu darbību var, iepazīstoties ar informāciju šajā tīmekļa vietnē vai piedaloties klātienē. Mīļi gaidīti visi, kas izjūt aicinājumu kalpot!