Veselības istaba

Vienu reizi mēnesī (ceturtdienās) pieņem ārsts /dr. Edīte Uldriķe. Pieraksts pa mob. tālr.: 29188102

Medmāsu dežūras:

Ceturtdienās plkst. 16.30 – 18.00

Ir iespējas:

– izmērīt asinsspiedienu;

– saņemt konsultācijas veselības jautājumos;

Veselības istabas ietvaros tiek organizēts:

– dažādas lekcijas par medicīniskiem jautājumiem un veselīgu dzīves veidu;

– vienreiz mēnesī supervīzijas kristīgajiem mediķiem psih. Baibas Pavlovskas vai māc. Mārtiņa Urdzes vadībā. 

Mācītāja Mārtiņa Urdzes referātu kristīgo mediķu sapulcē izlasāms pielikumā.