Saraiķu baznīca

Kad Saraiķu ev. lut. baznīcai likts pamatakmens un kad tā sākta celt, par to pagaidām precīzu ziņu nav. Divi zvani, kas ir baznīcā: viens – 1594.g. ANNO Matias, otrs – 1602, liecina, ka tas bijis 16.gs beigās. 

1700 – 1701 Ziemeļu kara laikā baznīca tika nopostīta. Bet 18.gs beigās Grobiņas pilskungs, Iļģu un Saraiķu dzimtkungs, Pēteris Jurģis Zigmunds Offenbergs licis celt Saraiķu baznīcu "Dievam par godu un saviem Saraiķu ļaudīm par labu" – tā baznīca atjaunota un iesvētīta 1798.gada 17.oktobrī.

Baznīca celta no laukakmeņiem. Tā ir mūra celtne ar Kurzemes baznīcām (Durbē, Grobiņā, Apriķos, Sakā, Vērgalē, Cīravā un citur) raksturīgo torni, kas piebūvēts draudzes telpas galā. Baznīcā ir 200 sēdvietas.

Saraiķu baznīca remontēta 1888. 1904 piebūvēta sakristeja. Naudu piebūvei devusi kāda draudzes locekle – latviete. Savukārt, muiža deva materiālus.