INFO

Informāciju par dievkalpojumiem un citiem Saraiķu ev. lut. draudzes pasākumiem publicējam kalendārā vietnes kalpot.lv sākumlapā un facebook.com Diakonijas centra lapā.