10.decembrī plkst.11.00 Krusta draudzes Zoom dievkalpojumā kalpos Imants Miezis

2023.gada 10.decembrī, 2.Adventā plkst.11.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzes neklātienes dievkalpojumā kalpos LELBP mācītājs Imants Miezis no Īrijas. Zoom piekļuves datus publicēsim pirms dievkalpojuma.

Pēc dievkalpojuma Krusta baznīca, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā, būs atvērta kā ierasts no plkst. 13.30-15.00 un plkst.14.00 notiks svētbrīdis klātienē ar Agapes mielastu.

Foto no lelbpasaule.lv